, การอบรมเยาวชนร่วมปกป้องผืนป่า ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กอ.รมน.จังหวัดเพชรบูรณ์ ๑๖ มิ.ย.๖๐

การอบรมเยาวชนร่วมปกป้องผืนป่า ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กอ.รมน.จังหวัดเพชรบูรณ์ ๑๖ มิ.ย.๖๐

๑๖ มิ.ย.๖๐ การฝึกอบรมเยาวชนร่วมปกป้องผืนป่าและทรัพยากรธรรมชาติ (ด้านพลังงานอาหาร และสิ่งแวดล้อม)  กอ.รมน.จังหวัดเพชรบูรณ์  รุ่นที่ ๒ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐ ณ หอประชุมโรงเรียนบ้านสะเดียง ต.ในเมือง อ.เมือง จว.เพชรบูรณ์ โดยมี นายสนั่น  พงษ์อักษร ปจ.เพชรบูรณ์/เลขานุการ กอ.รมน.จังหวัด พ.ช. เป็นประธานพิธี มีหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้องประกอบด้วย นายอำเภอเมืองเพชรบูรณ์ , ผอ.ทสจ.เพชรบูรณ์ , ป่าไม้จังหวัดเพชรบูรณ์ , พลังงานจังหวัดเพชรบูรณ์ , ผอ.รร.บ้านสะเดียง , ผอ.ศูนย์การเรียนรู้บ้านโนนสะอาด , นายก อบต.สะเดียง , หัวหน้าหน่วยป้องกันรักษาป่าที่ พช.๙,๑๐,๑๑ และ ๒๐ จว.พ.ช. , ประธานกรรมการ การศึกษาขั้นพื้นฐาน รร.บ้านสะเดียง และ ประธานชมรมคนรักในหลวงจังหวัดเพชรบูรณ์ ร่วมพิธี มีนักเรียนเข้ารับการอบรมฯ จำนวน ๑๒๐ คน ภาคเช้าบรรยายโดยวิทยากรจากพลังงานจังหวัดเพชรบูรณ์ และ ศูนย์การเรียนรู้บ้านโนนสะอาด 

, การอบรมเยาวชนร่วมปกป้องผืนป่า ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กอ.รมน.จังหวัดเพชรบูรณ์ ๑๖ มิ.ย.๖๐ , การอบรมเยาวชนร่วมปกป้องผืนป่า ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กอ.รมน.จังหวัดเพชรบูรณ์ ๑๖ มิ.ย.๖๐ , การอบรมเยาวชนร่วมปกป้องผืนป่า ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กอ.รมน.จังหวัดเพชรบูรณ์ ๑๖ มิ.ย.๖๐ , การอบรมเยาวชนร่วมปกป้องผืนป่า ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กอ.รมน.จังหวัดเพชรบูรณ์ ๑๖ มิ.ย.๖๐ , การอบรมเยาวชนร่วมปกป้องผืนป่า ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กอ.รมน.จังหวัดเพชรบูรณ์ ๑๖ มิ.ย.๖๐ , การอบรมเยาวชนร่วมปกป้องผืนป่า ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กอ.รมน.จังหวัดเพชรบูรณ์ ๑๖ มิ.ย.๖๐ , การอบรมเยาวชนร่วมปกป้องผืนป่า ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กอ.รมน.จังหวัดเพชรบูรณ์ ๑๖ มิ.ย.๖๐

ข้อมูลน่าสนใจ

, กอ.รมน.จังหวัดเลย จัดพิธีการรับเมล็ดพันธุ์ผักพระราชทาน

กอ.รมน.จังหวัดเลย จัดพิธีการรับเมล็ดพันธุ์ผักพระราชทาน

กอ.รมน.จังหวัดเลย จัดพิธีการรับเมล็ดพันธุ์ผักพระราชทานจากสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ร่วมกับส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ฯ โดยได้มอบเมล็ดพันธุ์ผัก ให้กับเกษตรกร เพื่อนำไปมอบให้ ปราชญ์ วัด และโรงเรียน ณ ห้องประชุมชั้น ๕ ศาลากลางจังหวัดเลย