, การลักลอบขนกระเทียม ในพื้นที่ จ.มุกดาหาร

การลักลอบขนกระเทียม ในพื้นที่ จ.มุกดาหาร

การลักลอบขนกระเทียมโดยไม่ผ่านกระบวนการทางศุลกากร ในพื้นที่ จ.มุกดาหาร จึงประสานการปฏิบัติกับ ฉก.ทพ.๒๑ ซึ่งรับผิดชอบพื้นที่
ผลการปฏิบัติ ดังนี้

[ngg src=”galleries” ids=”206″ display=”basic_slideshow”]

๑. วันที่ ๑๑ ม.ค. ๖๒ เวลา ๒๑๓๐ ฉก.ทพ.๒๑ โดย ร้อย.ทพ.๒๑๑๐ หลังได้รับแจ้งว่าจะมีการลักลอบขนสินค้าที่ไม่ผ่านกระบวนการทางศุลกากร บริเวณ พิกัด VD ๗๑๔๓๓๒ พื้นที่ ชุมชนนาโปใหญ่ ต. มุกดาหาร อ.เมือง จ.มุกดาหาร ได้จัดกำลังเข้าซุ่มบริเวณดังกล่าว ต่อมาเวลา ๒๒๐๐ ตรวจพบ เรือกีบบรรทุกขนาดใหญ่ แล่น มาจาก ฝั่ง สปป.ลาว เข้ามาจอด
ฝั่งไทยบริเวณ ริมฝั่งแม่น้ำโขงชุมชนนาโปใหญ่ และมีกลุ่มชายกำลังแบกสิ่งลงของจากเรือกีบ เพื่อนำไปเก็บที่โกดัง จึงได้แสดงตัวเข้าตรวจค้น เมื่อกลุ่มชายดังกล่าว เห็นเจ้าหน้าที่ ได้กระโดดลงจากเรือ และวิ่งหนีไม่สามารถควบคุมตัวได้ จนท.จึงยึดเรือไว้ตรวจสอบ พบว่าเป็นเรือเหล็กบรรทุกกระเทียมขนาดใหญ่

๒. วันที่ ๑๒ ม.ค.๖๒ เวลา ๐๙๐๐ ฉก.ทพ.๒๑ โดย ร้อย.ทพ.๒๑๑๐ ร่วมกับ หน่วยงานความมั่นคงในพื้นที่ ได้ร่วมกันเข้าตรวจสอบเรือบรรทุกกระเทียมขนาดใหญ่ และได้ตรวจยึด แล้วนำมาตรวจนับที่ บก.ร้อย.ทพ.๒๑๑๐ และประสานงานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมตรวจยึดเพื่อดำเนินการตามกฏหมายดังนี้
๒.๑ ตรวจยึดของกลาง กระเทียม จำนวน ๒๕๐ กระสอบ น้ำหนักประมาณ ๕,๐๐๐ กก.
๒.๒ ตรวจยึดเรือกีบบรรทุกขนาดใหญ่ จำนวน ๑ ลำ

๓. การตรวจยึดกระเทียมในครั้งนี้ พ.อ.พงษ์เพชร เกษสุภะหัวหน้าชุดปฏิบัติการ ศปป.๔ กอ.รมน.ได้รับการประสานจาก ผอ.สพอ.ศปป.๔ กอ.รมน.ให้ช่วยติดตามงานด้านการข่าว เพื่อป้องกัน และปราบปรามการลักลอบนำเข้าสินค้าที่เป็นอาหารจากต่างประเทศโดยผิดกฎหมาย จึงให้ หขส.กับสายข่าวตามแนวชายแดน จนสามารถจับกุมได้ดังกล่าว

ข้อมูลน่าสนใจ

, วันที่ ๒๐ พ.ค.๖๓  ศปป.๔ กอ.รมน.บูรณาการร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อป้องกันและปราบปรามการบุกรุก ตัดไม้ทำลายป่า และการยึดถือครอบครองพื้นที่ป่าไม้ ในพื้นที่ จ.เพชรบูรณ์

วันที่ ๒๐ พ.ค.๖๓ ศปป.๔ กอ.รมน.บูรณาการร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อป้องกันและปราบปรามการบุกรุก ตัดไม้ทำลายป่า และการยึดถือครอบครองพื้นที่ป่าไม้ ในพื้นที่ จ.เพชรบูรณ์

๑. เ …