, การแก้ปัญหาเขาหัวโล้น

การแก้ปัญหาเขาหัวโล้น

 18สค.60,1030

พล.ท.ชัยณรงค์ แกล้วกล้า ผอ.ศปป.4 กอ.รมน. เป็นประธานรับมอบเงิน จำนวน 2 ล้านบาท จาก บริษัท ส.เต็งไตรรัตน์(น่าน)จำกัด และบริษัททิปโก้แอสฟัสท์ จำกัด มหาชน เพื่อใช้ซื้อกล้ากาแฟแจกจ่ายให้ราษฎรในพื้นที่โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ และพื้นที่พัฒนาเพื่อความมั่นคงลุ่มน้ำน่าน เป็นโครงการแก้ไขปัญหาเขาหัวโล้นโดยการสนับสนุนให้ลดพื้นที่ปลูกข้าวโพดบนพื้นที่สูงที่เป็นต้นน้ำน่าน มาปลูกพืชเศรษฐกิจแทนโดยมี พ.อ.ดุษิต ปุระเสาร์ รอง ผบ.มทบ.38 พ.อ.ทรงยศ ทองก้อน เสธ.ศปร.มทบ.38 คณะกรรมการโครงการกาแฟ ,ผู้แทน กรม.ทพ.32 กพ.ศปร.ฯ และ ราษฎรในพื้นที่อุทยานแม่จริมร่วม จำนวน 50 ราย 

, การแก้ปัญหาเขาหัวโล้น , การแก้ปัญหาเขาหัวโล้น , การแก้ปัญหาเขาหัวโล้น , การแก้ปัญหาเขาหัวโล้น , การแก้ปัญหาเขาหัวโล้น , การแก้ปัญหาเขาหัวโล้น , การแก้ปัญหาเขาหัวโล้น , การแก้ปัญหาเขาหัวโล้น , การแก้ปัญหาเขาหัวโล้น

ข้อมูลน่าสนใจ

, ๑๔ พ.ค.๖๓ ได้ร่วมกันตรวจสอบพื้นที่ป่าท้ายบ้านเพชรดำ ในเขตป่าไม้ถาวรป่าทุ่งแสลงหลวง หน่วยป้องกันและพัฒนาป่าไม้เขาค้อ และหน่วยป้องกันรักษาป่าที่ พช.๒ (เขาค้อ)

๑๔ พ.ค.๖๓ ได้ร่วมกันตรวจสอบพื้นที่ป่าท้ายบ้านเพชรดำ ในเขตป่าไม้ถาวรป่าทุ่งแสลงหลวง หน่วยป้องกันและพัฒนาป่าไม้เขาค้อ และหน่วยป้องกันรักษาป่าที่ พช.๒ (เขาค้อ)

๑. เ …