, การรับส่งหน้าที่ ผอ.ศปป.๔ กอ.รมน. ๒๙ ก.ย.๖๐

การรับส่งหน้าที่ ผอ.ศปป.๔ กอ.รมน. ๒๙ ก.ย.๖๐

[ngg_images source=”galleries” container_ids=”17″ display_type=”photocrati-nextgen_basic_slideshow” gallery_width=”600″ gallery_height=”400″ cycle_effect=”blindX” cycle_interval=”3″ show_thumbnail_link=”1″ thumbnail_link_text=”[Show thumbnails]” order_by=”sortorder” order_direction=”ASC” returns=”included” maximum_entity_count=”500″]

พล.ท.ชัยณรงค์ แกล้วกล้า ผอ.ศปป.๔ กอ.รมน. (ท่านเดิม)ได้กระทำพิธีส่งมอบหน้าที่ ผอ.ศปป.๔ กอ.รมน.ให้กับ                  พล.ต.ผดุง ยิ่งไพบูลย์สุข ผอ.ศปป.๔ กอ.รมน. (ท่านใหม่) ในวันที่ ๒๙ ก.ย.๖๐ เวลา ๑๑๐๐ ณ ห้องประชุม ศปป.๔ กอ.รมน. ชั้น ๓ อาคาร ศปก.ทบ.(เดิม)

ข้อมูลน่าสนใจ

, ๑๔ พ.ค.๖๓ ได้ร่วมกันตรวจสอบพื้นที่ป่าท้ายบ้านเพชรดำ ในเขตป่าไม้ถาวรป่าทุ่งแสลงหลวง หน่วยป้องกันและพัฒนาป่าไม้เขาค้อ และหน่วยป้องกันรักษาป่าที่ พช.๒ (เขาค้อ)

๑๔ พ.ค.๖๓ ได้ร่วมกันตรวจสอบพื้นที่ป่าท้ายบ้านเพชรดำ ในเขตป่าไม้ถาวรป่าทุ่งแสลงหลวง หน่วยป้องกันและพัฒนาป่าไม้เขาค้อ และหน่วยป้องกันรักษาป่าที่ พช.๒ (เขาค้อ)

๑. เ …