, การเปิดยุทธการทวงคืนผืนป่าในพื้นที่ อ.เกาะสมุย และเกาะพะงัน จ.สุราษฎร์ธานี

การเปิดยุทธการทวงคืนผืนป่าในพื้นที่ อ.เกาะสมุย และเกาะพะงัน จ.สุราษฎร์ธานี

[ngg_images source=”galleries” container_ids=”86″ display_type=”photocrati-nextgen_basic_slideshow” gallery_width=”600″ gallery_height=”400″ cycle_effect=”blindX” cycle_interval=”4″ show_thumbnail_link=”1″ thumbnail_link_text=”[Show thumbnails]” order_by=”sortorder” order_direction=”ASC” returns=”included” maximum_entity_count=”500″]

วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2561

สำนักงานตำรวจแห่งชาติ นำโดยพล.ต.อ.ศรีวราห์ รังสิพรามณกุล รองผบ.ตร. ร่วมกับ ศปก.พป., ศปป.4 กอ.รมน. และ บูรณาการคณะเจ้าหน้าที่จากหน่วยงานต่างๆประกอบด้วย ชุดพยัคฆ์ไพร กรมป่าไม้, ศปป.4 (ภาคใต้)กรมป่าไม้, ตำรวจ บก.ปทส., ชป.ศปป.4 กอ.รมน., กอ.รมน.จังหวัด ส.ฎ.นำโดยนายวิชวุทย์  จินโย ผวจ./ผอ.รมน.จังหวัด ส.ฎ., เจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครอง, ทหาร กกล.รส.(พล.ร.5) และหน่วยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องเข้าเข้าตรวจสอบพื้นที่ ซึ่งพล.ต.อ.ศรีวราห์ฯ รอง ผบ.ตร. ได้สั่งการให้ พล.ต.ท.สรศักดิ์ เย็นเปรม ผบช.ภ.8 และ พล.ต.ต.ปัญญา ปิ่นสุข ผบก.ปทส. ประสานการปฏิบัติกับ นายอรรถพล เจริญชันษา รองอธิบดีกรมป่าไม้ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และบูรณาการกำลังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าตรวจสอบพื้นที่ดังกล่าว โดยการบินสำรวจสภาพพื้นที่ป่า อ.เกาะสมุย และ อ.เกาะพะงัน เมื่อวันที่ 4 ม.ค. 61 และเข้าตรวจสอบภาคพื้นที่ระหว่างวันที่ 4 – 10 ม.ค.61 และวันที่ 1 – 4 ก.พ. 2561 ซึ่งในการปฏิบัติงานในพื้นที่นั้น นายวิชวุทย์ จินโต ผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฏร์ธานี ได้ตั้งคณะเจ้าหน้าที่ชุดเฉพาะกิจตรวจสอบการดาเนินการตามกฎหมายในพื้นที่ที่ถูกบุกรุก ตามคำสั่งที่ 336/2561 ลง 18 ม.ค. 61 ผลการตรวจสอบ

พบว่ามีการบุกรุกพื้นที่ป่า ดังมีรายละเอียดต่อไปนี้ คือ

1. อ.เกาะพะงัน

จุดที่ 1 ภายในเขตอุทยานแห่งชาติธารเสด็จ เกาะพะงัน เนื้อที่ 6-1-0 ไร่ พบมีการแผ้วถางวัชพืชไม้พื้นล่าง มีการสารวจการใช้ประโยชน์ที่ดินในเขตพื้นที่อนุรักษ์ พบชื่อ น.ส.กรีญา ดวงจันทร์ เป็นผู้ครอบครอง เมื่อวันที่ 7 ธ.ค.60 (พิกัด 61138 1082966)

จุดที่ 2 พบมีการก่อสร้างอาคารบนก้อนหินใหญ่ เนื้อที่ 1-1-73 ไร่ เป็นของบริษัท เมาท์เทนร็อค จากัด มีนางเกตุกาญจน์ เปโรน กรรมการ เป็นผู้นาตรวจและมอบเอกสารที่ดิน น.ส.3 ก. เลขที่ 1853 เลขที่ดิน 81 ต.เกาะพะงัน อ.เกาะพะงัน จ.สุราษฏร์ธานี ตรวจสอบเนื้อที่ครอบครองได้ 1-1-21 ไร่ (พิกัด 607654 1075289)

