, การแก้ไขน้ำเสียในภาพรวมของ จ.ราชบุรี

การแก้ไขน้ำเสียในภาพรวมของ จ.ราชบุรี

๒๗ ธค ๖๑ เวลา๑๔๓๐ เวลา ๑๗๕๕ พ.อ.ทรงศักดิ์ นิ่มนวล ผช.ผอ.ศปป. ๔ กอรมน พร้อมคณะ ร่วมประชุม ณ ห้องประชุมกัลปพฤกษ์ อาคารราชบุรีเกมส์ ศาลากลางจังหวัดราชบุรี โดยมี นายชยาวุธ จันทร ผวจ.รบ. เป็นประธาน มีที่ปรึกษาคณะกรรมการครบทุกนาย ด้วยเรื่องที่ต้องแก้ไขน้ำเสียในภาพรวมของ จ.ราชบุรี ผู้ตรวจการจากสำนักนายกรัฐมนตรีสั่งการให้อุตสาหกรรมจังหวัดรับไปดำเนินการ

[ngg src=”galleries” ids=”202″ display=”basic_slideshow”]

ก่อนไปประชุม คณะฯ ศปป. ๔ กอ.รมน. ลงพื้นที่ที่สาธารณ บ้านดอยดิน เป็นบริเวณที่อุดมเดชฟาร์มและไร่ส้มสุกิจฟาร์ม ปล่อยน้ำเสียลงแหล่งน้ำสาธารณ ซึ่งคณะฯ ลงพื้นที่เตรียมการเป็นข้อมูลในการประชุม เกี่ยวกับการดำเนินการกับตะกอน ซึ่งเป็นสารพิษ จะจัดเก็บไว้ที่ใดฯลฯเป็นต้น

[ngg src=”galleries” ids=”203″ display=”basic_slideshow”]

ข้อมูลน่าสนใจ

, วันที่ ๓๐ พ.ค. ๖๓ ศปป.๔ กอ.รมน.บูรณาการร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อป้องกันและปราบปรามการบุกรุก ตัดไม้ทำลายป่า และการยึดถือครอบครองพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติของนายทุนในพื้นที่ จ.เพชรบูรณ์ (ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ ป่าภูเปือย  ป่าภูขี้เถ้า และป่าภูเรือ )

วันที่ ๓๐ พ.ค. ๖๓ ศปป.๔ กอ.รมน.บูรณาการร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อป้องกันและปราบปรามการบุกรุก ตัดไม้ทำลายป่า และการยึดถือครอบครองพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติของนายทุนในพื้นที่ จ.เพชรบูรณ์ (ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ ป่าภูเปือย ป่าภูขี้เถ้า และป่าภูเรือ )

๑. เ …