, การรื้อถอนรีสอร์ทบนภูทับเบิก

การรื้อถอนรีสอร์ทบนภูทับเบิก

, การรื้อถอนรีสอร์ทบนภูทับเบิก , การรื้อถอนรีสอร์ทบนภูทับเบิก , การรื้อถอนรีสอร์ทบนภูทับเบิก , การรื้อถอนรีสอร์ทบนภูทับเบิก , การรื้อถอนรีสอร์ทบนภูทับเบิก , การรื้อถอนรีสอร์ทบนภูทับเบิก , การรื้อถอนรีสอร์ทบนภูทับเบิก , การรื้อถอนรีสอร์ทบนภูทับเบิก , การรื้อถอนรีสอร์ทบนภูทับเบิก , การรื้อถอนรีสอร์ทบนภูทับเบิก , การรื้อถอนรีสอร์ทบนภูทับเบิก , การรื้อถอนรีสอร์ทบนภูทับเบิก , การรื้อถอนรีสอร์ทบนภูทับเบิก

๒๔ ก.ค.๖๐

การเข้าร่วมสังเกตุการณ์การรื้อถอนรีสอร์ทบนภูทับเบิก ดังนี้
๑. วันที่ ๒๔ ก.ค.๖๐ เวลา ๐๘๓๐ พ.อ.ฐาวิรัตน์ ยังน้อย รอง ผอ.รมน.จังหวัด พ.ช.(ท.) จัดชุดลาดตระเวนเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพด้านการป้องกันปราบปราม การบุกรุกและทำลายธรรมชาติ กอ.รมน.จังหวัด พ.ช. บูรณาการร่วมกับป่าไม้จังหวัดเพชรบูรณ์, ฝ่ายปกครองอำเภอหล่มเก่า, ตร.สภ.หล่มเก่า,ตร.กก.
ตชด.ที่๓๑ ชป.ประจำ จ.เพชรบูรณ์, หน่วยป้องกันรักษาป่าในพื้นที่จังหวัดเพชรบูรณ์ และกกล.รส.พล.ม.๑ รวมประมาณ ๒๐๐ นาย โดยมีนายสมลักษ์ ยกน้อยวงษ์ นายอำเภอหล่มเก่า เป็นประธาน สนธิกำลังบริเวณสามแยกหน้าด่านทางเข้าอุทยานภูหินร่องกล้า ก่อนเข้าทำการรื้อถอน รีสอร์ท ไร่มะลิหอม หมู่ที่ ๑๖ ต.วังบาล อ.หล่มเก่า จ.เพชรบูรณ์ เนื่องจากเกินกำหนดเวลาให้รื้อถอน ๓๐ วันและแจ้งเตือนอีก ๗ วัน แล้ว(ปิดประกาศรื้อถอนเมื่อ ๘ มิ.ย.๖๐)
๒. สรุปรื้อถอนอาคาร ของรีสอร์ทไร่มะลิหอมรวม ๑๓ หลัง ประกอบด้วย บ้านพัก ๑๑ หลัง, อาคารที่ทำการ ๑ หลัง และอาคารห้องน้ำ ๑ หลัง จบภารกิจเวลา ๑๓๐๐ ผลการปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย เหตุการณ์ปกติ
๓.ในขณะที่เจ้าหน้าที่เริ่มทำการรื้อถอน นายยุพราช บัวอินทร์ อดีต สส.เพชรบูรณ์ ซึ่งเข้าไปสังเกตุการณ์รื้อถอนได้ให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชนว่าผู้ประกอบการไม่เต็มใจให้รื้อถอน แต่จะไม่ขัดขวางการรื้อถอนของเจ้าหน้าที่แต่อย่างใด แต่อาจจะมีการฟ้องร้องเจ้าหน้าที่ที่ทำการรื้อถอน โดยอ้างว่าผู้ประกอบการอยู่อาศัยทำกินในพื้นที่มานานก่อนปี ๔๕ หลังจากให้สัมภาษณ์แล้ว พ.อ.พงษ์เพชร เกษสุภะ ได้ชี้แจงทำความเข้าใจกับนายยุพราชฯ
ถึงการปฏิบัติของเจ้าหน้าที่ พร้อมทั้งขอให้ยุติการเคลื่อนไหว ซึ่งนายยุพราชฯ เข้าใจและรับปากว่าจะยุติความเคลื่อนไหว และให้ความร่วมมือกับเจ้าหน้าที่ด้วยดี

 

ข้อมูลน่าสนใจ

, วันที่ ๒๐ พ.ค.๖๓  ศปป.๔ กอ.รมน.บูรณาการร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อป้องกันและปราบปรามการบุกรุก ตัดไม้ทำลายป่า และการยึดถือครอบครองพื้นที่ป่าไม้ ในพื้นที่ จ.เพชรบูรณ์

วันที่ ๒๐ พ.ค.๖๓ ศปป.๔ กอ.รมน.บูรณาการร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อป้องกันและปราบปรามการบุกรุก ตัดไม้ทำลายป่า และการยึดถือครอบครองพื้นที่ป่าไม้ ในพื้นที่ จ.เพชรบูรณ์

๑. เ …