, การพัฒนาท่าเทียบเรือประมง ปัตตานี

การพัฒนาท่าเทียบเรือประมง ปัตตานี

[ngg_images source=”galleries” container_ids=”109″ display_type=”photocrati-nextgen_basic_slideshow” gallery_width=”600″ gallery_height=”400″ cycle_effect=”blindX” cycle_interval=”6″ show_thumbnail_link=”1″ thumbnail_link_text=”[Show thumbnails]” order_by=”sortorder” order_direction=”ASC” returns=”included” maximum_entity_count=”500″]

เมื่อ​ 20 เม.ย.61, 0930​ กอ.รมน.จว.ป.น.ร่วมประชุมคณะกรรมการพัฒนาท่าเทียบเรือประมงปัตตานี​ ณ​ ห้องประชุมท่าเทียบเรือปัตตานี​ อ.เมือง​ จว.ป.น.มีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมป​ระ​ช​ุ มประกอบด้วย​ องค์การสะพานปลา, ประมงจังหวัด, สภาอุตสาหกรรมจังหวัด, กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด, องค์การบริหารส่วนตำบลบานา, โดยมีเรื่องเพื่อ​พิจารณาที่เป็นปัญหา​เรื่องขยะตกค้างในบริเวณท่าเทียบเรือและกลิ่นเหม็นรวมทั้งสุขอนามัยซึ่งส่งผลกระทบ​ต่อ​การประกอบการประมง​ โดย​ กอ.รมน.จว.ปน.ได้เสนอการจัดการสิ่งแวดล้อมต้นทางโดยน้ำหมักชีวภาพและ​อี.เอ็ม.บอลร่วมกับ​ อบต.บานาและท่าเทียบเรือปัตตานี​ โดยมี​ นาย​วีรนันท์​ เพ็งจันทร์​ ผวจ.ปัตตานีเป็นประธาน​

ต่อยอดจากโครงการประสานงานป้องกันและแก้ไขทรัพยากรธรรมชาติฯ สอดคล้องยุทธศาสตร์​วาระปัตตานีสะอาด

ข้อมูลน่าสนใจ

, วันที่ ๓๐ พ.ค. ๖๓ ศปป.๔ กอ.รมน.บูรณาการร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อป้องกันและปราบปรามการบุกรุก ตัดไม้ทำลายป่า และการยึดถือครอบครองพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติของนายทุนในพื้นที่ จ.เพชรบูรณ์ (ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ ป่าภูเปือย  ป่าภูขี้เถ้า และป่าภูเรือ )

วันที่ ๓๐ พ.ค. ๖๓ ศปป.๔ กอ.รมน.บูรณาการร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อป้องกันและปราบปรามการบุกรุก ตัดไม้ทำลายป่า และการยึดถือครอบครองพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติของนายทุนในพื้นที่ จ.เพชรบูรณ์ (ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ ป่าภูเปือย ป่าภูขี้เถ้า และป่าภูเรือ )

๑. เ …