, การลักลอบตัดไม้บริเวณป่าสงวนแห่งชาติ จว.นราธิวาส

การลักลอบตัดไม้บริเวณป่าสงวนแห่งชาติ จว.นราธิวาส

[ngg src=”galleries” ids=”199″ display=”basic_slideshow”]

คณะทำงานพิเศษ กอ.รมน.ภาค ๔ สน. ร่วมกับ จนท.อุทยานแห่งชาติบูโด-สุไหงปาดี
จนท.๔.จนท.ศูนย์ป้องกันและปราบปรามภาคใต้ (ศปป.๔) กรมป่าไม้
จนท.ชุดปฎิบัติการป้องกันปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมตำรวจภูธรภาค ๙

 ได้ร่วมประชุมวางแผนการปฏิบัติลาดตระเวน พิสูจน์ทราบ ค้นหา ตรวจสอบ พื้นที่ลักลอบตัดไม้ทำลายป่าและลักลอบแปรรูปไม้ ท้องที่ บ.กูยิ ม.๔ ต.ร่มไทร อ.สุคิริน จว.นราธิวาส โดยการเดินเท้าจากสุดถนนดินที่ริมคลอง บริเวณทิศตะวันตก บ.กูยิ แล้วเดินขึ้นภูเขาสูงตามรอยคนชักลากไม้ในพื้นที่ป่าไม้สมบูรณ์ ตรวจสอบพื้นที่ลักลอบตัดไม้แปรรูปไม้ บริเวณบนภูเขาตะเว ใช้เวลาเดินเท้าไป-กลับ ประมาณ ๗ ชม.ตรวจพบจุดตัดต้นไม้แล้วลักลอบแปรรูปไม้แล้ว จำนวน ๙ จุด ดังนี้

       
จุดที่ ๑ ที่พิกัด ๔๗ N ๐๘๐๘๔๑๐ E, ๐๖๗๑๐๘๓ N (RG ๐๘๔๗๑๑) ตรวจพบต้นไม้ตะเคียนชันตาแมว ถูกลักลอบตัดโค่นใหม่ประมาณ ๑-๒ ปี จำนวน ๑ ต้น แล้วลักลอบแปรรูปใหม่ ตรวจพบไม้ แปรรูป ไม้ซีก ไม้ท่อน ยังแปรรูปไม่เสร็จ

, การลักลอบตัดไม้บริเวณป่าสงวนแห่งชาติ จว.นราธิวาส
, การลักลอบตัดไม้บริเวณป่าสงวนแห่งชาติ จว.นราธิวาส

จุดที่ ๒ ที่พิกัด ๔๗ N ๐๘๐๘๕๗๔ E, ๐๖๗๑๐๘๗ N (RG ๐๘๖๗๑๑) ตรวจพบต้นไม้
ตะเคียนชันตาแมว ถูกลักลอบตัดโค่นใหม่ประมาณ ๖ เดือน จำนวน ๑ ต้น แล้วลักลอบแปรรูปใหม่ ตรวจพบไม้ ท่อน ยังแปรรูปไม่เสร็จ

, การลักลอบตัดไม้บริเวณป่าสงวนแห่งชาติ จว.นราธิวาส
, การลักลอบตัดไม้บริเวณป่าสงวนแห่งชาติ จว.นราธิวาส

จุดที่ ๓ ที่พิกัด ๔๗ N ๐๘๐๘๕๖๕ E, ๐๖๗๑๑๖๓ N (RG ๐๘๖๗๑๒) ตรวจพบต้นไม้
ตะเคียนชันตาแมว ถูกลักลอบตัดโค่นใหม่ประมาณ ๖ เดือน และ ๑ ปี จำนวน ๒ ต้น แล้วลักลอบแปรรูปใหม่ ตรวจพบไม้ซีก ไม้ท่อน ยังแปรรูปไม่เสร็จ

, การลักลอบตัดไม้บริเวณป่าสงวนแห่งชาติ จว.นราธิวาส
, การลักลอบตัดไม้บริเวณป่าสงวนแห่งชาติ จว.นราธิวาส

จุดที่ ๔ ที่พิกัด ๔๗ N ๐๘๐๗๘๘๘ E, ๐๖๗๑๖๓๔ N (RG ๐๗๙๗๑๖) ตรวจพบต้นไม้ ตะเคียนชันตาแมว ถูกลักลอบตัดโค่นใหม่ประมาณ ๖ เดือน – ๑ ปี จำนวน ๒ ต้น แล้วลักลอบแปรรูปใหม่ ตรวจพบไม้ แปรรูป ไม้ซีก ไม้ท่อน ยังแปรรูปไม่เสร็จ

