การอบรมเยาวชนร่วมปกป้องผืนป่าทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กอ.รมน.จังหวัดร้อยเอ็ด ๑๖ มิ.ย.๖๐

๑๖ มิ.ย.๖๐

พ.อ.สำราญ เจริญวงค์เพ็ชร์ รอง ผอ.รมน.จังหวัด ร.อ.(ท.) เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมเยาวชนร่วมปกป้องผืนป่า ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐ ณ โรงเรียนเสลภูมิ อ.เสลภูมิ จ.ร้อยเอ็ด มีผู้เข้ารับการอบรมเป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย จำนวน ๒๐๐ คนโดยมีวิทยากรอบรมจาก สนง.ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดร้อยเอ็ด, สถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดร้อยเอ็ด และ กอ.รมน.จังหวัด ร.อ. กิจกรรมประกอบด้วย การอบรมเพาะชำกล้าไม้ และการร่วมปลูกป่าในพื้นที่สาธารณะของชุมชน โดยมี นายอำเภอเสลภูมิ,ผอ.โรงเรียนเสลภูมิ,ครู และนักเรียน ร่วมกิจกรรม