จุดที่ 3 พบมีการขุดตักทรายเพื่อใช้ในการก่อสร้างที่เลขที่ 230/73 หมู่ 5 ต.เกาะพะงัน อ.เกาะพะงัน จ.สุราษฏร์ธานี เนื้อที่ 5-2-01 ไร่ มี นายเกรียงไกร ธันวิยานนท์ แสดงตัวเป็นเจ้าของผู้ครอบครอง เนื้อที่ 2-0-92 ไร่ ตรวจสอบเอกสารที่ดิน น.ส.3 ก. พบว่ามีชื่อ นายอนันต์ เดี่ยววานิช เป็นผู้ครอบครอง (พิกัด 607520 107670)

จุดที่ 4 พบมีการแผ้วถางวัชพืชและพบไม้แปรรูป เพื่อใช้สอยในพื้นที่เลขที่ 31 ต.เกาะพะงัน อ.เกาะพะงัน จ.สุราษฏร์ธานี เนื้อที่ 6-1-7 ไร่ มีเอกสาร น.ส.3 ก. (พิกัด 607243 1077609)

จุดที่ 5 ตรวจพบมีการโค่นล้มต้นไม้และไถปรับพื้นที่ วางผังก่อสร้างอาคาร บริเวณบ้านศรีธนู หมู่8 ต.เกาะพะงัน อ.เกาะพะงัน จ.สุราษฎร์ธานี ตรวจพบเบื้องต้นมีเอกสารโฉนดที่ดิน และ น.ส.3 ก. (พิกัด 605765 1079891)

จุดที่ 6 พบมีการก่อสร้างถนนคอนกรีต โดยทาการปรับปรุงก่อสร้างบนเส้นทางถนนเดิม พื้นที่ถนนเป็นของชาวบ้าน ตรวจพบเบื้องต้น มีเอกสารโฉนดที่ดิน จานวน 5 ฉบับ น.ส.3 ก. และ สค.1 (พิกัด 614690 1071620)

จุดที่ 7 พบมีการก่อสร้างอาคารบ้านพักรุก จานวน 18 หลัง เนื้อที่ 1-0-25 ไร่ ที่ริ้นบรีช รีสอร์ท ของนายประสบ ทวยเจริญ พื้นที่ทั้งหมดอยู่นอกเหนือจากรูปแปลง นส.3 ก. ได้ตรวจยึดแจ้งความดาเนินคดี ตามคดีอาญาที่ 65/2561 (พิกัด 616773 1069423)

จุดที่ 8 พบมีการก่อสร้างอาคารติดสะพานไม้ริมทะเลบนโขดหิน กว้าง 2 เมตร ยาว 270 เมตร มีร้านอาหาร และบ้านพัก รวม 12 หลัง เนื้อที่ 2-1-98 ไร่ ที่ ไลท์เฮ้า รีสอร์ท ผู้ครอบครอง ชื่อ นายดุลย์เดช สุขสม สะพานและตัวอาคารอยู่นอกพื้นที่เอกสาร นส.3 ก. ได้ตรวจยึดแจ้งความดาเนินคดี ตามคดีอาญาที่ 66/2561 (พิกัด 617419 1068747)

จุดที่ 9 พบมีการก่อสร้างอาคารบนก้อนหินใหญ่ ที่หมู่ 6 ต.บ้านใต้ อ.เกาะพะงัน จ.สุราษฎร์ธานี เนื้อที่ 0-2-35 ไร่ ที่เมล์โล่ เมาเทนบาร์ บ้านหาดริ้น ขณะตรวจสอบไม่พบผู้ครอบครอง บริเวณดังกล่าวเคยมีการจับกุมคดียาเสพติด ซึ่งมีนางสาวดวงฤดี แซ่ลิ้ม เป็นเจ้าของ ได้ตรวจยึดแจ้งความดาเนินคดี ตามคดีอาญาที่ 64/2561 (พิกัด617335 1070154)

จุดที่ 10 พบมีการก่อสร้างอาคารบ้านพักในที่ลาดชันสภาพป่าล้อมรอบ เป็นบ้านเช่าตากอากาศชื่อ TONG NAI PAN ESTATE มีเอกสาร นส.3 ก. (พิกัด 616919 108096)

