การอบรมเยาวชนด้านสิ่งแวดล้อม

 ๒๘๐๙๐๐ มิ.ย.๖๑

[ngg_images source=”galleries” container_ids=”148″ display_type=”photocrati-nextgen_basic_slideshow” gallery_width=”600″ gallery_height=”400″ cycle_effect=”blindX” cycle_interval=”5″ show_thumbnail_link=”1″ thumbnail_link_text=”[Show thumbnails]” order_by=”sortorder” order_direction=”ASC” returns=”included” maximum_entity_count=”500″]

พ.อ.เพิ่มศักดิ์ ขุนโขลน รอง ผอ.รมน.จังหวัด ส.บ.(ท.) เป็นประธานในพิธีเปิดการฝึก อบรมโครงการประสานงานเพื่อการป้องกันและแก้ไขปัญหาด้านทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม พลังงาน และอาหาร ณ โรงเรียนเทศบาล ๔ (วัดบำรุงธรรม) ต.ปากเพรียว อ.เมืองสระบุรี จ.สระบุรี ในกิจกรรมประกอบด้วย การบรรยายในเรื่องน้ำหมัก EM (กลุ่มจุลทรีย์ที่มีประสิทธิภาพ), วิธีการนำ EM มาใช้งานต่างๆ เช่น ด้านเกษตร ด้านปศุสัตว์ ด้านสิ่งแวดล้อม และสอนวิธีการทำน้ำหมัก EM ซึ่งมีนักเรียนโรงเรียนเทศบาล ๔ (วัดบำรุงธรรม) เข้าร่วมกิจกรรม ๑๑๐ คน ซึ่งนักเรียนได้ให้ความสนใจ ในการจัดกิจกรรม โดยมี ผอ.โรงเรียนเทศบาล ๔ (วัดบำรุงธรรม) และอาจารย์ร่วมพิธีเปิดในครั้งนี้

ข้อมูลน่าสนใจ

, วันที่ ๓๐ พ.ค. ๖๓ ศปป.๔ กอ.รมน.บูรณาการร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อป้องกันและปราบปรามการบุกรุก ตัดไม้ทำลายป่า และการยึดถือครอบครองพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติของนายทุนในพื้นที่ จ.เพชรบูรณ์ (ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ ป่าภูเปือย  ป่าภูขี้เถ้า และป่าภูเรือ )

วันที่ ๓๐ พ.ค. ๖๓ ศปป.๔ กอ.รมน.บูรณาการร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อป้องกันและปราบปรามการบุกรุก ตัดไม้ทำลายป่า และการยึดถือครอบครองพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติของนายทุนในพื้นที่ จ.เพชรบูรณ์ (ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ ป่าภูเปือย ป่าภูขี้เถ้า และป่าภูเรือ )

๑. เ …