, การประชุมแนวทางการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการต่อนายทุนผู้บุกรุกปลูกยางในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ

การประชุมแนวทางการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการต่อนายทุนผู้บุกรุกปลูกยางในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ

26 มิ.ย.60   ณ ห้องประชุมสำนักแผนและสารสนเทศ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

     พล.ท.ชัยณรงค์ แกล้วกล้า  ผอ.ศปป.4 กอ.รมน.   เป็นประธานการประชุมร่วมกับ  รองอธิบดีกรมป่าไม้ นายอรรถพล เจริญชันษา ในการประชุมผ่านระบบ VDO Conference ไปยัง สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 1-13 และ สาขาทุกสาขา  ซึ่งมีผู้เข้าร่วมประกอบด้วย ผู้อำนวยการสำนักสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้   ผู้อำนวยการส่วนป้องกันฯ และ รอง ผอ.กอ.รมน.จังหวัด ทุกจังหวัด เข้าร่วมประชุมด้วย

     ที่ประชุมได้ร่วมกันซักซ้อมแนวทางการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการต่อนายทุนผู้บุกรุกปลูกยางในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติตามนโยบายกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  โดยมีการนำเสนอแนวทางที่จะดำเนินการต่อกลุ่มนายทุนที่คาดว่าจะบุกรุกปลูกยางพาราในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติและได้กำหนดเป้าหมายที่จะดำเนินการให้ได้ในปีงบประมาณ 2560

, การประชุมแนวทางการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการต่อนายทุนผู้บุกรุกปลูกยางในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ , การประชุมแนวทางการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการต่อนายทุนผู้บุกรุกปลูกยางในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ , การประชุมแนวทางการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการต่อนายทุนผู้บุกรุกปลูกยางในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ , การประชุมแนวทางการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการต่อนายทุนผู้บุกรุกปลูกยางในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ , การประชุมแนวทางการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการต่อนายทุนผู้บุกรุกปลูกยางในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ , การประชุมแนวทางการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการต่อนายทุนผู้บุกรุกปลูกยางในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ

ข้อมูลน่าสนใจ

, กอ.รมน.จังหวัดอุดรธานี พัฒนาเครือข่ายเฝ้าระวังป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเบื้องต้นในชุมชน

กอ.รมน.จังหวัดอุดรธานี พัฒนาเครือข่ายเฝ้าระวังป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเบื้องต้นในชุมชน

เม& …