, การร่วมกิจกรรมของ ศปป.๔ กอ.รมน.(๑๗ก.พ.๖๐)

การร่วมกิจกรรมของ ศปป.๔ กอ.รมน.(๑๗ก.พ.๖๐)

๑๗ ก.พ.๖๐  กำลังพล ศปป.๔ กอ.รมน.  ร่วมงานวันคล้ายวันเกิด กอ.รมน. ประจำปี 2560 ณ ห้องอเนกประสงค์ ชั้น 1 อาคารรื่นฤดี

, การร่วมกิจกรรมของ ศปป.๔ กอ.รมน.(๑๗ก.พ.๖๐)

วันจันทร์ที่  ๙ มกราคม ๒๕๖๐  เวลา ๑๐๓๐     พล.ท.ชัยณรงค์   แกล้วกล้า  ผอ.ศปป.๔  กอ.รมน. เป็นประธานในพิธี เปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการ     โครงการขับเคลื่อนกลไกการป้องกันและแก้ไขปัญหาด้านความมั่นคงพิเศษ กอ.รมน.ภาค ๑   ห้วงวันที่ ๙ – ๑๑  มกราคม ๒๕๖๐   ณ ห้องประชุม โรงแรม บางแสนวิลล่า ต.แสนสุข อ.เมือง จ.ชลบุรี มีผู้เข้าร่วมประชุม จำนวน ๙๐ คน    

, การร่วมกิจกรรมของ ศปป.๔ กอ.รมน.(๑๗ก.พ.๖๐)

, การร่วมกิจกรรมของ ศปป.๔ กอ.รมน.(๑๗ก.พ.๖๐) , การร่วมกิจกรรมของ ศปป.๔ กอ.รมน.(๑๗ก.พ.๖๐) , การร่วมกิจกรรมของ ศปป.๔ กอ.รมน.(๑๗ก.พ.๖๐)

, การร่วมกิจกรรมของ ศปป.๔ กอ.รมน.(๑๗ก.พ.๖๐) , การร่วมกิจกรรมของ ศปป.๔ กอ.รมน.(๑๗ก.พ.๖๐) , การร่วมกิจกรรมของ ศปป.๔ กอ.รมน.(๑๗ก.พ.๖๐)

 

 

—————————————————————————————————————–

 วันศุกร์ที่ ๒๓ ธันวาคม ๒๕๕๙  พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี/ผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร(ผอ.รมน.) เดินทางไปตรวจราชการจังหวัดน่าน โดยมี พล.ท.ชัยณรงค์  แกล้วกล้า ผอ.ศปป.๔ กอ.รมน. ร่วมคณะฯ  รับฟังบรรยายสรุปเรื่อง “โครงการปลูกป่าสร้างคนบนวิถีพอเพียง รักษาต้นน้ำบรรเทาอุทกภัย จ.น่าน” และเป็นประธานสักขีพยาน ในการมอบหนังสืออนุญาตให้เข้าทำประโยชน์หรืออยู่อาศัยภายในเขตป่าสงวนแห่งชาติพร้อมทั้งพบปะประชาชน จ.น่าน 

 

, การร่วมกิจกรรมของ ศปป.๔ กอ.รมน.(๑๗ก.พ.๖๐)

 

วันพุธที่ ๗ ธ.ค. ๕๙   พลโทชัยณรงค์ แกล้วกล้า  ผอ.ศปป.๔ กอ.รมน.  ร่วมรับฟังการแถลงผลการประเมินการดำเนินงานตามแผนแม่บทแก้ไขปัญหาการทำลายทรัพยากรป่าไม้  การบุกรุกที่ดินของรัฐ และการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน ระยะ ๑๐ ปี (พ.ศ.๒๕๕๗ – ๒๕๖๖)  โดยคณะดำเนินการวิจัยตามแผนแม่บท  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  ณ ห้องกินรี ๑  โรงแรม อมารีดอนเมือง แอร์พอร์ต กรุงเทพมหานคร

 , การร่วมกิจกรรมของ ศปป.๔ กอ.รมน.(๑๗ก.พ.๖๐) , การร่วมกิจกรรมของ ศปป.๔ กอ.รมน.(๑๗ก.พ.๖๐) , การร่วมกิจกรรมของ ศปป.๔ กอ.รมน.(๑๗ก.พ.๖๐) , การร่วมกิจกรรมของ ศปป.๔ กอ.รมน.(๑๗ก.พ.๖๐) , การร่วมกิจกรรมของ ศปป.๔ กอ.รมน.(๑๗ก.พ.๖๐) , การร่วมกิจกรรมของ ศปป.๔ กอ.รมน.(๑๗ก.พ.๖๐), การร่วมกิจกรรมของ ศปป.๔ กอ.รมน.(๑๗ก.พ.๖๐)

 

วันศุกร์ที่ ๒ ธ.ค.๕๙  พลโทชัยณรงค์ แกล้วกล้า  ผอ.ศปป.๔ กอ.รมน.  และกำลังพล ศปป.๔ กอ.รมน. ร่วมพิธีบำเพ็ญพระราชกุศลปัญญาสมวาร (๕๐ วัน) ถวายแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ณ อาคารรื่นฤดี ชั้น ๑  กอ.รมน. โดยมี พล.อ.สสิน ทองภัคดี เลขาธิการ ดอ.รมน.เป็นประะานในพิธีฯ

, การร่วมกิจกรรมของ ศปป.๔ กอ.รมน.(๑๗ก.พ.๖๐) , การร่วมกิจกรรมของ ศปป.๔ กอ.รมน.(๑๗ก.พ.๖๐) , การร่วมกิจกรรมของ ศปป.๔ กอ.รมน.(๑๗ก.พ.๖๐) , การร่วมกิจกรรมของ ศปป.๔ กอ.รมน.(๑๗ก.พ.๖๐) , การร่วมกิจกรรมของ ศปป.๔ กอ.รมน.(๑๗ก.พ.๖๐)  , การร่วมกิจกรรมของ ศปป.๔ กอ.รมน.(๑๗ก.พ.๖๐)

ข้อมูลน่าสนใจ

, ๑๔ พ.ค.๖๓ ได้ร่วมกันตรวจสอบพื้นที่ป่าท้ายบ้านเพชรดำ ในเขตป่าไม้ถาวรป่าทุ่งแสลงหลวง หน่วยป้องกันและพัฒนาป่าไม้เขาค้อ และหน่วยป้องกันรักษาป่าที่ พช.๒ (เขาค้อ)

๑๔ พ.ค.๖๓ ได้ร่วมกันตรวจสอบพื้นที่ป่าท้ายบ้านเพชรดำ ในเขตป่าไม้ถาวรป่าทุ่งแสลงหลวง หน่วยป้องกันและพัฒนาป่าไม้เขาค้อ และหน่วยป้องกันรักษาป่าที่ พช.๒ (เขาค้อ)

๑. เ …