การป้องกันและปราบปรามการบุกรุกตัดไม้ทำลายป่าพื้นที่จ.เพชรบูรณ์

[ngg src=”galleries” ids=”226″ display=”basic_slideshow”]

วันที่ 20 ก.พ.62 เวลา 1300 พ.อ.พงษ์เพชร เกษสุภะ หน.ชุดปฏิบัติการ ศปป.4 กอ.รมน.ได้รับเชิญจากจังหวัดเพชรบูรณ์ให้เข้าร่วมประชุมกับนายบุญลาภ สุกใส ผอ.สจป.4 สาขาพิษณุโลก, พ.อ.กิดากร จันทรา รอง ผบ.พล.ม.๑, ผบ.ม.พัน.28, นายชิต อินทระนก ผอ.ศปม.พช., นายสมชาย ฉิมแย้ม ผู้แทนสำนักป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า กปม., ผู้แทนสำนักการอนุญาต กปม., นายอำเภอเขาค้อ พร้อมเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องได้ร่วมประชุมแก้ปัญหาการใช้ประโยชน์ที่ดินบริเวณทุ่งกังหันลมเขาค้อ ณ ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอเขาค้อ โดยมี นายสืบศักดิ์ เอี่ยมวิจารณ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์/ผอ.รมน.จังหวัด พ.ช. เป็นประธานการประชุมซึ่งได้พิจารณาการวิ่งรถราง การรื้อถอนสิ่งปลูกสร้าง และการสำรวจถือครองที่ดินบริเวณทุ่งกังหันลม โดยสรุป ดังนี้
1. อำเภอเขาค้อได้กำหนดเขตพื้นที่การปกครองตามกฤษฎีกา
ใหม่โดยที่ตั้งเสากังหันลมทั้ง 24 ต้น อยู่ในเขตตำบลทุ่งสมอทั้งหมด ทั้งนี้จะไม่มีผลกระทบกับประชาชนที่ได้รับค่าชดเชยตามสัญญา และผลประโยชน์ที่ อบต.ทั้ง 2 แห่งรับอยู่เดิม ได้แก่ อบต.เขาค้อ ซึ่งเป็นที่ตั้งสถานีไฟฟ้ารวมทั้งแนวสายส่งไฟฟ้า และ อบต.ทุ่งสมอ ซึ่งเป็นที่ตั้งเสากังหันลม ยังคงได้รับเงินจากกองทุนพลังงานเหมือนเดิม
2. กลุ่มผู้ประกอบกิจการรถราง เดิมมี 7 กลุ่ม มีรถรางรวม 34 คัน ยุบรวมเหลือเพียงกลุ่มเดียวจัดทำในรูปของวิสาหกิจชุมชนร่วมกันของทั้ง 2 ตำบล โดยอำเภอเขาค้อประชุมร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกำหนดเส้นทางเดินรถใหม่อยู่นอกเขตทุ่งกังหันลม และให้ อบต.เขาค้อ ร่วมกับอบต.ทุ่งสมอ ขอใช้ประโยชน์พื้นที่ จากกรมป่าไม้ ภายในเดือน มี.ค.62
3. ให้บริษัท เขาค้อ วินเพาเวอร์ จำกัด ยื่นเรื่องขอใช้ประโยชน์จากกรมป่าไม้ใหม่ ผ่าน อบต.เขาค้อ และอบต.ทุ่งสมอ ตามกฎกระทรวงที่ออกมาใหม่ในปี 2558 ซึ่งเดิมได้ขออนุญาตไว้เมื่อปี 2552 เพื่อสำนักการอนุญาต กปม.จะดำเนินการออกใบอนุญาตให้ถูกต้อง ต่อไป โดยกำชับให้บริษัทฯ ต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขการใช้ประโยชน์จากกรมป่าไม้โดยเคร่งครัด ไม่ปล่อยปละละเลยให้มีการกระทำผิดกฎหมายว่าด้วยการป่าไม้ในพื้นที่ที่ได้รับอนุญาตอีก โดยในส่วนของผู้กระทำผิด 3 รายที่ปลูกสร้างอาคารร้านค้าภายในทุ่งกังหันลม บริษัทฯ ได้ติดประกาศให้รื้อถอนแล้ว และต้องรับผิดชอบดูแลบริเวณพื้นที่ใกล้เคียงโดยรอบด้วย หากพบการกระทำผิดป่าไม้ต้องแจ้งเจ้าหน้าที่ป่าไม้ทันที
4. กรมป่าไม้ โดยสจป.4 สาขาพิษณุโลก
ดำเนินการสำรวจการถือครองที่ดินนอกเขตทุ่งกังหันลม และบังคับใช้กฎหมายโดยเคร่งครัด เพื่อป้องกันการบุกรุกใหม่ และการยึดถือครอบครองที่ดินของกลุ่มทุน

