การป้องกัน และปราบปรามขบวนการค้าไม้ข้ามชาติในพื้นที่ภาคเหนือ (จ.น่าน)

ตรวจพบรถยนต์ลักษณะตามที่ได้รับแจ้งดังกล่าวจอดอยู่จำนวน 1 คัน จึงจะเข้าไปตรวจสอบ เมื่อคนกลุ่มดังกล่าวเห็นแสงไฟรถยนต์ของเจ้าหน้าที่ ได้วิ่งหลบหนีฝ่าความมืดไปคนละทิศคนละทาง เนื่องจากเป็นยามวิกาลจึงไม่สามารถไล่ติดตามจับกุมกลุ่มขบวนการได้ จึงร่วมกันทำการตรวจสอบโดยเปิดประตูรถทั้ง 4 ด้าน และฝากระบะท้ายพร้อมทั้งฝาประตูหลังคาแครี่บอยทิ้งไว้ และที่พวงมาลัยรถมีกุญแจรถเสียบคาอยู่ และเมื่อตรวจสอบภายในตัวรถพบไม้ชิงชันแปรรูปจำนวนหนึ่ง มีลักษณะใหม่ สด ที่หน้าตัดทั้งสองด้านของไม้ทุกแผ่น/เหลี่ยม ไม่พบรูปรอยดวงตราของพนักงานเจ้าหน้าที่ หรือรูปรอยดวงตรารัฐบาลขายตีประทับ และไม่มีลักษณะว่าเคยผ่านการเป็นสิ่งปลูกสร้างหรือเครื่องใช้อื่นใดมาก่อนแต่อย่างใด บรรทุกอยู่ภายในกระบะที่มีลักษณะเจาะผนังทางตอนหลังของหัวเก๋งทะลุไปถึงหลังเบาะของผู้ขับขี่ และเบาะคนนั่งทางตอนหน้าในห้องโดยสาร เอาเบาะคนนั่งในห้องโดยสารทางตอนหลังออก โดยไม้ที่บรรทุกอยู่มีความยาวตั้งแต่ฝาท้ายของกระบะไปถึงหลังเบาะผู้ขับขี่และเบาะคนนั่งทางตอนหน้า ไม้ทั้งหมดมีเชือกผูกมัดไว้อย่างแน่นหนา จึงร่วมกันตรวจยึดไม้ชิงชันแปรรูปทั้งหมดไว้เป็นไม้ของกลาง ตรวจนับ วัดขนาด และคำนวณปริมาตร ได้ไม้ชิงชันแปรรูปจำนวน 7 แผ่น/เหลี่ยม ปริมาตร 1.21 ลบ.ม. คิดเป็นค่าเสียหายที่รัฐพึงได้รับ 363,000 บาท

ข้อมูลน่าสนใจ

๑๔ พ.ค.๖๓ ได้ร่วมกันตรวจสอบพื้นที่ป่าท้ายบ้านเพชรดำ ในเขตป่าไม้ถาวรป่าทุ่งแสลงหลวง หน่วยป้องกันและพัฒนาป่าไม้เขาค้อ และหน่วยป้องกันรักษาป่าที่ พช.๒ (เขาค้อ)

๑. เจ้าหน้าที่ไ …