, การป้องกันและปราบปรามการบุกรุกตัดไม้ทำลายป่าในพื้นที่ จ.แพร่

การป้องกันและปราบปรามการบุกรุกตัดไม้ทำลายป่าในพื้นที่ จ.แพร่

[ngg src=”galleries” ids=”224″ display=”basic_slideshow”]

วันที่ ๒๕ – ๒๖ ก.พ.๖๒ ศูนย์ปฏิบัติการพิทักษ์ป่า กระทรวงทรัพยากร
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ศปก.พป) ร่วมกับ ศปป.๔ กอ.รมน.อำนวยการโดยนายอรรถพล เจริญชันษา อธิบดีกรมป่าไม้ ได้สั่งการให้ ศปก.พป. ส่วนหน้าจังหวัดแพร่ ประกอบด้วย นายเกรียงศักดิ์ ถนอมพันธุ์ ผอ.สบอ.๑๓(แพร่) กรมอุทยานฯ, นายสมบูรณ์ ธีรบัณฑิตกุล ผอ.สจป.๓ สาขาแพร่ กรมป่าไม้, นายสักรินทร์ ปัญญาใจ ผอ.ศปป.๓ (ภาคเหนือ) กรมป่าไม้ และ นายชัยรัตน์ แสงปาน ผอ.ศูนย์ป่าไม้แพร่ สนธิกำลังร่วมกับ ทหาร ม.พัน.๑๒, ตำรวจ ปทส.ภาค ๕, กก.ตชด.๓๒ ร่วมกันเข้าตรวจสอบพื้นที่ และปฏิบัติการตามที่ปรากฏเป็นข่าวว่ามีเจ้าหน้าที่ป่าไม้เข้าไปยุ่งเกี่ยวกับการทำไม้ในท้องที่ บ้านห้วยแม่ต้า อ.ลอง จ.แพร่ โดยเข้าปฏิบัติการระหว่างวันที่ ๒๕ – ๒๖ ก.พ.๖๒ ภายใต้คำสั่ง ศปก.พป. ดังนี้
๑. จับกุมผู้ต้องหา ๑ คน

๒. ตรวจยึดไม้ รวมจำนวน ๖๗ ท่อน ปริมาตรรวม ๑๖.๙๙ ลบ.ม.
๒.๑ ไม้สักท่อน ๑๕ ท่อน ปริมาตร ๔.๖๘ ลบ.ม.
๒.๒ ไม้กระยาเลยท่อน(แดง ประดู่) ๑๑ ท่อน ปริมาตร ๔.๒๐ ลบ.ม. ณ บ้านเลขที่ ๔๘/๒ ม.๗ ต.บ้านดิน อ.ลอง จ.แพร่
๒.๓ ไม้สักท่อน ๓๐ ท่อน ปริมาตร ๖.๔๘ ลบ.ม. บริเวณข้างลำห้วยแม่ต้า ในเขตป่าสงวนแห่งชาติป่าแม่ลาน – แม่กอง ม.๗ ต.บ้านดิน อ.ลอง จ.แพร่
๒.๔ ไม้สักท่อน ๑๑ ท่อน ปริมาตร ๑.๖๓ ลบ.ม.บริเวณข้างทางรถไฟ ม.๗ต.บ้านดิน อ.ลอง จ.แพร่

๓. อายัดไม้ รวม ๒๖ ท่อน ปริมาตรรวม ๒๐.๘๓ ลบ.ม.
๓.๑ อายัดไม้สักท่อน ๑๖ ท่อน ปริมาตร ๑๑.๖๒ ลบ.ม. ณ บ้านเลขที่ ๔๘/๒ ต.บ้านปิน อ.ลอง จ.แพร่
๓.๒ อายัดไม้สักท่อน ๑๐ ท่อน ปริมาตร ๙.๒๑ ลบ.ม. ณ บ้านเลขที่ ๒๔๓ ม.๗ ต.แม่ปาน อ.ลอง จ.แพร่

๔. นำส่ง พงส.สภ.ลอง ดำเนินคดีตามกฎหมาย และลง ปจว.ไว้เป็นหลักฐาน เพื่อดำเนินการตรวจสอบต่อไป

๕. สำหรับกรณีเจ้าหน้าที่ที่มีข่าวเข้าไปเกี่ยวข้องกับขบวนการทำไม้เถื่อน และเรียกรับผลประโยชน์นั้น สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่3 สาขาแพร่ ได้ดำเนินการออกคำสั่งย้ายเจ้าหน้าที่ ๓ ราย
๕.๑ นาย พูน แจ่มใส หน.หน่วยป้องกันรักษาป่าที่ พร.๑๑ (บ้านปิน) ไปประจำศูนย์ป่าไม้แพร่
๕.๒ นายสมรัตน์ ศรีเจริญ ลูกจ้างประจำ (ส๓) ไปประจำศูนย์ป่าไม้แพร่
๕.๓ ยกเลิกคำสั่งจ้างนาย สมพล เหล่ากว้าง(TOR) ประจำหน่วยป้องกันฯ ที่พร.๑๑ (บ้านปิน) (อยู่ระหว่างดำเนินการ)

ข้อมูลน่าสนใจ

, วันที่ ๒๐ พ.ค.๖๓  ศปป.๔ กอ.รมน.บูรณาการร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อป้องกันและปราบปรามการบุกรุก ตัดไม้ทำลายป่า และการยึดถือครอบครองพื้นที่ป่าไม้ ในพื้นที่ จ.เพชรบูรณ์

วันที่ ๒๐ พ.ค.๖๓ ศปป.๔ กอ.รมน.บูรณาการร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อป้องกันและปราบปรามการบุกรุก ตัดไม้ทำลายป่า และการยึดถือครอบครองพื้นที่ป่าไม้ ในพื้นที่ จ.เพชรบูรณ์

๑. เ …