, กอ.รมน.จังหวัดสกลนคร แก้ปัญหาการบุกรุกพื้นที่ป่าและทรัพยากรธรรมชาติ

กอ.รมน.จังหวัดสกลนคร แก้ปัญหาการบุกรุกพื้นที่ป่าและทรัพยากรธรรมชาติ

กอ.รมน.ร่วมกับหน่วยงานหลายภาคส่วน โดยมีการประชุม  และติดตามตามข้อร้องเรียน เพื่อแก้ปัญหา การบุกรุกพื้นที่ป่าไม้ และทรัพยากรธรรมชาติ ดังนี้

เมื่อวันที่ 22 มกราคม 2564  กอ.รมน.จังหวัดสกลนคร โดย พ.อ.ดุสิต  ธรรมสติ  รองหัวหน้ากลุ่มงานประสานความมั่นคง กอ.รมน.จังหวัดสกลนคร ได้รับมอบหมายจาก พ.อ.ธงชาติ  โล่งจิตร รอง ผอ.รมน.จังหวัด ส.น.(ท.) ให้ร่วมบูรณาการกับ อุทยานแห่งชาติภูพาน และสายตรวจปราบปรามฯ สบอ.10 (อุดรธานี) ร่วมตรวจติดตาม/ตรวจพื้นที่ตามข้อร้องเรียน  กรณีมีผู้แจ้งเหตุไม่ประสงค์ออกนาม ทาง “สายด่วนพิทักษ์ป่า 1326 จำนวน 2 กรณี  ผลจากการลงพื้นที่สรุป ดังนี้
1. กรณีมีผู้แจ้งเหตุไม่ประสงค์ออกนาม มีการบุกรุกตัดไม้ทำลายป่าเมื่อวันที่ 17 ม.ค. 2564 แจ้งว่ามีการบุกรุกพื้นที่และแปรรูปไม้ บริเวณสำนักสงฆ์บะยาว หมู่ที่ 11 ต.โคกภู อ.ภูพาน จ.สกลนคร คณะพนักงานเจ้าหน้าที่จึงได้ร่วมกันตรวจสอบพื้นที่ดังกล่าว ผลการตรวจสอบพบว่า มีการบุกรุกพื้นที่และแปรรูปไม้ตามที่รับแจ้ง โดยทางเจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติภูพาน, สำนักงานสนับสนุนการป้องกันและปราบปรามที่ 2 (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) และหน่วยป้องกันรักษาป่าที่ สน.4 (ลาดกะเฌอ) ได้ดำเนินการตรวจยึดจับกุมส่งดำเนินคดี ที่ สภ.ภูพาน แล้ว ตาม ปวจ.ข้อ 2 ลงวันที่ 20 ม.ค. 2564 เวลา 17.10 น. คดีอาญาที่ 24/64 ยึดทรัพย์ที่ 16/64 ร.ต.อ.นิติพงษ์ สุระเสียง พนักงานสอบสวน และจับกุมผู้ต้องหาจำนวน 1 คน ชื่อ นายโกศล คำศรีพล อายุ 57 ปี บ้านเลขที่ 116/4 หมู่ที่ 11 ต.โคกภู อ.ภูพาน จ.สกลนคร  และคณะพนักงานเจ้าหน้าที่ได้พิจารณาแนะนำให้ทางอุทยาแห่งชาติภูพาน ใช้วิธีการดำเนินการโดยใช้คำสั่งทางปกครองเพื่อทำการรื้อถอนสิ่งปลูกสร้าง ต่อไป
2. กรณีมีผู้แจ้งเหตุไม่ประสงค์ออกนาม แจ้งการบุกรุกตัดไม้ทำลายป่า เมื่อวันที่ 19 ม.ค. 2564 แจ้งว่ามีการลักลอบตัดไม้ประดู่ บริเวณอุทยานแห่งชาติภูพาน ด้านทิศใต้ของหมู่บ้าน หมู่ที่ 11 ต.โคกภู อ.ภูพาน จ.สกลนคร คณะพนักงานเจ้าหน้าที่จึงได้ร่วมกันตรวจสอบพื้นที่ดังกล่าว ผลการตรวจสอบพบว่า มีการตัดไม้ประดู่จริงตามที่แจ้ง โดยพื้นที่ที่มีการตัดไม้ประดู่ดังกล่าวนั้นอยู่ในเขตอุทยานแห่งชาติภูพาน เป็นพื้นที่ได้รับการผ่อนผันให้ทำกินตามมติ ครม.เมื่อวันที่ 30 มิ.ย. 41 มี นายลู้ วงศ์สีดา เป็นผู้แจ้งการครอบครอง โดยเจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติภูพาน, สำนักงานสนับสนุนการป้องกันและปราบปรามที่ 2 (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) และหน่วยป้องกันรักษาป่าที่ สน.4 (ลาดกะเฌอ) ได้ดำเนินการตรวจยึดจับกุมส่งดำเนินคดี ที่ สภ.ภูพาน แล้ว ตาม ปวจ. ข้อ 2 ลงวันที่ 21 ม.ค. 2564 เวลา 14.00 น.คดีอาญาที่ 27/2564 ร.ต.อ.สุขสันต์ ภูดอนนาง พนักงานสอบสวน แต่จากการตรวจสอบสำเนาเอกสารบันทึกตรวจยึดจับกุมของอุทยานฯยังไม่สมบูรณ์ครบถ้วนดี จึงได้แนะนำให้อุทยานแห่งชาติภูพานดำเนินการจัดทำบันทึกการตรวจยึดจับกุม(เพิ่มเติม)ให้ครบถ้วนสมบูรณ์ และส่งให้พนักงานสอบสวนเจ้าของคดี ต่อไป ( ศปป.4 กอ.รมน. )

