, การปราบปราม การลักลอบตัดไม้ ทำลายป่า และ ทรัพยากรธรรมชาติ กอ.รมน. ภาค ๓(ลำปาง)

การปราบปราม การลักลอบตัดไม้ ทำลายป่า และ ทรัพยากรธรรมชาติ กอ.รมน. ภาค ๓(ลำปาง)

๑๘ มิ.ย.๖๐  ลำปาง

             นายชูเกียรติ พงศ์ศิริวรรณ  ผอ.สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๓ (ลำปาง) ได้สั่งการให้นายศิริพงษ์ พรหมจิตต์  นักวิชาการป่าไม้ชำนาญการ หัวหน้าหน่วยป้องกันรักษาป่าที่ ลป.๓๐ (แม่โป่ง)  พร้อมเจ้าหน้าที่หน่วยฯ ร่วมกับเจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติถ้ำผาไท, เจ้าหน้าที่สวนป่าแม่หยวก, เจ้าหน้าที่ตำรวจ สภ.งาว, เจ้าหน้าที่ตำรวจ ศปทส.ภ.๕, เจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครอง อ.งาว และทหาร กกล.รส.มทบ.๓๒(ร้อย ฝรพ.) ค่ายประตูผา เข้าไปตรวจยึดไม้สักแปรรูป จำนวน ๑๐ ผ/ล  ปริมาตร ๐.๖๘ ลบ.ม. คิดเป็นค่าเสียหายของรัฐเป็นเงิน ๓๐,๖๐๐ บาท  เหตุเกิดที่บริเวณป่าห้วยแม่หยวก ท้องที่บ้านชนแดน ม.๑๒ ต.บ้านร้อง อ.งาว จ.ลำปาง ในเขตป่าสงวนแห่งชาติป่าแม่งาวฝั่งซ้ายพิกัด ๔๗ Q ๐๕๙๗๕๖๓ UTM ๒๐๙๕๔๔๕ นำส่ง พงส.สภ.งาว  ตามปจว. ข้อ ๕ เวลา ๑๖๐๐น. คดีที่ ๒๓๐/๒๕๖๐ ยึดทรัพย์ที่ ๑๐๙/๒๕๖๐ ลง ๑๘ มิ.ย.๖๐

, การปราบปราม การลักลอบตัดไม้ ทำลายป่า และ ทรัพยากรธรรมชาติ กอ.รมน. ภาค ๓(ลำปาง) , การปราบปราม การลักลอบตัดไม้ ทำลายป่า และ ทรัพยากรธรรมชาติ กอ.รมน. ภาค ๓(ลำปาง) , การปราบปราม การลักลอบตัดไม้ ทำลายป่า และ ทรัพยากรธรรมชาติ กอ.รมน. ภาค ๓(ลำปาง) , การปราบปราม การลักลอบตัดไม้ ทำลายป่า และ ทรัพยากรธรรมชาติ กอ.รมน. ภาค ๓(ลำปาง) , การปราบปราม การลักลอบตัดไม้ ทำลายป่า และ ทรัพยากรธรรมชาติ กอ.รมน. ภาค ๓(ลำปาง)

ข้อมูลน่าสนใจ

, ตรวจพื้นที่การเปลี่ยนแปลงสภาพป่า และตรวจจุดเฝ้าระวังการลักลอบตัดไม้ จว.เชียงใหม่

ตรวจพื้นที่การเปลี่ยนแปลงสภาพป่า และตรวจจุดเฝ้าระวังการลักลอบตัดไม้ จว.เชียงใหม่

[ngg src=&rdquo …