, การป้องกัน ปราบปรามการลักลอบทิ้งสารเคมีอย่างผิดกฎหมายในพื้นที่อำเภอสนามชัยเขต จังหวัดฉะเชิงเทรา

การป้องกัน ปราบปรามการลักลอบทิ้งสารเคมีอย่างผิดกฎหมายในพื้นที่อำเภอสนามชัยเขต จังหวัดฉะเชิงเทรา

เมื่อ 21 ม.ค.64 เวลา 1400 กอ.รมน.จังหวัดฉะเชิงเทรา ร่วมกับ ชุดเฉพาะกิจป้องกันปราบปรามการลักลอบทิ้งสารเคมีจังหวัดฉะเชิงเทรา  อ.สนามชัยเขต และ ส่วนที่เกี่ยวข้อง ลงพื้นที่ตรวจสอบการลักลอบทิ้งสารเคมีในไร่อ้อยขนาดใหญ่ ม.3 ต.ทุ่งพระยา อ.สนามชัยเขต จ.ฉะเชิงเทรา ดังนี้

  1. เจ้าหน้าที่ สนง. ทสจ.ฉะเชิงเทรา และเจ้าหน้าที่กรมควบคุมมลพิษ ได้เก็บตัวอย่างสารเคมีที่เป็นของเหลวในพื้นที่ข้างถนนในไร่อ้อย ร่องน้ำ คูน้ำข้างถนน ไปตรวจสอบ รวมทั้งเก็บตัวอย่างดิน และน้ำในสระน้ำซึ่งอยู่ห่างออกไปประมาณ 200 เมตร เพื่อทำการวิเคราะห์เปรียบเทียบ
  2. ได้บันทึกการตรวจสอบและลงชื่อไว้เป็นหลักฐานร่วมกัน
  1. มอบให้ อบต.ทุ่งพระยา ทำป้ายประกาศ คำสั่งมาติด ใน 22 ม.ค.64 ให้งดใช้พื้นที่ และปรับสภาพพื้นที่ทิ้งสารเคมีชั่วคราว ระหว่างการตรวจสอบหาข้อยุติ
  2. หากมีการฝ่าฝืนมอบให้ สภ.วังคู ดำเนินการตามกฎหมาย

5. ขณะตรวจสอบ ไม่พบเจ้าของผู้ดูแลที่ดิน ไม่มีการขัดขวางจากคนงาน

, การป้องกัน ปราบปรามการลักลอบทิ้งสารเคมีอย่างผิดกฎหมายในพื้นที่อำเภอสนามชัยเขต จังหวัดฉะเชิงเทรา , การป้องกัน ปราบปรามการลักลอบทิ้งสารเคมีอย่างผิดกฎหมายในพื้นที่อำเภอสนามชัยเขต จังหวัดฉะเชิงเทรา , การป้องกัน ปราบปรามการลักลอบทิ้งสารเคมีอย่างผิดกฎหมายในพื้นที่อำเภอสนามชัยเขต จังหวัดฉะเชิงเทรา

ข้อมูลน่าสนใจ

, ผอ.กอ.รมน.ภาค 4 รับมอบถุงยังชีพ 1 พันชุดจากกลุ่มเซ็นทรัล นำไปแจกจ่ายช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบอุทกภัย

ผอ.กอ.รมน.ภาค 4 รับมอบถุงยังชีพ 1 พันชุดจากกลุ่มเซ็นทรัล นำไปแจกจ่ายช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบอุทกภัย

ที& …