, การรับฟังความคิดเห็นแนวทางการแก้ปัญหาผู้ประกอบการอุตสาหกรรมที่ทำจากไม้

การรับฟังความคิดเห็นแนวทางการแก้ปัญหาผู้ประกอบการอุตสาหกรรมที่ทำจากไม้

03 ก.ค.60

พล.ท.ชัยณรงค์ แกล้วกล้า ผอ.ศปป.4 กอ.รมน.
เป็นประธานการประชุม การจัดเวทีเสวนารับฟังความคิดเห็น แนวทางการแก้ปัญหาผู้ประกอบการอุตสาหกรรมที่ทำจากไม้ ในเรื่องของข้อกฏหมาย ระเบียบที่เกี่ยวข้อง โดยมี นาย นิพันธ์ บุญหลวง รอง ผวจ.แพร่ , พ.อ ชินทัศ หมวกละมัย รอง ผอ.รมน.จว.แพร่, พ.ต.อ ธรเนตรฯ  รอง ผกก.จว.แพร่ และ หน.ส่วนราชการ จว.แพร่ ที่เกี่ยวข้อง พร้อมผู้ประกอบการสิ่งประดิษฐ์ที่ทำจากไม้ อ.สูงเม้น  อ.เด่นชัย จว.แพร่  เสวนาร่วมกัน ณ ห้องประชุม ที่ว่าการ อ.สูงเม้น จว.แพร่ โดยมีผู้ข้าร่วมประชุม จำนวน 500 คน

, การรับฟังความคิดเห็นแนวทางการแก้ปัญหาผู้ประกอบการอุตสาหกรรมที่ทำจากไม้ , การรับฟังความคิดเห็นแนวทางการแก้ปัญหาผู้ประกอบการอุตสาหกรรมที่ทำจากไม้ , การรับฟังความคิดเห็นแนวทางการแก้ปัญหาผู้ประกอบการอุตสาหกรรมที่ทำจากไม้ , การรับฟังความคิดเห็นแนวทางการแก้ปัญหาผู้ประกอบการอุตสาหกรรมที่ทำจากไม้ , การรับฟังความคิดเห็นแนวทางการแก้ปัญหาผู้ประกอบการอุตสาหกรรมที่ทำจากไม้ , การรับฟังความคิดเห็นแนวทางการแก้ปัญหาผู้ประกอบการอุตสาหกรรมที่ทำจากไม้ , การรับฟังความคิดเห็นแนวทางการแก้ปัญหาผู้ประกอบการอุตสาหกรรมที่ทำจากไม้

หลังจากแนะนำหน่วย กอ.รมน./หน.ส่วนราชการและชี้แจงวัตถุประสงค์ของการจัดเวทีเสวนาตลอดจนข้อตกลงร่วมกันเพื่อให้การประชุมฯเรียบร้อยก็ให้ชาวบ้านระบายความเดือดร้อนจากข้อจำกัดและอุปสรรคในการประกอบอาชีพทำไม้และสิ่งประดิษฐ์จากไม้ ในแต่ละประเด็นพร้อมข้อเสนอหรือความต้องการให้ราชการแก้ไขหรือช่วยเหลือ ก็ให้จนท.จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องชี้แจงทำความเข้าใจกันในแต่ล่ะเรื่องไปเลย จนเสร็จ ผลการดำเนินการก็มีความคาดหวังว่า กอ.รมน.จะสามารถขับเคลื่อนแก้ไขปัญหาได้ ซึ่งทางจว.แพร่เคยจัดเวทีแบบนี้มาแล้ว 2 ครั้ง แต่ก็ไม่เกิดผลในทางปฏิบัติอย่างไร ครั้งนี้เป็นครั้งที่ 3 ซึ่งต่างมีความคาดหวังว่าจะสามารถแก้ไขปัญหาที่มักหมมมานานได้ จึงต้องให้ความสำคัญในเรื่องนี้ด้วย

, การรับฟังความคิดเห็นแนวทางการแก้ปัญหาผู้ประกอบการอุตสาหกรรมที่ทำจากไม้ , การรับฟังความคิดเห็นแนวทางการแก้ปัญหาผู้ประกอบการอุตสาหกรรมที่ทำจากไม้ , การรับฟังความคิดเห็นแนวทางการแก้ปัญหาผู้ประกอบการอุตสาหกรรมที่ทำจากไม้ , การรับฟังความคิดเห็นแนวทางการแก้ปัญหาผู้ประกอบการอุตสาหกรรมที่ทำจากไม้ , การรับฟังความคิดเห็นแนวทางการแก้ปัญหาผู้ประกอบการอุตสาหกรรมที่ทำจากไม้

ช่วงบ่าย

ผอ.ศปป.4 กอ.รมน.และ รอง ผวจ.แพร่, รอง ผกก.จว.แพร่ และเหล่า ข้าราชการ ตำรวจ ร่วมพิธี ปล่อยปลา ในโครงการทำดีเพื่อพ่อ ตามศาสตร์พระราชา เศรษฐกิจพอเพียงเป็นสวัสดิการข้าราชการำรวจ 

, การรับฟังความคิดเห็นแนวทางการแก้ปัญหาผู้ประกอบการอุตสาหกรรมที่ทำจากไม้  , การรับฟังความคิดเห็นแนวทางการแก้ปัญหาผู้ประกอบการอุตสาหกรรมที่ทำจากไม้  , การรับฟังความคิดเห็นแนวทางการแก้ปัญหาผู้ประกอบการอุตสาหกรรมที่ทำจากไม้

ข้อมูลน่าสนใจ

, กอ.รมน.จังหวัดอุดรธานี พัฒนาเครือข่ายเฝ้าระวังป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเบื้องต้นในชุมชน

กอ.รมน.จังหวัดอุดรธานี พัฒนาเครือข่ายเฝ้าระวังป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเบื้องต้นในชุมชน

เม& …