จุดที่ 11 พบมีการก่อสร้างอาคารบ้านพักบนที่สูงตลอดถึงโขดหินริมทะเลและสะพานเทียบเรืออยู่นอกพื้นที่เอกสาร น.ส.3 ก. บ้านของนายปาน หมู่5 ต.บ้านใต้ อ.เกาะพะงัน จ.สุราษฎร์ธานี ที่ปานวิมาน รีสอร์ท เนื้อที่ 64-3-20 ไร่ เจ้าของชื่อ นายจักรรินทร์ จันทรวิสูตร มีเอกสาร นส.3 ก. เลขที่ดิน หมู่6 ต.บ้านใต้ อ.เกาะพะงัน จ.สุราษฎร์ธานี ซึ่งเจ้าของได้ยื่นแบบแจ้งการปลูกสร้างสิ่งล่วงล้าลาแม่น้าตามคาสั่งหัวหน้า คสช. ที่ 32/60 แล้ว (พิกัด 615863 1080870)

จุดที่ 12 ตรวจพบมีการก่อสร้างอาคารในพื้นที่ลาดชัน ที่บ้านโฉลกหลา หมู่7 ต.เกาะพะงัน อ.เกาะพะงัน จ.สุราษฏร์ธานี ตรวจสอบเบื้องต้นมีเอกสาร น.ส.3 ก. (พิกัด 608703 1083371)

จุดที่ 13 พบมีการโค่นล้มต้นไม้ ไถปรับพื้นที่และกาลังก่อสร้างอาคาร ที่บ้านโฉลก บ้านเก่า หมู่5 ต.เกาะพะงัน อ.เกาะพะงัน จ.สุราษฏร์ธานี มีเอกสารโฉนดที่ดิน เนื้อที่ 6-3-39 ไร่ เลขที่ดิน 4 ต.เกาะพะงัน อ.เกาะพะงัน จ.สุราษฏร์ธานี เจ้าของที่ดินและผู้ดาเนินการก่อสร้าง คือ นางสาวนิรมล สุขสม (พิกัด 608786 1078455)

จุดที่ 14 พบมีการแผ้วถางวัชพืชที่บ้านโฉลก บ้านเก่า หมู่5 ต.เกาะพะงัน อ.เกาะพะงัน จ.สุราษฏร์ธานี ผู้ครอบครองเป็นชาวบ้านในพื้นที่ (พิกัด 607419 1079003)

จุดที่ 15 พบมีการแผ้วถางวัชพืช ที่บ้านมะเดื่อหลาน หมู่3 ต.เกาะพะงัน อ.เกาะพะงัน จ.สุราษฏร์ธานี ภายในเขตอุทยานแห่งชาติธารเสด็จ-เกาะพะงัน เนื้อที่ 1-2-16 ไร่ เจ้าหน้าที่อุทยานได้ตรวจยึดดาเนินคดีแล้ว ไม่มีตัวผู้ต้องหา ตามคดีอาญาที่ 466/60 (พิกัด 609772 1078898)

จุดที่ 16 พบมีการก่อสร้างอาคารบ้านพักบนที่สูงที่ บิ๊กชิล รีสอร์ท จานวน 9 หลัง บ้านท้องศาลา หมู่1 เนื้อที่ 4-1-8 ไร่ ตั้งอยู่ที่ หมู่ 1 ต.เกาะพะงัน อ.เกาะพะงัน จ.สุราษฏร์ธานี เจ้าของชื่อ นายถวิล ด่านวิริยะกุล ไม่มีเอกสารที่ดิน มีแต่ ภบท.5 แจ้งครอบครองจานวน 24-0-90 ไร่ ได้ตรวจยึดแจ้งความดาเนินคดี ตามคดีอาญาที่ 67/2561 (พิกัด 608823 1075021)

จุดที่ 17 มีการขุดปรับพื้นที่จานวน 6-1-3 ไร่ ที่บ้านมะเดื่อหลาน หมู่3 ต.เกาะพะงัน อ.เกาะพะงัน จ.สุราษฏร์ธานี โดย นายวิชัย คงมั่น ซึ่งดาเนินการอยู่ในพื้นที่ที่มีเอกสาร น.ส.3 ก. เลขที่ดิน 30 ต.เกาะพะงัน อ.เกาะพะงัน จ.สุราษฏร์ธานี เนื้อที่ 15-0-23 ไร่ โดยได้มีการขออนุญาตก่อสร้างอาหาร ดัดแปลงอาคารหรือรื้อถอนอาคาร จากเทศบาลตาบลเกาะพะงัน ฉบับเลขที่ 87/60 ลงวันที่ 20 ส.ค.60 (พิกัด 610769 1078628)

