, การป้องกันปราบปรามการบุกรุกทำลายป่าไม้และทรัพยากรธรรมชาติ จ.จันทบุรี

การป้องกันปราบปรามการบุกรุกทำลายป่าไม้และทรัพยากรธรรมชาติ จ.จันทบุรี

, การป้องกันปราบปรามการบุกรุกทำลายป่าไม้และทรัพยากรธรรมชาติ จ.จันทบุรี

ฉก.ทพ.นย. โดย ร้อย.ทพ.นย.๕๔๔ ชค.ทพ.นย.๔ฯ (บ.ดงจิก) จัดกำลังพลเป็นชุดปฏิบัติการร่วมกับเจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่าบ้านคลองพอก และเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครอง ร่วมทำการลาดตระเวนในพื้นที่รับผิดชอบตามแผน เพื่อป้องกันการกระทำความผิดกฎหมายป่าไม้ บริเวณเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเขาสอยดาว ม.๑๘ บ.คลองกลาง ต.ทับช้าง อ.สอยดาว จว.จันทบุรี พิกัด SV ๘๘๒๗๑๖๖๒๘๓ ได้ตรวจพบผู้กระทำความผิด จำนวน ๑ ราย พร้อมของกลาง ไม้หวงห้ามชนิดมะค่า แปรรูป ปริมาตรรวม ๓.๗๔๕๐ ลูกบาศก์เมตร ข้อกล่าวหา กระทำความผิดตาม พ.ร.บ.ป่าไม้ พ.ศ.๒๔๘๔ มาตรา ๔๘ พ.ร.บ.ส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม พ.ศ.๒๕๓๕ มาตรา ๙๗ จึงนำตัวผู้กระทำความผิด พร้อมของกลางส่งให้กับ พงส.สภ.สอยดาว เพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป

, การป้องกันปราบปรามการบุกรุกทำลายป่าไม้และทรัพยากรธรรมชาติ จ.จันทบุรี

ข้อมูลน่าสนใจ

, กำหนดการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อแถลงผลการปฏิบัติงานตามแผนแม่บท ประจำปีงบประมาณ 2563

กำหนดการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อแถลงผลการปฏิบัติงานตามแผนแม่บท ประจำปีงบประมาณ 2563