, การป้องกันและปราบปรามการบุกรุกพื้นที่ และทำลายทรัพยากรธรรมชาติในพื้นที่ จ.นครสวรรค์

การป้องกันและปราบปรามการบุกรุกพื้นที่ และทำลายทรัพยากรธรรมชาติในพื้นที่ จ.นครสวรรค์

, การป้องกันและปราบปรามการบุกรุกพื้นที่ และทำลายทรัพยากรธรรมชาติในพื้นที่ จ.นครสวรรค์
  1. ผลการตรวจสอบพบบริเวณริมแม่น้ำเจ้าพระยา ท้องที่ ม.8 บ้านตาหนิ่ว ต.โกรกพระ มีการปรับพื้นที่เพื่อทำการดูดทรายบริเวณริมแม่น้ำเจ้าพระยา พบร่องรอยการปรับพื้นดินบริเวณริมแม่น้ำเจ้าพระยา และพบเครื่องจักรกลเตรียมการตั้งโรงงานอุตสาหกรรม เพื่อประกอบการดูดทรายในบริเวณดังกล่าว เจ้าหน้าที่จึงได้แสดงตัวเพื่อทำการตรวจสอบ โดยพบนายสมยศ พลเพลิง อายุ 43 ปี หมายเลขประจำตัวประชาชน 3 6001 00221 97 1 แสดงตัวเป็นผู้จัดการบริษัท ผลิตภัณฑ์ทรายแม่น้ำเจ้าพระยา จำกัด ชี้แจงกับเจ้าหน้าที่ว่าตนเองเป็นผู้จัดการ บริษัท ผลิตภัณฑ์ทรายแม่น้ำเจ้าพระยา จำกัด เป็นผู้ดูแลงานของบริษัทเกี่ยวกับการบริการรับ ดูด ขุด เจาะ วิเคราะห์ และงานอื่นๆ เกี่ยวกับ ดิน หิน ทราย ทุกชนิด ทุกประเภท และทุกพื้นที่ และได้นำสำเนาเอกสารที่เกี่ยวข้องส่งมอบให้กับเจ้าหน้าที่ และได้แจ้งว่าบริษัทฯ ได้ทำสัญญาเช่าที่ดินโฉนดเลขที่ 56408 เพื่อทำการตั้งโรงงานอุตสาหกรรม และติดตั้งเครื่องจักรในการดูดทราย โดยทำสัญญาเช่า กำหนดอายุสัญญา 5 ปี มีนายนพพร เศรษฐ์กุดิน เป็นผู้ให้เช่า ปัจจุบันอยู่ระหว่างการขออนุญาตประกอบกิจการโรงงานกับสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนครสวรรค์ โดยบริษัทฯ ได้นำเครื่องจักรกลเข้ามาติดตั้งในพื้นที่ที่ได้เช่าแล้ว ซึ่งปัจจุบันสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนครสวรรค์ ได้มีหนังสือให้ระงับการกระทำที่ฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ.2535 และบริษัทฯ ได้หยุดดำเนินการต่างๆ ตามคำสั่งดังกล่าวแล้ว
  2. คณะเจ้าหน้าที่ตรวจสอบการขุดลอกแม่น้ำเจ้าพระยา บริเวณหมู่ที่ 8 ต.โกรกพระ จ.นครสวรรค์ ปัจจุบันอยู่ระหว่างการขออนุญาตจากสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขานครสวรรค์ ซึ่งยังไม่มีการอนุญาตแต่อย่างใดส่วนบริเวณพื้นที่ริมตลิ่งติดแม่น้ำ ไม่มีเอกสารสิทธิที่ดิน นายสมยศฯได้ทำการปรับพื้นที่เพื่อเป็นเส้นทางในการขนลำเลียงทราย

               3.1 เจ้าหน้าที่ได้ตรวจสอบเอกสารการอนุญาต และได้สอบถามเจ้าหน้าที่กรมเจ้าท่าภูมิภาคสาขานครสวรรค์ พบว่ายังไม่มีการอนุญาตจากกรมเจ้าท่าแต่อย่างใด

               3.2 เจ้าหน้าที่ได้ตรวจสอบพื้นที่ซึ่งปรากฏร่องรอยการปรับพื้นที่โดยให้นายสมยศฯ นำชี้ และใช้เครื่องมือหาค่าพิกัดด้วยสัญญาณดาวเทียม (จีพีเอส) บันทึกค่าพิกัดโดยรอบพื้นที่ดังกล่าว 6 จุด คำนวณเนื้อที่ได้จำนวน 1 – 3 – 37 ไร่

  1. การกระทำบริษัทฯ เป็นการกระทำความผิดกฎหมาย

พระราชบัญญัติป่าไม้ พุทธศักราช 2484 มาตรา 54 และพระราชบัญญัติการเดินเรือในน่านน้ำไทยพุทธศักราช 2456 มาตรา 120 ซึ่งนายสมยศฯ ยอมรับสารภาพว่าได้กระทำความผิดตามกฎหมายดังกล่าวจริง คณะเจ้าหน้าที่จึงได้จับกุม และตรวยึดพื้นที่ นำส่งพนักงานสอบสวน สภ.โกรกพระ ดำเนินคดี

ข้อมูลน่าสนใจ

, วันที่ ๒๐ พ.ค.๖๓  ศปป.๔ กอ.รมน.บูรณาการร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อป้องกันและปราบปรามการบุกรุก ตัดไม้ทำลายป่า และการยึดถือครอบครองพื้นที่ป่าไม้ ในพื้นที่ จ.เพชรบูรณ์

วันที่ ๒๐ พ.ค.๖๓ ศปป.๔ กอ.รมน.บูรณาการร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อป้องกันและปราบปรามการบุกรุก ตัดไม้ทำลายป่า และการยึดถือครอบครองพื้นที่ป่าไม้ ในพื้นที่ จ.เพชรบูรณ์

๑. เ …