, การป้องกันและปราบปรามขบวนการค้าไม้ข้ามชาติพื้นที่ มุกดาหาร

การป้องกันและปราบปรามขบวนการค้าไม้ข้ามชาติพื้นที่ มุกดาหาร

การป้องกัน และปราบปรามขบวนการค้าไม้ข้ามชาติในพื้นที่ จ.มุกดาหาร 

[ngg_images source=”galleries” container_ids=”185″ display_type=”photocrati-nextgen_basic_slideshow” gallery_width=”600″ gallery_height=”400″ cycle_effect=”blindX” cycle_interval=”5″ show_thumbnail_link=”1″ thumbnail_link_text=”[Show thumbnails]” order_by=”sortorder” order_direction=”ASC” returns=”included” maximum_entity_count=”500″]

๑. เมื่อวันที่ ๑๑ พ.ย.๖๑ พ.อ.พงษ์เพชร เกษสุภะ หน.ชป.ศปป.๔ฯ ได้รับแจ้งจากสายข่าวว่ากลุ่มขบวนการได้ขนไม้พยูงขนาดใหญ่จำนวนมากจาก จ.บุรีรัมย์ มาที่ จ.มุกดาหาร เพื่อส่งออกต่างประเทศตามช่องทางท่าเรือริมแม่น้ำโขง จึงประสานการปฏิบัติกับ กอ.รมน.จังหวัด
ม.ห.เข้าตรวจสอบทางลับในขั้นต้นพบว่ามีไม้พยูงอยู่ในบ้านเป้าหมายจริง เนื่องจากเป็นเวลามืดค่ำจึงได้จัดกำลังซุ่มเฝ้าไว้ เพื่อจับกุมหากมีการขนย้ายไม้ออกไปที่ท่าเรือ

๒. วันที่ ๑๒ พ.ย.๖๑ เวลา ๐๙๐๐ ประสานการปฏิบัติกับ กอ.รมน.จังหวัด ม.ห.และศปป.ที่ ๒ (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) กรมป่าไม้ โดยบูรณาการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าตรวจค้นบ้านเป้าหมายรายใหญ่ บ้านเลขที่ ๔๙ ม.๘ บ.หนองแวง ต.บ้านโคก อ.เมือง จ.มุกดาหาร ซึ่งมี
นายศักดิ์น้อย ชัยบุตร อดีตนายก อบต.บ้านโคก เป็นเจ้าของบ้าน และเป็นผู้นำเจ้าหน้าที่เข้าตรวจค้น ผลการตรวจค้นพบไม้พะยูงขนาดใหญ่จำนวน ๓ ท่อน และไม้พยูงแปรรูปขนาดใหญ่จำนวน ๔ แผ่น โดยนายศักดิ์น้อยฯ นำเอกสารมาแสดงต่อเจ้าหน้าที่ว่าเป็นไม้ที่ตัดมาจากในที่ดินมีเอกสารสิทธิ์ในจังหวัดบุรีรัมย์ แต่ไม่มีใบเบิกทางกำกับไม้มา และไม้ส่วนมากได้ส่งออกท่าเรือริมแม่น้ำโขงไปแล้ว คณะเจ้าหน้าที่จึงร่วมกันจับกุม นายศักดิ์น้อยฯ และตรวจยึดไม้ดำเนินคดี ดังนี้
๒.๑ จับกุมผู้ต้องหา ๑ คน คือนายศักดิ์น้อย ชัยบุตร
๒.๒ ตรวจยึดไม้พยูง จำนวน ๗ ท่อน/แผ่น/เหลี่ยม ปริมาตร ๑.๑๒ ลบ.ม. ค่าเสียหายรัฐเป็นเงิน ๕๖๐,๐๐๐ บาท

๓. พ.อ.พงษ์เพชรฯ ได้ประสานกับ ผอ.ศปป.ที่ ๒ (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ)เพื่อตรวจสอบตอไม้ และหลักฐานการได้มาของไม้ต้นทางที่ จ.บุรีรัมย์ เนื่องจากไม้
พยูงมีขนาดใหญ่ และใกล้เคียงกับไม้พยูงที่เจ้าหน้าที่อายัดไว้ และถูกคนร้ายปล้นเอาไปที่ จ.สุรินทร์ ว่ามีความเกี่ยวข้องกันหรือไม่

๔.ความคืบหน้าผลการปฏิบัติรายละเอียด กอ.รมน.จังหวัด ม.ห.จะรายงานให้ทราบต่อไป

 

ข้อมูลน่าสนใจ

, วันที่ ๓๐ พ.ค. ๖๓ ศปป.๔ กอ.รมน.บูรณาการร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อป้องกันและปราบปรามการบุกรุก ตัดไม้ทำลายป่า และการยึดถือครอบครองพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติของนายทุนในพื้นที่ จ.เพชรบูรณ์ (ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ ป่าภูเปือย  ป่าภูขี้เถ้า และป่าภูเรือ )

วันที่ ๓๐ พ.ค. ๖๓ ศปป.๔ กอ.รมน.บูรณาการร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อป้องกันและปราบปรามการบุกรุก ตัดไม้ทำลายป่า และการยึดถือครอบครองพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติของนายทุนในพื้นที่ จ.เพชรบูรณ์ (ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ ป่าภูเปือย ป่าภูขี้เถ้า และป่าภูเรือ )

๑. เ …