, การปราบปรามการกระทำผิดกฏหมายว่าด้วยการป่าไม้

การปราบปรามการกระทำผิดกฏหมายว่าด้วยการป่าไม้

 • [ngg src=”galleries” ids=”190″ display=”basic_slideshow”]

  วันที่ 20-21 พ.ย. 61  เวลาประมาณ 14.30 น. คณะเจ้าหน้าที่ประกอบด้วย ชป.ศปป.4 กอ.รมน.,หน่วยป้องกันและพัฒนาป่าไม้หล่มสัก, หน่วยป้องกันรักษาป่าที่ พช.18 (น้ำชุน), หน่วยป้องกันรักษาป่าที่ พช.2 (เขาค้อ), หน่วยป้องกันรักษาป่าที่ พช.8 (น้ำเดื่อ-บ้านโคก), หน่วยป้องกันรักษาป่าที่ พช.10 (ตะเบาะ), หน่วยป้องกันรักษาป่าที่ พช.20 (วังชมภู), เจ้าหน้าที่ตำรวจ สภ.บ้านกลาง, เจ้าหน้าที่ทหาร กกล.รส.พล.ม.1 (ม.พัน. 28 พล.ม.1 ), เจ้าหน้าที่ชุดพยัคฆ์ไพร กรมป่าไม้, เจ้าหน้าที่ตำรวจชุด ชป.ตชด.เพชรบูรณ์ คณะเจ้าหน้าที่ นำโดย  พ.อ.พงษ์เพชร เกษสุภะ หัวหน้าชุดปฏิบัติการศปป.4 กอ.รมน  ออกตรวจปราบปรามการกระทำผิด กฎหมายว่าด้วยการป่าไม้ ตามที่ราษฎรผู้หวังดีแจ้งเพื่อหวังสินบนนำจับแต่ไม่ประสงค์ออกนาม แจ้งว่าบริเวณบ้านน้ำดุกศรีทอง หมู่ที่ 16 ตำบลปากช่อง อำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์ มีการตั้งแท่นเลื่อยแปรรูปไม้ อยู่ข้างทาง มีไม้ท่อนและไม้แปรรูปกองเป็นจำนวนมาก อยู่ในบริเวณที่มีการตั้งแท่นเลื่อยไม้ หลังจากรับแจ้งคณะเจ้าหน้าที่จึงได้ทำการสนธิกำลังเพื่อเข้าไปทำการตรวจสอบตามที่ได้รับแจ้ง ขณะเดินทางไปถึงบริเวณที่เกิดเหตุ พบชาย 4 คน ดังนี้ 

 1. นายวรพงษ์ โพธิ์ชา อายุ 43 ปี ราษฎรบ้านเลขที่ 127 หมู่ที่ 3 ต.ปากช่อง อ.หล่มสัก จ.เพชรบูรณ์
 2. นายสุพรชัย หรั่งมา อายุ 49 ปี ราษฎรบ้านเลขที่ 3 หมู่ 10 ต.น้ำก้อ อ.หล่มสัก จ.เพชรบูรณ์ 
 3. นายธานี รินทร์วงศ์ อายุ 23 ปี ราษฎรบ้านเลขที่ 216 หมู่ที่ 5 ต.ปากช่อง อ.หล่มสัก จ.เพชรบูรณ์ 
 4. นายจรัญ ทองตุ้ย อายุ 25 ปี ราษฎรบ้านเลขที่ 235 หมู่ที่ 5 ต.ปากช่อง อ.หล่มสัก จ.เพชรบูรณ์ 
 •   คณะเจ้าหน้าที่ได้ทำการตรวจสอบอุปกรณ์ และเครื่องมือที่ใช้ในการกระทำผิดในที่เกิดเหตุ ประกอบด้วย.       
 1. แท่นเลื่อย มีเครื่องยนต์รถยนต์เป็นต้นกำลัง ติดแผ่นเลื่อยวงเดือน
 2. รถยนต์บรรทุก 4 ล้อ ยี่ห้อนิสสัน สีขาว หมายเลขทะเบียน บธ-4117 เพชรบูรณ์ ด้านหลังมีเลื่อยโซ่ยนต์ สีส้ม จำนวน 1 เครื่อง 
 3.  รถยนต์บรรทุก 4 ล้อ ยี่ห้อนิสสัน สีบอร์นเงิน หมายเลขทะเบียน บท-2354 เพชรบูรณ์ จอดอยู่ด้านหน้าแท่นเลื่อย ด้านหลังมีแผ่นบังคับโซ่ และโซ่ 
 4.  รถแทรคเตอร์ล้อยาง สีฟ้า ใช้สำหรับชักลากไม้ จำนวน 1 คัน 
 5.  เลื่อยโซ่ยนต์ จำนวน 2 เครื่อง
 6. ไม้ท่อนและไม้แปรรูปกองอยู่ติดกับแท่นเลื่อย มีไม้สัก 65 ท่อน ไม้ประดู่ 1 ท่อน ไม้แดง 1 ท่อน รวม 67 ท่อน ปริมาตร 4.40 และไม้สักแปรรูป จำนวน 147 แผ่น ปริมาตร 0.56 ลบ.ม. นายวรพงษ์ฯได้ให้การกับคณะเจ้าหน้าที่ว่าตนได้ซื้อมาจากสวนราษฎรที่ปลูกในที่ดินกรรมสิทธิ์ ไม่ได้ดำเนินการตามพระราชบัญญัติสวนป่า พ.ศ.2535 แต่อย่างใด สำหรับชายลำดับที่ 2-4 ตนเป็นผู้ว่าจ้างให้มาร่วมทำการแปรรูปไม้ ในอัตราค่าจ้างวันละ 300 บาท/คน คณะเจ้าหน้าที่ได้สอบถามผู้ถูกควบคุมตัวทั้ง 4 นาย ว่าไม้ที่แปรรูปได้มาจากที่ใด มีเอกสารการได้มาที่ชอบด้วยกฎหมายว่าด้วยการป่าไม้หรือไม่ นายวรพงษ์ฯ แจ้งว่าไม่มีหลักฐานการได้มาของไม้แต่อย่างใด 
 •  เวลา 1700 คณะเจ้าหน้าที่ได้ทำการขยายผลการตรวจสอบไปยังบ้านเลขที่ 127 หมู่ที่ 3 ต.ปากช่อง อ.หล่มสัก จ.เพชรบูรณ์ ซึ่งเป็นบ้านพักอาศัยของนายวรพงษ์ฯ พบไม้แปรรูป  จำนวน 2 กอง ได้แก่
 1. กองที่ 1 อยู่ติดกับที่พักอาศัย นับจำนวน ไม้สักได้ 136 แผ่น ปริมาตร 0.78 ลบ.ม.
 2. กองที่ 2 อยู่ในสวนด้านหลังของที่พักอาศัย นับจำนวนไม้สักได้ 1,367 แผ่น ปริมาตร 6.90 ลบ.ม. 
 3. ตรวจสอบไม้สักทั้งหมดทุกท่อน และทุกแผ่นไม่มีรูปรอยตราตีประทับไว้ที่หน้าตัดไม้แสดงถึงหลักฐานการได้มาแต่อย่างใด จึงร่วมกันตรวจยึดไม้สักที่อยู่ในที่เกิดเหตุ เป็นไม้สัก รวมจำนวน 1,717 ท่อน/แผ่น/เหลี่ยม ปริมาตร 12.64 ลบ.ม.คิดเป็นค่าความเสียหาย 1,245,550 บาท (หนึ่งล้านสองแสนสี่หมื่นห้าพันห้าร้อยห้าสิบบาทถ้วน)
 4. พนักงานเจ้าหน้าที่ผู้จับได้แจ้งข้อกล่าวหาให้ผู้ถูกจับทั้งสี่ทราบว่า ผู้ถูกจับได้กระทำความผิดดังนี้

