, การลักลอบทำเหมืองแร่แบไรต์โดยมิชอบด้วยกฎหมาย  ต.ต้าผามอก อ.ลอง จ.แพร่

การลักลอบทำเหมืองแร่แบไรต์โดยมิชอบด้วยกฎหมาย ต.ต้าผามอก อ.ลอง จ.แพร่

, การลักลอบทำเหมืองแร่แบไรต์โดยมิชอบด้วยกฎหมาย  ต.ต้าผามอก อ.ลอง จ.แพร่
บูรณาการหน่วยงานตรวจยึดจับกุมบริษัท เหมืองศศิน จำกัด กับพวก ต.ต้าผามอก อ.ลอง จ.แพร่ ตาม ปจว.ข้อ ๓ เวลา๑๙๔๐ คดีอาญาที่ ๘๒/๒๕๖๒ ยึดทรัพย์ที่ ๔๒/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๙ กรกฎาคม ๒๕๖๒ ซึ่งมีการกล่าวอ้าง และตามแนวทางการสอบสวนของกรมสอบสวนคดีพิเศษ ว่าได้นำแร่แบไรต์ จากบริษัท เหมืองศศิน จำกัด ที่ถูกดำเนินคดีดังกล่าวข้างต้น มาทำการแต่งแร่ ณ บริษัท เกียเอ็นเนอร์ยี่ จำกัด เลขที่ ๙๙/๙ หมู่ที่ ๓  ต.หน้าพระลาน อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.สระบุรี
, การลักลอบทำเหมืองแร่แบไรต์โดยมิชอบด้วยกฎหมาย  ต.ต้าผามอก อ.ลอง จ.แพร่
เมื่อคณะเจ้าหน้าที่เดินทางถึงโกดัง เจ้าหน้าที่พบผู้จัดการบริษัทฯ จึงได้นำตรวจค้นพบแร่แบร์ไรต์ บรรจุอยู่ในถุงบิ๊กแบคจำนวนมาก โดยผู้ดูแลอ้างว่าผงแร่สีขาวได้นำเข้าจากประเทศลาว ส่วนแร่สีแดงได้ซื้อมาจากเหมืองศศิน จำกัด ที่ อ.ลอง จ.แพร่ ซึ่งตรงกับคำให้การของเจ้าของบริษัทที่ จ.สระบุรี ซึ่งเจ้าหน้าที่ได้เข้าตรวจค้นเมื่อวานนี้ (๑ ส.ค.๖๒) โดยแร่ทั้งหมดจะส่งต่อให้กับบริษัทเอกชนรายใหญ่อีก ๒ แห่ง ซึ่งจากการตรวจสอบอย่างละเอียดพบว่า มีแร่ที่นำมาจากเหมืองศศิน จำกัดจำนวน ๑,๒๓๒ กระสอบ กระสอบละ ๑.๕ ตัน น้ำหนักรวม ๑,๘๔๘ ตันโดยเจ้าหน้าที่เชื่อว่าแร่ดังกล่าวเป็นแร่ที่ออกมาจากเหมืองศศิน จำกัด ตามใบสั่งซื้อของบริษัท และจากคำให้การของผู้จัดการบริษัท จึงได้อายัดแร่แบไรต์ทั้งหมด พร้อมสั่งห้ามเคลื่อนย้ายออกจากโกดังสินค้าโดยเด็ดขาด หากพบว่ามีการเคลื่อนย้ายออกนอกพื้นที่ จะถูกดำเนินคดีตามกฎหมาย และจะดำเนินการฟ้องแพ่งเรียกค่าเสียหาย ซึ่งเจ้าหน้าที่ได้ให้เจ้าของบริษัทนำเอกสารเข้าชี้แจง เพื่อทำการตรวจสอบต่อไป
, การลักลอบทำเหมืองแร่แบไรต์โดยมิชอบด้วยกฎหมาย  ต.ต้าผามอก อ.ลอง จ.แพร่
, การลักลอบทำเหมืองแร่แบไรต์โดยมิชอบด้วยกฎหมาย  ต.ต้าผามอก อ.ลอง จ.แพร่

ข้อมูลน่าสนใจ

, วันที่ ๒๐ พ.ค.๖๓  ศปป.๔ กอ.รมน.บูรณาการร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อป้องกันและปราบปรามการบุกรุก ตัดไม้ทำลายป่า และการยึดถือครอบครองพื้นที่ป่าไม้ ในพื้นที่ จ.เพชรบูรณ์

วันที่ ๒๐ พ.ค.๖๓ ศปป.๔ กอ.รมน.บูรณาการร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อป้องกันและปราบปรามการบุกรุก ตัดไม้ทำลายป่า และการยึดถือครอบครองพื้นที่ป่าไม้ ในพื้นที่ จ.เพชรบูรณ์

๑. เ …