 1. วันที่ 20 ก.พ.62 เวลา 1530 คณะเจ้าหน้าที่ นำโดย พ.อ.พงษ์เพชร เกษสุภะ หน.ชุดปฏิบัติการ ศปป.4 กอ.รมน.ร่วมกับ พ.ท.ภูเบศ ทหาร ม.พัน.28, นายสมชาย ฉิมแย้ม ชุดพยัคฆ์ไพร กรมป่าไม้, นายชิต อินทระนก ผอ.ศูนย์ป่าไม้เพชรบูรณ์, หน่วยป้องกันรักษาป่าที่ พช.2 (เขาค้อ) และฝ่ายปกครอง เข้าตรวจสอบการบุกรุกพื้นที่ของเรือนร่มเกล้า อ.เขาค้อ จ.เพชรบูรณ์ตามสั่งการของ พล.ท.เรืองสิทธิ์ มิตรภานนท์ ผอ.ศปป.4 กอ.รมน.ผลการปฏิบัติ ดังนี้
  2.1 เรือนร่มเกล้า ปัจจุบันอยู่ในความรับผิดชอบดูแลของ ม.พัน.28 พล.ม.1 เดิมมีพื้นที่รวมประมาณ 84 – 1 – 33 ไร่
  2.2 ในพื้นที่เรือนร่มเกล้า มีการขอใช้ประโยชน์พื้นที่จาก ทภ.3/กอ.รมน.ภาค 3 จำนวน 2 ราย(อยู่ระหว่างดำเนินการ) และมีผู้บุกรุกยึดถือครอบครองพื้นที่ 1 ราย
  1) อบต.เขาค้อ ขอใช้พื้นที่จาก ทภ.3/กอ.รมน.ภาค 3 จำนวน 16 – 0 – 60 ไร่
  2) สำนักปฏิบัติธรรม บ้านปานสุขุม หมู่ 8 ต.เขาค้อ อ.เขาค้อขอ
  ใช้พื้นที่ ทภ.3/กอ.รมน.
  ภาค 3 จำนวน 6 – 2 – 25 ไร่
  3) นายประเสริฐ ปานอ่อง อดีตกำนันตำบลเขาค้อ บุกรุก
  พื้นที่ให้นายสมยศฯ เช่าพื้นที่ปลูกสร้างอาคารตึก 2 ชั้น 1 หลัง, อาคารชั้นเดียว 1 หลัง และก่อสร้างโครงหลังคาเหล็กมุงด้วยพลาสติกสำหรับใช้ปลูกผักไฮโดรโปลิค รวมพื้นที่ 7 – 2 – 37 ไร่
  2.3 เมื่อคณะเจ้าหน้าที่เข้าไปถึงที่เกิดเหตุไม่พบผู้ใดอยู่ในบ้าน พบเพียงรถยนต์กระบะจอดอยู่ไม่ได้ล็อคประตู ซึ่งคาดว่าจะหลบหนีไปก่อนที่เจ้าหน้าที่จะไปถึง สอบถามผู้ใหญ่บ้านให้ติดตามตัวเจ้าของสถานที่มาให้ปากคำกับเจ้าหน้าที่ แต่ไม่สามารถติดต่อได้ จึงร่วมกันตรวจยึดพื้นที่บุกรุก จำนวน 7 – 2 – 37 ไร่ และจัดทำบันทึกตรวจยึดนำส่ง สภ.เขาค้อ ให้ติดตามตัวผู้กระทำผิดมาดำเนินคดี ตามกฎหมายต่อไป

พ.อ.พงษ์เพชร เกษสุภะ
หน.ชุดปฏิบัติการ ศปป.4 กอ.รมน.รายงาน

ข้อมูลน่าสนใจ

, ๑๔ พ.ค.๖๓ ได้ร่วมกันตรวจสอบพื้นที่ป่าท้ายบ้านเพชรดำ ในเขตป่าไม้ถาวรป่าทุ่งแสลงหลวง หน่วยป้องกันและพัฒนาป่าไม้เขาค้อ และหน่วยป้องกันรักษาป่าที่ พช.๒ (เขาค้อ)

๑๔ พ.ค.๖๓ ได้ร่วมกันตรวจสอบพื้นที่ป่าท้ายบ้านเพชรดำ ในเขตป่าไม้ถาวรป่าทุ่งแสลงหลวง หน่วยป้องกันและพัฒนาป่าไม้เขาค้อ และหน่วยป้องกันรักษาป่าที่ พช.๒ (เขาค้อ)

๑. เ …