, การป้องกันและปราบปรามการบุกรุกพื้นที่ตัดไม้ทำลายป่าในพื้นที่ จ.ลำปาง

การป้องกันและปราบปรามการบุกรุกพื้นที่ตัดไม้ทำลายป่าในพื้นที่ จ.ลำปาง

การป้องกันและปราบปรามการบุกรุกพื้นที่ตัดไม้ทำลายป่าในพื้นที่ จ.ลำปาง 

ในวันที่ ๑๗ พ.ย.๖๑ เวลา ๑๑๐๐ พ.อ.พงษ์เพชร เกษสุภะ หน.ชุดปฏิบัติการ ศปป.๔ กอ.รมน.ได้บูรณาการหน่วยงานเข้าปราบปรามการลักลอบตัดไม้ทำลายป่าในพื้นที่ อ.เถิน จ.ลำปาง ประกอบด้วย ทหาร กกล.รส.มทบ.๓๒(ร้อย รส.ที่ ๒ อ.เถิน), เจ้าหน้าที่ชุดพยัคฆ์ไพร กรมป่าไม้, ศปป.ที่ ๓ (ภาคเหนือ) กรมป่าไม้หน่วยป้องกัน และพัฒนาป่าไม้เถิน( ลป.๑๗ แม่มอกตอนขุน) สจป.๓ (ลำปาง), ฝ่ายปกครองอำเภอแม่มอก และตำรวจ สภ.เวียงมอก โดยคณะเจ้าหน้าที่รวม ๒๐ นาย เดินทางเข้าไปตรวจค้นแหล่งซุกซ่อนไม้ตามที่ได้รับเรื่องร้องเรียน รวม ๓ จุด โดยสรุปผลการปฏิบัติ ดังนี้

๑. เวลา ๑๓๓๐ เข้าตรวจค้นบ้านเลขที่ ๑๓๓/๑ ร้านดิเรกพานิช บ.สะเลียมหวาน หมู่ ๓ ต.เวียงมอก อ.เถิน จ.ลำปาง โดยมีนางกิ่ง น้อยปล้อง เป็นเจ้าของบ้าน และนำเจ้าหน้าที่เข้าตรวจค้น ผลการตรวจค้นไม่พบสิ่งผิดกฎหมายแต่อย่างใด

๒. เวลา ๑๔๓๐ ตรวจค้นบ้านเลขที่ ๙๑ หมู่ ๓ บ.สะเลียมหวาน ต.เวียงมอก อ.เถิน จ.ลำปาง โดยมี น.ส.มุกดา ศรีสมบัติ ซึ่งเป็นบุตรสาวเจ้าของบ้าน นำเจ้าหน้าที่เข้าตรวจค้น ไม่พบสิ่งผิดกฎหมายแต่อย่างใด

๓. เวลา ๑๕๓๐ ตรวจค้นบ้านร้าง ๒ ชั้น เลขที่ ๑๓๖/๑ หมู่ ๓ บ.สะเลียมหวาน ต.เวียงมอก อ.เถิน จ.ลำปาง โดยชั้นล่างเป็นใต้ถุนสูงเปิดโล่ง ไม่มีฝากั้น พื้นเป็นดินพบไม้ผักตุ๊ดแปรรูปขนาดใหญ่มีร่องรอยแปรรูปด้วยเลื่อยโซ่ยนต์ ขนาด ๔๗ ซม. x ๖๒๐ ซม.จำนวน ๒ แผ่น และขนาด ๕๑ ซม. x ๖๒๐ ซม.จำนวน ๒ แผ่น โดยไม้ทั้ง๔ แผ่น
ไม่พบรูปรอยดวงตรา
ตีประทับ ขณะที่เจ้าหน้าที่กำลังตรวจค้นได้มีนายธวัชชัย ระวิวรรณมาแสดงตัวต่อเจ้าหน้าที่ ให้การว่าบ้านหลังนี้เป็นของนางเตือนใจ แข่งขัน ซึ่งเป็นมารดาของตนเอง เจ้าหน้าที่ได้สอบถามที่มาของไม้ นายธวัชชัยฯไม่ทราบ คณะเจ้าหน้าที่จึงร่วมกันตรวจยึดไม้
ผักตุ๊ด จำนวน ๔ แผ่น ปริมาตร ๐.๔๘ ลบ.ม.
ค่าเสียหาย ๙,๖๐๐ บาท โดยตรวจยึดชักลากไม้ของกลางมาเก็บรักษาที่หน่วยป้องกัน และพัฒนาป่าไม้เถิน( ลป.๑๗ แม่มอกตอนขุน) และจัดทำบันทึกการตรวจยึด นำส่ง สภ.เวียงมอก ดำเนินคดี ตาม ปจว.ข้อ เวลา เป็นคดีอาญาที่ /๒๕๖๑ ยึดทรัพย์ที่ /๒๕๖๑ ลงวันที่ ๑๗ พ.ย.๖๑

[ngg_images source=”galleries” container_ids=”189″ display_type=”photocrati-nextgen_basic_slideshow” gallery_width=”600″ gallery_height=”400″ cycle_effect=”blindX” cycle_interval=”5″ show_thumbnail_link=”1″ thumbnail_link_text=”[Show thumbnails]” order_by=”sortorder” order_direction=”ASC” returns=”included” maximum_entity_count=”500″]

ข้อมูลน่าสนใจ

, วันที่ ๒๐ พ.ค.๖๓  ศปป.๔ กอ.รมน.บูรณาการร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อป้องกันและปราบปรามการบุกรุก ตัดไม้ทำลายป่า และการยึดถือครอบครองพื้นที่ป่าไม้ ในพื้นที่ จ.เพชรบูรณ์

วันที่ ๒๐ พ.ค.๖๓ ศปป.๔ กอ.รมน.บูรณาการร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อป้องกันและปราบปรามการบุกรุก ตัดไม้ทำลายป่า และการยึดถือครอบครองพื้นที่ป่าไม้ ในพื้นที่ จ.เพชรบูรณ์

๑. เ …