จุดที่ 18 พบมีการปรับพื้นที่และกั้นรั้วลวดหนามแสดงการครอบครอง ในพื้นที่หมู่ 5 ต.เกาะพะงัน อ.เกาะพะงัน จ.สุราษฏร์ธานี เนื้อที่ 7-1-66 ไร่ ไม่มีหลักฐานที่ดิน มีแต่ใบเสียภาษี ภบท.5 มีการขายเปลี่ยนมือให้กับนายทุนต่างพื้นที่แล้ว จึงได้ตรวจยึดแจ้งความดาเนินคดี ตามคดีอาญาที่ 13/61

จุดที่ 19 พบมีการครอบครองแผ้วถางบริเวณดังกล่าว เป็นพื้นที่ของนางสาวนิรมล สุขสม แผ้วถางที่ดินที่มีโฉนด เนื้อที่ 14-2-91 ไร่ ไม่มีเอกสารที่ดิน มีแต่ใบเสียภาษี ภบท.5 จึงได้ตรวจยึดแจ้งความดาเนินคดี ตามคดีอาญาที่ 14/61 ต่อเนื่องจากจุดที่ 13

สรุป มีการบันทึกการตรวจสอบแล้ว จานวน 19 แปลง บันทึกตรวจยึด/บันทึกจับกุมแล้ว จานวน 7 แปลง (คดี) ทราบตัวผู้กระทาความผิดแล้ว 6 คดี รวมเนื้อที่ที่ถูกบุกรุก 52-0-21 ไร่ และอยู่ในระหว่างการตรวจสอบขยายผล จำนวน 12 แปลง

2. อ.เกาะสมุย

– อยู่ในพื้นที่ป่าไม้ถาวรป่าน้าตกหินลาด จำนวน 1 จุด

– อยู่ในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติป่าน้าตกหินลาด จำนวน 5 จุด

– อยู่ในพื้นที่ป่าตามพระราชบัญญัติป่าไม้ พ.ศ.2484 จานวน 42 จุด

รวมทั้งสิ้น 48 จุด

ต่อมา วันที่ 4 ก.พ. 2561 นายสมหมาย เมืองฉิม พนักงานพิทักษ์ป่า ส2 ได้เข้าร้องทุกข์ต่อพนักงานสอบสวน สภ.เกาะพะงัน เพื่อให้ดาเนินคดีกับผู้กระทาความผิด และพนักงานสอบสวนได้รับคาร้องทุกข์ไว้เป็นที่เรียบร้อยแล้วจำนวน 4 คดี ดังนี้

1. จุดที่ 7 คดีอาญาที่ 65/2561 หาดริ้น รีสอร์ท ที่อยู่ บ้านหาดริ้น หมู่6 ต.บ้านใต้ อ.เกาะพะงัน จ.สุราษฎร์ธานี เนื้อที่ประมาณ 1-0-25 ไร่ นอก น.ส.3 ก. ผู้ต้องหา นายประสบ ทวยเจริญ ( กำนันเย )

2. จุดที่ 8 คดีอาญาที่ 66/2561 มีการก่อสร้างสะพานรุกลำน้ำกว้าง 2 ม. ยาว 270 ม. และอาคารรุกล้ำบางส่วนจานวน 12 หลัง ที่อยู่ บ้านหาดริ้น หมู่ 6 ต.บ้านใต้ อ.เกาะพะงัน จ.สุราษฎร์ธานี เนื้อที่ประมาณ 2-1-98 ตารางวา ( ผิดพ.ร.บ.เจ้าท่าฯ ) ผู้ต้องหา นายดุลเดช สุขสม

3. จุดที่ 9 คดีอาญาที่ 64/2560 พบเมล์โล่ เมาเทนบาร์ ก่อสร้างอาคารบนก้อนหินใหญ่ ที่อยู่ บ้านหาดริ้น หมู่ 6 ต.บ้านใต้ อ.เกาะพะงัน จ.สุราษฎร์ธานี เนื้อที่ประมาณ 2 งาน 35 ตารางวา ผู้ต้องหายังไม่ปรากฏว่าเป็นผู้ใด มีนางสาวดวงฤดี แซ่ลิ้ม เคยเป็นผู้ครอบครองซึ่งถูกจับกุมคดียาเสพติด

4. จุดที่ 16 คดีอาญาที่ 67/2561 รีสอร์ทบิ๊กชิลพบสิ่งปลูกสร้างจานวน 9 หลัง ที่อยู่ เขาหินนก หมู่ 4 เกาะพะงัน ต.เกาะพะงัน อ.เกาะพะงัน จ.สุราษฎร์ธานี เนื้อที่ 4-1-8 ไร่ มีเอกสารภ.บ.ท.5 ผู้ต้องหา นายถวิล ด่านวิริยะกุล

