, การป้องกันและปราบปรามการบุกรุกตัดไม้ทำลายป่าในพื้นที่ จ.เลย

การป้องกันและปราบปรามการบุกรุกตัดไม้ทำลายป่าในพื้นที่ จ.เลย

, การป้องกันและปราบปรามการบุกรุกตัดไม้ทำลายป่าในพื้นที่ จ.เลย

เวลา ๑๒๐๐ ศปป.๔ กอ.รมน. อำนวยการโดย พล.ท.กิตติศักดิ์  บุญสุข รอง ผอ.ศปป.๔ กอ.รมน. พร้อมคณะประกอบด้วย นายพรชัย  ถมกระจ่าง รอง ผวจ.เลย ,พล.ต.วิชัย  มารศรี  หน. คณะประสานการปฏิบัติงานป้องกันและแก้ไขบุกรุกทำลายทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม กอ.รมน.ภาค ๒, พ.อ.วีระพงษ์  คำสิทธิ์  รอง ผอ.รมน.จังหวัด ล.ย.(ท.), พ.อ.ธีรชัย  แสนสะสม ผช.ผอ.ศปป.๔ กอ.รมน.,พ.อ.นภัค สุวรรณคีรี ผอ.สสท.ศปป.๔ กอ.รมน.,พ.ต.อ.วันชัย  รณชาติชัย รอง ผบก.ภ.จว.เลย, พ.อ.อำนวย  ยอดพันธ์ ผู้แทน มทบ.๒๘, นายชีวะภาพ ชีวะธรรม ผู้แทนกรมป่าไม้, ว่าที่ร้อยตรีนครชัย แสงมณี นอภ.ผาขาว,นายวิรัตน์  สายลิ่ม ผอ.สนง.จัดการที่ดินของรัฐ, นายพิมล  พูลสง่า  ที่ดินจังหวัดเลย และส่วนราชการอื่นๆ
ที่เกี่ยวข้อง เข้าตรวจสอบพื้นที่ของ บริษัท ภูน้ำค้าง จำกัด  ซึ่งอยู่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ ป่าห้วยส้มและป่าภูผาแดง  ต.ผาขาว อ.ผาขาว จ.เลย

, การป้องกันและปราบปรามการบุกรุกตัดไม้ทำลายป่าในพื้นที่ จ.เลย

, การป้องกันและปราบปรามการบุกรุกตัดไม้ทำลายป่าในพื้นที่ จ.เลย , การป้องกันและปราบปรามการบุกรุกตัดไม้ทำลายป่าในพื้นที่ จ.เลย

  เมื่อคณะเจ้าหน้าที่เดินทางถึงพื้นที่ของบริษัท ภูน้ำค้าง จำกัดอยู่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ ป่าห้วยส้มและป่าภูผาแดง พบว่าบริเวณป่าสักข้างทางใกล้สระน้ำมีรอยกานต้นไม้สักให้ยืนต้นตาย และมีการบุกเบิกพื้นที่ใหม่เจ้าหน้าที่พบนายสมัคร คงดอนไทย อายุ ๖๗ ปี อยู่ในที่เกิดเหตุ แจ้งว่าเป็นเจ้าของที่ดินและเป็นผู้นำชี้แนวเขตจับค่าพิกัดมาคำนวณพื้นที่ตรวจยึดได้ จำนวน ๓ – ๐ – ๖๐ ไร่ คิดค่าเสียหายของรัฐเป็นเงิน จำนวน ๒๑๔,๙๖.๒๙ บาท พร้อมยึดของกลาง คือ ไม้สัก จำนวน ๕ ท่อน ปริมาตร ๐.๒๕๔ บโดยกล่าวหาว่ากระทำความผิดตาม พ.ร.บ.ป่าไม้ พ.ศ.๒๔๘๔ ม.๕๔ และ พ.ร.บ.ป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๐๗ ม.๑๔

ข้อมูลน่าสนใจ

, ๑๔ พ.ค.๖๓ ได้ร่วมกันตรวจสอบพื้นที่ป่าท้ายบ้านเพชรดำ ในเขตป่าไม้ถาวรป่าทุ่งแสลงหลวง หน่วยป้องกันและพัฒนาป่าไม้เขาค้อ และหน่วยป้องกันรักษาป่าที่ พช.๒ (เขาค้อ)

๑๔ พ.ค.๖๓ ได้ร่วมกันตรวจสอบพื้นที่ป่าท้ายบ้านเพชรดำ ในเขตป่าไม้ถาวรป่าทุ่งแสลงหลวง หน่วยป้องกันและพัฒนาป่าไม้เขาค้อ และหน่วยป้องกันรักษาป่าที่ พช.๒ (เขาค้อ)

๑. เ …