, กอ.รมน.จังหวัดสกลนคร แก้ปัญหาการบุกรุกพื้นที่ป่าและทรัพยากรธรรมชาติ


เมื่อวันที่ 22 ม.ค.64  เวลา 10.30 น. กอ.รมน.จังหวัดชลบุรี โดย พ.อ.วิทยา  สุวรรณดี รอง ผอ.รมน.จังหวัดชลบุรี (ท.) ​เป็นประธานฯการประชุมคณะกรรมการเพื่อการปลูกป่าและบำรุงรักษาสวนป่าของรัฐ ประกอบด้วย ทสจ.ชบ., สจป.9 ชลบุรี, สบอ.2 (ศรีราชา), สทช.2, อปท.ในพื้นที่ปลูกป่า, ทสม.กำนัน/ผญบ.ในพื้นที่ปลูกป่า เพื่อให้คณะกรรมการร่วมกันพิจารณาให้ความเห็นชอบแปลงปลูกป่าที่จะดำเนินการปลูกป่า และบำรุงรักษาสวนป่าของรัฐ  โดยมีพื้นที่เป้าหมายที่จะดำเนินการปลูกป่า ประจำปี 2564 จำนวน 4 แปลงจำนวนพื้นที่รวม 665 ไร่ โดยคณะเจ้าหน้าที่ได้ดำเนินการตรวจยึดพื้นที่ และดำเนินการตามมาตรา 25 แห่ง พรบ.ป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ.2507 แล้วควรฟื้นฟูสภาพป่าให้กลับคืนสู่ความอุดมสมบูรณ์ดังเดิม ดังนี้  แปลงที่ 1 ตั้งอยู่บริเวณป่าสงวนแห่งชาติ ป่าคลองตะเคียน ต.บ่อทอง อ.บ่อทอง จ.ชลบุรี เนื้อที่จำนวน 170-0-0 ไร่, แปลงที่ 2 ตั้งอยู่บริเวณป่าสงวนแห่งชาติป่าคลองตะเคียน ต.บ่อทอง อ.บ่อทอง จ.ชลบุรี เนื้อที่จำนวน 170-0-0​ ไร่ แปลงที่ 3 ตั้งอยู่บริเวณป่าสงวนแห่งชาติ ป่าแดงและป่าชุมนุมกลาง ต.คลองพลู อ.หนองใหญ่  จ.ชลบุรี เนื้อที่จำนวน 160-0-0​ ไร่ แปลงที่ 4 ตั้งอยู่บริเวณป่าสงวนแห่งชาติ ป่าท่าบุญมีและป่าบ่อทอง ต.เกาะจันทร์ อ.เกาะจันทร์ จ.ชลบุรี เนื้อที่จำนวน 165-0-0 ไร่ มติที่ประชุม อนุมัติทุกแปลง ผลการปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ( ศปป. 4 กอ.รมน. )

, กอ.รมน.จังหวัดสกลนคร แก้ปัญหาการบุกรุกพื้นที่ป่าและทรัพยากรธรรมชาติ , กอ.รมน.จังหวัดสกลนคร แก้ปัญหาการบุกรุกพื้นที่ป่าและทรัพยากรธรรมชาติ

ข้อมูลน่าสนใจ

, กอ.รมน.บูรณาการร่วมโครงการพัฒนาพื้นที่่ต้นแบบ และคุณภาพชีวิต ตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล”

กอ.รมน.บูรณาการร่วมโครงการพัฒนาพื้นที่่ต้นแบบ และคุณภาพชีวิต ตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล”

เม& …