, การป้องกัน และปราบปรามขบวนการค้าไม้มีค่าข้ามชาติในพื้นที่ จ.มุกดาหาร

การป้องกัน และปราบปรามขบวนการค้าไม้มีค่าข้ามชาติในพื้นที่ จ.มุกดาหาร

, การป้องกัน และปราบปรามขบวนการค้าไม้มีค่าข้ามชาติในพื้นที่ จ.มุกดาหาร
วันที่ 4 พ.ค.62 ชุดปฏิบัติการ ศปป.4 กอ.รมน.
การป้องกัน และปราบปรามขบวนการค้าไม้มีค่าข้ามชาติในพื้นที่ จ.มุกดาหาร
  1. เวลา 1700 ชุดปฏิบัติการ ศปป.4 กอ.รมน.ได้รับแจ้งจากสายข่าวว่าขบวนการค้าไม้พะยูงข้ามชาติลักลอบขนไม้พะยูงจาก จ.ศรีสะเกษ เตรียมส่งออกช่องทางแม่น้ำโขงด้าน จ.มุกดาหาร จึงประสานการปฏิบัติกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ประกอบด้วย ชปข.สขว.กอ.รมน., ขกท.กกล.สุรศักดิ์มนตรี, กกล.รส.จว.ม.ห., หน่วยป้องกันรักษาป่า ที่ มห.3(คำชะอี), กอ.รมน.จังหวัด ม.ห., ศูนย์ป่าไม้จังหวัดมุกดาหาร
  2. คณะเจ้าหน้าที่ได้เข้าตรวจสอบรถบรรทุกสิบล้อ ยี่ห้ออีซูซุ หมายเลขทะเบียน 80-6540 มุกดาหาร ซึ่งจอดอยู่บนถนนในหมู่บ้านหนองแวง ต.บ้านโคก อ.เมือง จ.มุกดาหาร ตรงกับที่สายข่าวรายงาน ในกระบะบรรทุกไม้พะยูงขนาดใหญ่จำนวน 29 ท่อน ตรวจสอบเบื้องต้นไม่มีหลักฐานการได้มาของไม้มาแสดง แต่คนขับรถให้การว่าซื้อไม้มาจากวัดแห่งหนึ่งที่ อ.ราษีไศล เจ้าหน้าที่จึงให้ติดต่อเจ้าของไม้นำหลักฐานมาแสดง
  3. ต่อมาเวลาประมาณ 1800 เจ้าของไม้ได้นำเอกสารมาแสดงว่าไม้พะยูงต้นนี้ตัดมาจาก
    สำนักสงฆ์บัวหุ่ง อ.ราษีไศล โดยซื้อมาในราคา 420,000 บาท และนำเอกสาร สค.1 ระบุชื่อนายกั๊ก บัวหุ่ง เป็นเจ้าของ และระบุว่าเป็นทุ่งนามาแสดง แต่ในสัญญาซื้อขายไม้พะยูง ระบุชื่อนางแสง โคตรเจริญ และนางบุญศรี แก่นจักร เป็นผู้ขาย ซึ่งไม่ตรงกับเจ้าของที่ดิน สค.1 และยังไม่สามารถยืนยันได้ว่า พื้นที่ตั้งสำนักสงฆ์บัวหุ่ง เป็นพื้นที่ตรงตำแหน่ง สค.1 ที่นำมาแสดงหรือไม่ อีกทั้งไม้พะยูงดังกล่าวเตรียมส่งออกโดยผิดกฎหมายทางแม่น้ำโขง พ.อ.พงษ์เพชรฯ จึงประสานกับคณะเจ้าหน้าที่ให้อายัดไม้พะยูงทั้งหมดไว้ก่อน เพื่อตรวจสอบว่าเป็นไม้ที่ตัดมาจากในที่ดินกรรมสิทธิ์จริงหรือไม่ความคืบหน้าจะรายงานให้ทราบต่อไป

ข้อมูลน่าสนใจ

, วันที่ ๒๐ พ.ค.๖๓  ศปป.๔ กอ.รมน.บูรณาการร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อป้องกันและปราบปรามการบุกรุก ตัดไม้ทำลายป่า และการยึดถือครอบครองพื้นที่ป่าไม้ ในพื้นที่ จ.เพชรบูรณ์

วันที่ ๒๐ พ.ค.๖๓ ศปป.๔ กอ.รมน.บูรณาการร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อป้องกันและปราบปรามการบุกรุก ตัดไม้ทำลายป่า และการยึดถือครอบครองพื้นที่ป่าไม้ ในพื้นที่ จ.เพชรบูรณ์

๑. เ …