การกระทาความผิดดังกล่าว เป็นความผิดฐาน “ยึดถือครอบครอง ทาประโยชน์ หรือกระทาด้วยประการใดๆอันเป็นการทาลายป่า หรือเข้ายึดถือครอบครองป่าเพื่อตนเองหรือผู้อื่น” ตาม พ.ร.บ.ป่าไม้ พ.ศ.2484 มาตรา 54,55 และ72 ตรี,ประมวลกฎหมายที่ดิน พ.ศ.2497 มาตร 9,108 ทวิ และสาหรับคดีอาญาที่ 67/2561 ยังเป็นการกระทาความผิดฐาน “ก่อสร้างสิ่งล่วงล้าลาน้าโดยไม่ได้รับอนุญาต” ตามพ.ร.บ.การเดินเรือในน่านน้าไทย พ.ศ.2456 มาตรา 118

และในวันเดียวกัน พนักงานสอบสวน สภ.เกาะพะงัน ได้ขอหมายค้นต่อศาลจังหวัดเกาะสมุย เพื่อพบและยึดสิ่งของซึ่งมีไว้ ได้ใช้ หรือได้มาโดยผิดกฎหมายฯ และศาลได้อนุมัติหมายค้น จานวน 4 หมาย คือ หมายค้นเลขที่ 1/2561 – เลขที่ 4/2561 ลงวันที่ 4 ก.พ. 61 ให้ค้นบริเวณ พื้นที่รอบโรงแรมหาดริ้น รีสอร์ท หมู่ 6 ต.บ้านใต้ อ.เกาะ พะงัน จ.สุราษฏร์ธานี, พื้นที่โดยรอบบิ๊กชิล หมู่ 4 ต.เกาะพะงัน อ.เกาะพะงัน จ.สุราษฏร์ธานี, พื้นที่รอบโรงแรมไลท์เฮ้าท์และสะพาน หมู่ 6 ต.บ้านใต้ อ.เกาะพะงัน จ.สุราษฏร์ธานี และอาคารก่อสร้างจานวน 2 หลัง ไม่มีเลขที่ หมู่ 6 ต.บ้านใต้ อ.เกาะพะงัน จ.สุราษฏร์ธานี

3.วันนี้ 5 ก.พ.61 เวลาประมาณ 10.00 คณะเจ้าหน้าที่ได้บูรณาการกาลังเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ปฏิบัติการทวงคืนผืนป่า เพื่อบังคับใช้กฎหมายกรณีที่ตรวจพบว่ามีผู้กระทำความผิดตามกฎหมายว่าด้วยการป่าไม้ ในเขต อ.เกาะพะงัน จ.สุราษฎร์ธานี ซึ่งประกอบด้วย

   3.1 เจ้าหน้าที่ทหาร นำโดย พ.อ.พงษ์เพชร เกษสุภะ หน.ชุดปฏิบัติการ ศปป.4 กอ.รมน. และ พ.อ.เกรียงไกร ศรีรักษ์ รอง ผบ.พล ร.5

   3.2 เจ้าหน้าที่ตำรวจ นำโดย พล.ต.ต.อภิชาติ บุญศรีโรจน์ ผบก.ภ.จว.สุราษฏร์ธานี, พล.ต.อ.สุวัฒน์ อินทสิทธิ์ รอง ผบก.ปทส.,

พ.ต.อ.วัชรินทร์ พูสิทธิ์ รอง ผบก.ปปป.,

   3.3เจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครอง นำโดย นายเกริกไกร สงธานี นายอำเภอเกาะพะงัน

   3.4 เจ้าหน้าที่ท้องถิ่น นำโดย นายธนาคม รื่นพานิช ประธานสภาเทศบาลเกาะสมุย

   3.5 เจ้าหน้าที่ป่าไม้

ข้อมูลน่าสนใจ

, วันที่ ๒๐ พ.ค.๖๓  ศปป.๔ กอ.รมน.บูรณาการร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อป้องกันและปราบปรามการบุกรุก ตัดไม้ทำลายป่า และการยึดถือครอบครองพื้นที่ป่าไม้ ในพื้นที่ จ.เพชรบูรณ์

วันที่ ๒๐ พ.ค.๖๓ ศปป.๔ กอ.รมน.บูรณาการร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อป้องกันและปราบปรามการบุกรุก ตัดไม้ทำลายป่า และการยึดถือครอบครองพื้นที่ป่าไม้ ในพื้นที่ จ.เพชรบูรณ์

๑. เ …