, การป้องกัน และปราบปรามขบวนการค้าไม้ข้ามชาติในพื้นที่ภาคเหนือ จ.พะเยา

การป้องกัน และปราบปรามขบวนการค้าไม้ข้ามชาติในพื้นที่ภาคเหนือ จ.พะเยา

, การป้องกัน และปราบปรามขบวนการค้าไม้ข้ามชาติในพื้นที่ภาคเหนือ จ.พะเยา
เวลาประมาณ 0400 พ.อ.พงษ์เพชร เกษสุภะ หน.ชุดปฏิบัติการ ศปป.4 กอ.รมน.ได้รับรายงานจากสายข่าวว่ามีนายทุน(จีน)มารับซื้อไม้ เพื่อส่งออกไปต่างประเทศ อ.เชียงม่วน จ.พะเยา
, การป้องกัน และปราบปรามขบวนการค้าไม้ข้ามชาติในพื้นที่ภาคเหนือ จ.พะเยา
, การป้องกัน และปราบปรามขบวนการค้าไม้ข้ามชาติในพื้นที่ภาคเหนือ จ.พะเยา

ตรวจสอบเอกสารพบ เพียงสัญญาซื้อขาย ไม่มีใบอนุญาตขนย้ายไม้เรือนเก่า เนื่องจากเป็นเวลากลางคืน และไม้มีจำนวนมากไม่สามารถทำการตรวจสอบให้ละเอียดได้ จึงร่วมกันอายัดไม้ และรถบรรทุกพ่วงดังกล่าวไว้ตรวจสอบ

สรุปผลการปฏิบัติ 

                1) จับกุมผู้ต้องหา 1 คน นายสุเจ็ง ทะลือ อายุ 47 ปี เลขที่ 181 หมู่ 2 ต.ปงสนุก อ.เวียงสา จ.น่าน

                2) ตรวจยึดไม้กระยาเลย ซึ่งผ่านการเป็นสิ่งปลูกสร้างมาแล้ว รวม 643 ท่อน/แผ่น/เหลี่ยม ปริมาตรรวม 24.34 ลบ.ม.ดังนี้

                3) ไม้ประดู่,แดงท่อน จำนวน 46 ท่อน ปริมาตร 17.79 ลบ.ม.

                4) ไม้ประดู่,ไม้แดง แปรรูป จำนวน 597 แผ่น/เหลี่ยม ปริมาตร 6.55 ลบ.ม.

               5) ตรวจยึดของกลางในการกระทำผิด คือรถบรรทุก 12 ล้อ พร้อมพ่วงท้าย จำนวน 1 คัน

ข้อมูลน่าสนใจ

, วันที่ ๒๐ พ.ค.๖๓  ศปป.๔ กอ.รมน.บูรณาการร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อป้องกันและปราบปรามการบุกรุก ตัดไม้ทำลายป่า และการยึดถือครอบครองพื้นที่ป่าไม้ ในพื้นที่ จ.เพชรบูรณ์

วันที่ ๒๐ พ.ค.๖๓ ศปป.๔ กอ.รมน.บูรณาการร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อป้องกันและปราบปรามการบุกรุก ตัดไม้ทำลายป่า และการยึดถือครอบครองพื้นที่ป่าไม้ ในพื้นที่ จ.เพชรบูรณ์

๑. เ …