การร้องเรียนของชาวบ้าน ต.หนองสว่าง อ.หล่มสัก จ.เพชรบูรณ์ที่ได้รับผลกระทบจากมลภาวะเป็นพิษ

กรณีมีเรื่องร้องเรียนของชาวบ้าน ต.หนองสว่าง อ.หล่มสัก จ.เพชรบูรณ์ ที่ได้รับผลกระทบจากมลภาวะเป็นพิษ เนื่องจากสถานที่ทิ้งขยะของเทศบาลหล่มสัก ซึ่งอยู่ริมถนนสายหล่มสัก – เลย ได้จัดเก็บ และทิ้งขยะมาตั้งแต่ปี พ.ศ.2516 รวม 45 ปี เป็นแหล่งรวมสิ่งปฏิกูล รวมทั้งน้ำที่ไหลจากบ่อขยะ ได้ไหลผ่านลงสู่ดิน ไร่นาของประชาชน จนกระทบต่ออาชีพเกษตรกรรม ไม่สามารถปลูกพืชผัก เลี้ยงปลาได้ และน้ำพิษได้ซึมผ่านลงบ่อบาดาล จนไม่สามารถใช้อุปโภค และบริโภคได้ จึงร้องเรียนขอให้ย้ายที่ทิ้งขยะออกไปจากชุมชน บ.หนองสว่าง ซึ่งความเดือดร้อนนี้ได้เคยร้องเรียนผ่านศูนย์ดำรงธรรม จ.เพชรบูรณ์ มาตั้งแต่ปี 2554 แต่ไม่ได้รับการแก้ไขมาจนถึงปัจจุบัน

1.จากการตรวจสอบพบกองขยะดังกล่าวใช้ทิ้งขยะมานานมาก จนปริมาณขยะกองสูงจากพื้นประมาณ 5 – 6 เมตร และชาวบ้านให้การว่าฝังกองใต้ดินอีกประมาณ 10-20 เมตร มีน้ำเสียสีน้ำตาล ออกดำไหลออกจากบริเวณด้านหลังบ่อขยะ ลงไปในบ่อน้ำที่อยู่ต่ำกว่า เมื่อน้ำเต็มบ่อแรก จะไหลล้นท่อไปยังอีกบ่อน้ำของชาวบ้านที่อยู่ต่ำกว่าบ่อแรก ก่อนไหลลงสู่ไร่นาชาวบ้านเป็นบริเวณกว้างโดยปริมาณน้ำเสียจะไหลมาก เมื่อมีฝนตกมีชาวบ้านรายหนึ่งให้การว่าได้เจาะบ่อบาดาลลึกถึง 140 ฟุต แต่ไม่สามารถใช้น้ำได้ เนื่องจากมีกลิ่นเหม็น และมีสีแดงเป็นฝ้าเกาะด้วยเหตุนี้ชาวบ้าน บ.หนองสว่าง จึงพร้อมใจกันลงชื่อคัดค้านการทิ้งขยะให้เทศบาลหล่มสักหาที่ทิ้งขยะใหม่

2. เห็นควรประสานกอ.รมน.จังหวัด พ.ช. เร่งรัดเทศบาลหล่มสัก, อำเภอหล่มสัก และทสจ.เพชรบูรณ์ ดำเนินการแก้ไขปัญหาที่สะสมมานานให้สัมฤทธิ์ผลโดยเร็วต่อไป

[ngg_images source=”galleries” container_ids=”167″ display_type=”photocrati-nextgen_basic_slideshow” gallery_width=”600″ gallery_height=”400″ cycle_effect=”blindX” cycle_interval=”5″ show_thumbnail_link=”1″ thumbnail_link_text=”[Show thumbnails]” order_by=”sortorder” order_direction=”ASC” returns=”included” maximum_entity_count=”500″]

ข้อมูลน่าสนใจ

, วันที่ ๒๐ พ.ค.๖๓  ศปป.๔ กอ.รมน.บูรณาการร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อป้องกันและปราบปรามการบุกรุก ตัดไม้ทำลายป่า และการยึดถือครอบครองพื้นที่ป่าไม้ ในพื้นที่ จ.เพชรบูรณ์

วันที่ ๒๐ พ.ค.๖๓ ศปป.๔ กอ.รมน.บูรณาการร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อป้องกันและปราบปรามการบุกรุก ตัดไม้ทำลายป่า และการยึดถือครอบครองพื้นที่ป่าไม้ ในพื้นที่ จ.เพชรบูรณ์

๑. เ …