, การลักลอบตัดไม้หวงห้ามในพื้นที่ จ.ลำปาง

การลักลอบตัดไม้หวงห้ามในพื้นที่ จ.ลำปาง

, การลักลอบตัดไม้หวงห้ามในพื้นที่ จ.ลำปาง

1. เวลา 0700 ชุดปฏิบัติการ ศปป.4 กอ.รมน.ได้รับแจ้งจากสายข่าวพบว่ามีขบวนการตัดไม้เข้าไปทำไม้ และซุกซ่อนไม้แปรรูปไว้ในเขตป่าสงวนแห่งชาติป่าแม่โป่ง รอยต่อเขตอุทยานแห่งชาติถ้ำผาไท รอการขนย้ายออกจากป่า จึงประสานการปฏิบัติกับเจ้าหน้าที่ในพื้นที่เข้าตรวจสอบพื้นที่ทันที ประกอบด้วย เจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติถ้ำผาไท, หน่วยป้องกันรักษาป่าที่ ลป.30(แม่โป่ง), ตำรวจ สภ.งาวและตำรวจ กก.4 บก.ปทส. เข้าตรวจสอบพื้นที่บริเวณป่าบ้านห้วยน้ำตื้น ม.10 ต.ปงเตา อ.งาว จ.ลำปาง อยู่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติป่าแม่โป่ง บริเวณพิกัด 47Q0589892UTM2087381 พบไม้ประดู่ท่อนขนาดใหญ่ความยาวประมาณ 3 เมตร จำนวน 1 ท่อน และบริเวณพิกัด 47Q0590222UTM2087158 พบไม้ประดู่แปรรูปหน้าใหญ่จำนวน 2 แผ่น/เหลี่ยมขณะนี้อยู่ระหว่างการตรวจสอบพื้นที่บริเวณใกล้เคียงกับจุดที่พบไม้ และมีการทำไม้เพิ่มเติม

, การลักลอบตัดไม้หวงห้ามในพื้นที่ จ.ลำปาง

 2. จากรายงานการข่าวที่เชื่อถือได้ ระบุว่ามีผู้ใหญ่บ้านในพื้นที่คนหนึ่งเป็นนายทุน และ
ผู้บงการรายใหญ่ ซึ่ง พ.อ.พงษ์เพชรฯ ได้ประสานการปฏิบัติกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อขยายผลในการจับกุม/ตรวจยึดไม้ครั้งนี้ให้ถึงตัวนายทุนรายใหญ่มาดำเนินคดีให้ได้ความคืบหน้าผลการปฏิบัติจะรายงานให้ทราบต่อไป

ข้อมูลน่าสนใจ

, วันที่ ๒๐ พ.ค.๖๓  ศปป.๔ กอ.รมน.บูรณาการร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อป้องกันและปราบปรามการบุกรุก ตัดไม้ทำลายป่า และการยึดถือครอบครองพื้นที่ป่าไม้ ในพื้นที่ จ.เพชรบูรณ์

วันที่ ๒๐ พ.ค.๖๓ ศปป.๔ กอ.รมน.บูรณาการร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อป้องกันและปราบปรามการบุกรุก ตัดไม้ทำลายป่า และการยึดถือครอบครองพื้นที่ป่าไม้ ในพื้นที่ จ.เพชรบูรณ์

๑. เ …