           4.1 พ.ร.บ.ป่าไม้ พ.ศ.2484

               ​- ฐาน ร่วมกันทำไม้หวงห้ามโดยมิได้รับอนุญาตจากพนักงานเจ้าหน้าที่มาตรา 11​

              ​- ฐาน ภายในเขตควบคุมการแปรรูปไม้ ห้ามมิให้ผู้ใดร่วมกันตั้งโรงงานไม้แปรรูปทำการแปรรูปไม้และมี่ไม้หวงห้ามแปรรูป ไว้ในครอบครองเกิน 0.20 ม3 โดยไม่ได้รับอนุญาตจากพนักงานเจ้าหน้าที่ มาตรา 48 (แก้ไขโดยคำสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติที่ 106/2557 ลงวันที่ 21                                กรกฎาคม 2557)

              – ฐาน ผู้ใดร่วมกันมีไว้ในครอบครองซึ่งไม้หวงห้ามอันยังมิได้แปรรูปโดยไม่มีรอยตราค่าภาคหลวง หรือ รอยตรารัฐบาลขาย เว้นแต่จะพิสูจน์ได้ว่าได้ไม้นั้นมาโดยชอบด้วยกฎหมาย มาตรา 69 (แก้ไขโดยคำสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติที่ 106/2557 ลงวันที่ 21 กรกฎาคม 2557)

          4.2 พ.ร.บ.เลื่อยโซ่ยนต์ พ.ศ.2545

              ​- ฐาน ห้ามมิให้ผู้ใดมี ผลิต หรือนำเข้าเลื่อยโซ่ยนต์ เว้นแต่จะได้รับใบอนุญาตจากนายทะเบียนเลื่อยโซ่ยนต์ มาตรา 4

         4.3 คณะเจ้าหน้าที่ได้ควบคุมตัวผู้ต้องหาทั้ง 4 คน นำส่งพนักงานสอบสวนดำเนินคดีตาม ปจว.ข้อ 3 เวลา 1550 เป็นคดีอาญาที่ 157/2561 ยึดทรัพย์ที่ 112/2561 ลง 21 พ.ย.61

 

ข้อมูลน่าสนใจ

, วันที่ ๒๐ พ.ค.๖๓ ศปป.๔ กอ.รมน.บูรณาการร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อป้องกันและปราบปรามการบุกรุก ตัดไม้ทำลายป่า และการยึดถือครอบครองพื้นที่ป่าไม้ ในพื้นที่ จ.เพชรบูรณ์

วันที่ ๒๐ พ.ค.๖๓ ศปป.๔ กอ.รมน.บูรณาการร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อป้องกันและปราบปรามการบุกรุก ตัดไม้ทำลายป่า และการยึดถือครอบครองพื้นที่ป่าไม้ ในพื้นที่ จ.เพชรบูรณ์

๑. เ …