, การป้องกัน และปราบปรามการบุกรุกตัดไม้ทำลายป่าในพื้นที่ จ.จันทบุรี และ จ.ระยอง

การป้องกัน และปราบปรามการบุกรุกตัดไม้ทำลายป่าในพื้นที่ จ.จันทบุรี และ จ.ระยอง

1.ศปป.4 กอ.รมน.ได้ประสานกับสำนักการบินอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ ทส.ซึ่งบินลาดตระเวนตามแผนบิน ตรวจพบการบุกรุกป่าในพื้นที่ ต.ช้างข้าม อ.นายายอาม จ.จันทบุรี  และต.ประแสร์ อ.แกลง จ.ระยอง จำนวน 2 จุด พื้นที่ประมาณ 80-100 ไร่ ดังนี้

                1.1 พิกัดป่าเลน 12’42.39″N101’41.89″

                1.2 พิกัดป่าบก 12’42.05″N101’48.35″E

2. ประสานการปฏิบัติส่งค่าพิกัดให้กรมป่าไม้ และกรมทรัพยากรทางทะเล ชายฝั่ง ตรวจสอบโดยด่วน และดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ ดังนี้

                2.1 พื้นที่รับผิดชอบกรมป่าไม้ ประสานให้ นายนฤพนธ์ ทิพย์มณฑา หัวหน้าชุดพยัคฆ์ไพร ดำเนินการ

                2.2 พื้นที่รับผิดชอบกรมทรัพยากรทางทะเล และชายฝั่ง ประสานให้ นายรัชชัย พรพา หัวหน้าชุดฉลามขาวดำเนินการ

ข้อมูลน่าสนใจ

, วันที่ ๒๐ พ.ค.๖๓  ศปป.๔ กอ.รมน.บูรณาการร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อป้องกันและปราบปรามการบุกรุก ตัดไม้ทำลายป่า และการยึดถือครอบครองพื้นที่ป่าไม้ ในพื้นที่ จ.เพชรบูรณ์

วันที่ ๒๐ พ.ค.๖๓ ศปป.๔ กอ.รมน.บูรณาการร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อป้องกันและปราบปรามการบุกรุก ตัดไม้ทำลายป่า และการยึดถือครอบครองพื้นที่ป่าไม้ ในพื้นที่ จ.เพชรบูรณ์

๑. เ …