, การลักลอบตัดไม้บริเวณป่าสงวนแห่งชาติ จว.นราธิวาส

จุดที่ ๕ ที่พิกัด ๔๗ N ๐๘๐๗๙๑๘ E, ๐๖๗๑๖๗๕ N (RG ๐๗๙๗๑๗) ตรวจพบต้นไม้
ตะเคียนชันตาแมว ถูกลักลอบตัดโค่นใหม่ประมาณ ๑-๒ ปี จำนวน ๑ ต้น แล้วลักลอบแปรรูปใหม่ ตรวจพบไม้ แปรรูป ไม้ซีก ไม้ท่อน ยังแปรรูปไม่เสร็จ

, การลักลอบตัดไม้บริเวณป่าสงวนแห่งชาติ จว.นราธิวาส

จุดที่ ๖ ที่พิกัด ๔๗ N ๐๘๐๗๘๙๒ E, ๐๖๗๑๗๒๘ N (RG ๐๗๙๗๑๗) ตรวจพบต้นไม้ตะเคียนชันตาแมว ถูกลักลอบตัดโค่นใหม่ประมาณ ๖ เดือน- ๑ ปี จำนวน ๔ ต้น แล้วลักลอบแปรรูปใหม่ ตรวจพบไม้ ท่อน/ต้น ยังแปรรูปไม่เสร็จ

, การลักลอบตัดไม้บริเวณป่าสงวนแห่งชาติ จว.นราธิวาส

จุดที่ ๗ ที่พิกัด ๔๗ N ๐๘๐๗๙๔๘ E, ๐๖๗๑๙๐๕ N (RG ๐๗๙๗๑๙) ตรวจพบต้นไม้ ตะเคียนชันตาแมว ถูกลักลอบตัดโค่นใหม่ประมาณ ๖ เดือน จำนวน ๑ ต้น แล้วลักลอบแปรรูปใหม่ ตรวจพบไม้ ซีก ไม้ท่อน ยังแปรรูปไม่เสร็จ

, การลักลอบตัดไม้บริเวณป่าสงวนแห่งชาติ จว.นราธิวาส

จุดที่ ๘ ที่พิกัด ๔๗ N ๐๘๐๗๙๑๐ E, ๐๖๗๒๐๓๒ N (RG ๐๗๙๗๒๐) ตรวจพบต้นไม้
ตะเคียนชันตาแมว ถูกลักลอบตัดโค่นใหม่ประมาณ ๑ ปี จำนวน ๑ ต้น แล้วลักลอบแปรรูปใหม่ ตรวจพบไม้ท่อน ไม้ซีก ยังแปรรูปไม่เสร็จ

, การลักลอบตัดไม้บริเวณป่าสงวนแห่งชาติ จว.นราธิวาส
, การลักลอบตัดไม้บริเวณป่าสงวนแห่งชาติ จว.นราธิวาส

จุดที่ ๙ ที่พิกัด ๔๗ N ๐๘๐๘๐๒๑ E, ๐๖๗๑๙๒๕ N (RG ๐๖), ที่พิกัด ๔๗ N ๐๘๐๘๐๑๘
E, ๐๖๗๑๙๒๖ N (RG ๐๘๐๗๑๙) ตรวจพบต้นไม้ตะเคียนชันตาแมว ถูกลักลอบตัดโค่นใหม่ประมาณ ๖ เดือน จำนวน ๔ ต้น แล้วลักลอบแปรรูปใหม่ ตรวจพบไม้แปรรูป ไม้ซีก และ ไม้ท่อน ยังแปรรูปไม่เสร็จ

, การลักลอบตัดไม้บริเวณป่าสงวนแห่งชาติ จว.นราธิวาส

, การลักลอบตัดไม้บริเวณป่าสงวนแห่งชาติ จว.นราธิวาส

              

ข้อมูลน่าสนใจ

, วันที่ ๓๐ พ.ค. ๖๓ ศปป.๔ กอ.รมน.บูรณาการร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อป้องกันและปราบปรามการบุกรุก ตัดไม้ทำลายป่า และการยึดถือครอบครองพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติของนายทุนในพื้นที่ จ.เพชรบูรณ์ (ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ ป่าภูเปือย  ป่าภูขี้เถ้า และป่าภูเรือ )

วันที่ ๓๐ พ.ค. ๖๓ ศปป.๔ กอ.รมน.บูรณาการร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อป้องกันและปราบปรามการบุกรุก ตัดไม้ทำลายป่า และการยึดถือครอบครองพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติของนายทุนในพื้นที่ จ.เพชรบูรณ์ (ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ ป่าภูเปือย ป่าภูขี้เถ้า และป่าภูเรือ )

๑. เ …