, การแก้ไขปัญหาการครอบครองการใช้ประโยชน์ที่ดินในเขตพื้นที่กองทัพภาคที่ 3

การแก้ไขปัญหาการครอบครองการใช้ประโยชน์ที่ดินในเขตพื้นที่กองทัพภาคที่ 3

[ngg_images source=”galleries” container_ids=”131″ exclusions=”1756,1757,1758,1762,1763,1764,1765,1766,1767,1768,1769,1770,1771″ display_type=”photocrati-nextgen_basic_slideshow” gallery_width=”600″ gallery_height=”400″ cycle_effect=”blindX” cycle_interval=”5″ show_thumbnail_link=”1″ thumbnail_link_text=”[Show thumbnails]” order_by=”sortorder” order_direction=”ASC” returns=”included” maximum_entity_count=”500″]

การปฏิบัติของคณะทำงานฝ่ายปฏิบัติการเพื่อการแก้ไขปัญหาการครอบครองการใช้ประโยชน์ที่ดินในเขตพื้นที่กองทัพภาคที่ 3 ขอใช้ประโยชน์พื้นที่ป่าจากกรมป่าไม้ ท้องที่อำเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์ ดังนี้

1. วันที่ 7 มิ.ย.61 เวลา 0900 คณะเจ้าหน้าที่ ประกอบด้วย
คณะทำงานฝ่ายปฏิบัติการเพื่อแก้ไขปัญหาการครอบครองการใช้ประโยชน์ที่ดินในพื้นที่ป่า ที่กองทัพภาค 3 ขอใช้ประโยชน์จากกรมป่าไม้ ในพื้นที่ อ.เขาค้อ, เจ้าหน้าที่ป่าไม้ ทหาร, ชุดปฏิบัติการ ศปป.4 กอ.รมน. และฝ่ายปกครอง สนธิกำลังจำนวน กว่า 100 นาย เข้าปฏิบัติการบังคับใช้กฎหมาย โดยปล่อยแถวกำลัง 5 ชุดปฏิบัติการ เพื่อเข้าจับกุม 135 รีสอร์ทเป้าหมายในพื้นที่ 4 ตำบล
คือ ต.เขาค้อ ต.สะเดาะพง ต.หนองแม่นา และ ต.ริมสีม่วง เป็นสัปดาห์ที่ 5 จำนวน 15 รีสอร์ท
สำหรับเป้าหมายในสัปดาห์นี้คณะเจ้าหน้าที่เข้าตรวจสอบและบังคับใช้กฎหมายในวันที่ 7 – 8 มิ.ย.61 จำนวน 15 รีสอร์ท ดังนี้
1.1 พื้นที่ ต.เขาค้อ จำนวน 3 แห่ง
1.1.1 เขาค้อสวิสรีสอร์ท ม.1 ไม่พบผู้ครอบครอง
1.1.2 ภูฟ้างาม ม.3 ไม่พบผุ้ครอบครอง
1.1.3 บ้านพักตากอากาศ พ.ต.ปรีชาฯ ไม่พบผู้ครอบครอง
1.2 พื้นที่ ต.สะเดาะพง จำนวน 6 แห่ง
1.2.1 เดอะบลูพาโนรามา ม.1 ไม่พบผู้ครอบครอง
1.2.2 บ้านพักตากอากาศ (นายสมนึก) ม.1 ไม่พบผู้ครอบครอง
1.2.3 ต้นข้าวซีวิว ม.1 ไม่พบผู้ครอบครอง
1.2.4 บ้านพักร้าง ม.2 ไม่พบผู้ครอบครอง
1.2.5 บ้านทอไหม ม.1 ไม่พบผู้ครอบครอง
1.2.6 บ้านพักตากอากาศ ม.1 ไม่พบผู้ครอบครอง
1.3 พื้นที่ ต.ริมสีม่วง จำนวน 3 แห่ง
1.3.1 อะเมโซน ม.4 ไม่พบผู้ครอบครอง
1.3.2 อินทผาลัม ม.4 ไม่พบผู้ครอบครอง
1.3.3 อโวคาโด ม.4 ไม่พบผู้ครอบครอง

1.4 พื้นที่ต.หนองแม่นา จำนวน 3 แห่ง
1.4.1 เขาค้อปันสุข ม.1 ไม่พบผู้ครอบครอง
1.4.2 บ้านพักตากอากาศ(นายสมหมาย) ม.1 ไม่พบผู้ครอบครอง
1.4.3 เขาค้อมิราเคิลรีสอร์ท ม.1 ไม่พบผู้ครอบครอง

2. วันที่ 7 มิ.ย.61 เวลา 1300 นายบุญลาภ สุกใส ผอ.สจป.4 สาขาพิษณุโลก และนายชิต อินทระนก ผอ.ศูนย์ป่าไม้เพชรบูรณ์ พร้อมเจ้าหน้าที่ ได้มาตรวจติดตามผลการปฏิบัติงานของคณะทำงานฝ่ายปฏิบัติการแก้ไขปัญหาการครอบครองและใช้ประโยชน์ที่ดินในเขตพื้นที่ ทภ.3 ขอใช้ประโยชน์จากกรมป่าไม้ ท้องที่ อ.เขาค้อ จ.เพชรบูรณ์ ตามคำสั่งสำนักฯ ที่ 193/61 ลงวันที่ 7 พ.ค.61 สรุปคดีวันที่ 7 มิ.ย.61 จำนวน 15 คดี นำส่ง พงส.สภ.
เขาค้อ ดำเนินคดี

3. สรุปจำนวนรีสอร์ทที่อยู่นอกแปลง รอส.ยอดเดิม 135 แห่ง ดำเนินการแล้ว 75 แห่ง คงเหลือ 60 แห่ง ซึ่งจะดำเนินการครั้งต่อไปในวันที่ 14 มิ.ย.61

ข้อมูลน่าสนใจ

, วันที่ ๒๐ พ.ค.๖๓  ศปป.๔ กอ.รมน.บูรณาการร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อป้องกันและปราบปรามการบุกรุก ตัดไม้ทำลายป่า และการยึดถือครอบครองพื้นที่ป่าไม้ ในพื้นที่ จ.เพชรบูรณ์

วันที่ ๒๐ พ.ค.๖๓ ศปป.๔ กอ.รมน.บูรณาการร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อป้องกันและปราบปรามการบุกรุก ตัดไม้ทำลายป่า และการยึดถือครอบครองพื้นที่ป่าไม้ ในพื้นที่ จ.เพชรบูรณ์

๑. เ …