, การป้องกันและปราบปรามการบุกรุกพื้นที่ป่าชายเลนใน จ.ระยอง

การป้องกันและปราบปรามการบุกรุกพื้นที่ป่าชายเลนใน จ.ระยอง

  1. ชาวบ้าน ต.ปากน้ำประแส อ.แกลง จ.ระยอง ได้ร้องเรียนหน่วยงานรัฐปล่อยรุกป่าชายเลนปลูกร้านค้าริมถนนอนุสรณ์สถานเรือหลวงประแส ผ่านทางสื่อหนังสือพิมพ์ข่าวระยอง วันที่ 16 พ.ย.62 และหนังสือพิมพ์มติชน ฉบับที่ 15227 วันอังคารที่ 19 พ.ย.62 (ออกล่วงหน้า)ซึ่งข้อมูลตรงกับแหล่งข่าวในพื้นที่ พ.อ.พงษ์เพชรฯ จึงประสานการปฏิบัติกับนายรัชชัย พรพา หัวหน้าชุดฉลามขาว กรมทรัพยากรทางทะเล และชายฝั่ง ให้ประสานกำลังเข้าดำเนินการบังคับใช้กฎหมายทันที
  2. วันที่ 18 พ.ย.62 เวลา 1300 คณะเจ้าหน้าที่ประกอบด้วย ผอ.สำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 1 และเจ้าหน้าที่ สทช.1 ร่วมกับนายอำเภอแกลง, ผู้แทนกรมป่าไม้ เทศบาลปากน้ำประแสร์, ตำรวจ สภ.แกลงและเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครอง จำนวนรวม 50 คน เข้าทำการตรวจสอบตามข้อร้องเรียนผ่านสื่อสาธารณะ ในพื้นที่ หมู่ 1 ต.ปากน้ำประแส อ.แกลง จ.ระยอง ดังนี้

                2.1 ตรวจสอบร้านบ้านปลา ” Baanpla coffee & restuarant” ซึ่งพื้นที่ดังกล่าวอยู่ในโครงการ คทช.2560(ที่อยู่อาศัย)ในเขตป่าชายเลน ตามมติ ครม.  ตรวจพบนายทรงกลด ศิริธรรม  อ้างตัวเป็นผู้จัดการ จึงดำเนินการ

                     1) ทำบันทึกตรวจสอบนำส่งพนักงานสอบสวนเพื่อสอบสวนหาข้อเท็จจริงประเด็นการครอบครองพื้นที่ว่าถูกต้องตามสิทธิและเป็นไปตามข้อกำหนดหรือไม่

                     2) ได้ปิดประกาศคำสั่งทางปกครองตามมาตรา 17 พ.ร.บ.ส่งเสริมการบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง พ.ศ.2558 ให้หยุดกิจการ เนื่องจากการดำเนินกิจการดังกล่าว เกิดผลกระทบและเกิดความเสียหายอย่างร้ายแรงต่อทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง(ป่าชายเลน)

                2.2 ตรวจสอบร้านขายก๋วยเตี๋ยวปลา และอาหารตามสั่ง ได้ต่อเติมปรับปรุงจากสภาพที่อยู่อาศัยเดิมผู้ครอบครอง และดำเนินการตามกฎหมายต่อไป

ข้อมูลน่าสนใจ

, วันที่ ๒๐ พ.ค.๖๓  ศปป.๔ กอ.รมน.บูรณาการร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อป้องกันและปราบปรามการบุกรุก ตัดไม้ทำลายป่า และการยึดถือครอบครองพื้นที่ป่าไม้ ในพื้นที่ จ.เพชรบูรณ์

วันที่ ๒๐ พ.ค.๖๓ ศปป.๔ กอ.รมน.บูรณาการร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อป้องกันและปราบปรามการบุกรุก ตัดไม้ทำลายป่า และการยึดถือครอบครองพื้นที่ป่าไม้ ในพื้นที่ จ.เพชรบูรณ์

๑. เ …