การอบรมเยาวชนร่วมปกป้องผืนป่า

[ngg_images source=”galleries” container_ids=”170″ display_type=”photocrati-nextgen_basic_slideshow” gallery_width=”600″ gallery_height=”400″ cycle_effect=”blindX” cycle_interval=”5″ show_thumbnail_link=”1″ thumbnail_link_text=”[Show thumbnails]” order_by=”sortorder” order_direction=”ASC” returns=”included” maximum_entity_count=”500″]

สร้างจิตสำนึก รู้รักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ ให้แก่เยาวชน 3 ส.ค.61เวลา 0900 น. กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดราชบุรี..โดย พ.อ.เอกธนา เสนานนท์ รอง ผอ.รมน.จังหวัดราชบุรี (ฝ่ายทหาร) เป็นประธาน/วิทยากร เปิดโครงการเยาวชนร่วมปกป้องผืนป่าและทรัพยากรธรรมชาติ ประจำปี 2561 โดยรอง ผอ.รมน.จังหวัดราชบุรี ได้บรรยายเรื่องความรักความสามัคคี เสียสละ,ค่านิยมคนไทย 12 ประการ จากนั้นได้นำนักศึกษาเข้าฐานการเรียนรู้กิจกรรมรับฟังการบรรยายเรื่องพันธ์พืชและป่าไม้ จากวิทยากรรับเชิญสวนพฤกษศาสตร์วรรณคดีบ้านจอมบึง หลังจากนั้นลงพื้นที่ทำกิจกรรมปลูกต้นไม้ มีนักศึกษาสนใจเข้าร่วมโครงการ/รับฟังการบรรยาย 130 คน ณ ห้องประชุมโรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง