, การป้องกันและปราบปรามการบุกรุกพื้นที่ และทำลายป่าไม้ในพื้นที่ จ.นครสวรรค์

การป้องกันและปราบปรามการบุกรุกพื้นที่ และทำลายป่าไม้ในพื้นที่ จ.นครสวรรค์

, การป้องกันและปราบปรามการบุกรุกพื้นที่ และทำลายป่าไม้ในพื้นที่ จ.นครสวรรค์
, การป้องกันและปราบปรามการบุกรุกพื้นที่ และทำลายป่าไม้ในพื้นที่ จ.นครสวรรค์

คณะเจ้าหน้าที่ได้จับค่าพิกัดจุดรถแบคโฮขุดดิน และจุดที่มีการขุดดินขาย ปรากฏว่าอยู่นอกพื้นที่ที่ได้รับอนุญาตจากกรมเจ้าท่า ซึ่งเป็นความผิดตาม พ.ร.บ.ป่าไม้ พ.ศ.2484 ม.54 และ พ.ร.บ.การเดินเรือในน่านน้ำไทย พ.ศ.2456 ม.120 คิดเป็นพื้นที่บุกรุก จำนวน 36 – 2 – 48 ไร่

           คณะเจ้าหน้าที่จึงร่วมกันจับกุม และตรวจยึดพื้นที่ ควบคุมตัวผู้ต้องหาส่ง พงส.สภ.บางม่วง ดำเนินคดี ดังนี้

                3.1 จับกุมผู้ต้องหา 1 คน คือนายชัชชัย กรณีย์ อายุ 38 ปี

                3.2 ตรวจยึดรถแบคโฮสีฟ้า ยี่ห้อ KOBELCO ทะเบียน ตค 2070 นครสวรรค์

                3.3 ตรวจยึดพื้นที่บุกรุก จำนวน 36-2-48 ไร่ คิดค่าเสียหายของรัฐเป็นเงิน  2,499,095.28 บาท

, การป้องกันและปราบปรามการบุกรุกพื้นที่ และทำลายป่าไม้ในพื้นที่ จ.นครสวรรค์
, การป้องกันและปราบปรามการบุกรุกพื้นที่ และทำลายป่าไม้ในพื้นที่ จ.นครสวรรค์

ข้อมูลน่าสนใจ

, วันที่ ๒๐ พ.ค.๖๓  ศปป.๔ กอ.รมน.บูรณาการร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อป้องกันและปราบปรามการบุกรุก ตัดไม้ทำลายป่า และการยึดถือครอบครองพื้นที่ป่าไม้ ในพื้นที่ จ.เพชรบูรณ์

วันที่ ๒๐ พ.ค.๖๓ ศปป.๔ กอ.รมน.บูรณาการร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อป้องกันและปราบปรามการบุกรุก ตัดไม้ทำลายป่า และการยึดถือครอบครองพื้นที่ป่าไม้ ในพื้นที่ จ.เพชรบูรณ์

๑. เ …