, การแก้ไขปัญหาการครอบครองการใช้ประโยชน์ที่ดินในเขตพื้นที่กองทัพภาคที่ 3

การแก้ไขปัญหาการครอบครองการใช้ประโยชน์ที่ดินในเขตพื้นที่กองทัพภาคที่ 3

[ngg_images source=”galleries” container_ids=”140″ display_type=”photocrati-nextgen_basic_slideshow” gallery_width=”600″ gallery_height=”400″ cycle_effect=”blindX” cycle_interval=”5″ show_thumbnail_link=”1″ thumbnail_link_text=”[Show thumbnails]” order_by=”sortorder” order_direction=”ASC” returns=”included” maximum_entity_count=”500″]

การปฏิบัติของคณะทำงานฝ่ายปฏิบัติการเพื่อการแก้ไขปัญหาการครอบครองการใช้ประโยชน์ที่ดินในเขตพื้นที่กองทัพภาคที่ 3 ขอใช้ประโยชน์พื้นที่ป่าจากกรมป่าไม้ ท้องที่อำเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์ ดังนี้

1. วันที่ 21 มิ.ย.61 เวลา 0900 คณะเจ้าหน้าที่ ประกอบด้วย
คณะทำงานฝ่ายปฏิบัติการเพื่อแก้ไขปัญหาการครอบครองการใช้ประโยชน์ที่ดินในพื้นที่ป่า ที่กองทัพภาค 3 ขอใช้ประโยชน์จากกรมป่าไม้ ในพื้นที่ อ.เขาค้อ, เจ้าหน้าที่ป่าไม้ ทหาร, ชุดปฏิบัติการ ศปป.4 กอ.รมน. และฝ่ายปกครอง สนธิกำลังจำนวน กว่า 100 นาย เข้าปฏิบัติการบังคับใช้กฎหมาย โดยปล่อยแถวกำลัง 5 ชุดปฏิบัติการ เพื่อเข้าจับกุม 135 รีสอร์ทเป้าหมายในพื้นที่ 4 ตำบล
คือ ต.เขาค้อ ต.สะเดาะพง ต.หนองแม่นา และ ต.ริมสีม่วง เป็นสัปดาห์ที่ 7 จำนวน 21 รีสอร์ท
สำหรับเป้าหมายในสัปดาห์นี้คณะเจ้าหน้าที่เข้าตรวจสอบและบังคับใช้กฎหมายในวันที่ 21 – 22 มิ.ย.61 จำนวน 21 รีสอร์ท ดังนี้
1.1 พื้นที่ ต.เขาค้อ จำนวน 10 แห่ง
1.1.1 บ้านพักตากอากาศ (นายพุฒิเศรษฐ์ฯ) ม.1 ไม่พบผู้ครอบครอง
1.1.2 เขาค้อฮิลล์
ม.8 ไม่พบผู้ครอบครอง
1.1.3 บ้านพักตากอากาศ(บุณฑริกาฯ) ม.12 ไม่พบผู้ครอบครอง
1.1.4 เขาค้อตอไม้ ม.12 ไม่พบผู้ครอบครอง
1.1.5 บ้านรัชดา ม.12ไม่พบผู้ครอบครอง
1.1.6 ปทุมวดี ม.2 ไม่พบผู้ครอบครอง
1.1.7 เลิฟลี่ฟาร์ม ม.13 ไม่พบผู้ครอบครอง
1.1.8 บ้านพักตากอากาศ(นายวิริยะฯ) ม.12 ไม่พบผู้ครอบครอง
1.1.9 เขาค้อโอโซน
ม.5 ไม่พบผู้ครอบครอง (ชุดพยัคฆ์ไพร)
1.1.10 เขาค้อออฟเลิฟ ม.5 ไม่พบผู้ครอบครอง(ชุดพยัคฆ์ไพร)
1.2 พื้นที่ ต.สะเดาะพง จำนวน 3 แห่ง
1.2.1 ภูแม่ย่ารีสอร์ท ม.3 ไม่พบผู้ครอบครอง
1.2.2บ้านพักตากอากาศ (นายวินัยฯ) ม.3 ไม่พบผู้ครอบครอง
1.2.3 บ้านพักตากอากาศ(นายธีรยุทธฯ) ม.4 ไม่พบผู้ครอบครอง
บ้านพักตากอากาศ (นายวิจักษ์ฯ) ม.2 ไม่พบผู้ครอบครอง
1.3 พื้นที่ ต.ริมสีม่วง จำนวน 8 แห่ง
1.3.1 ไร่เขาค้อเม็กซิกัน ม.2 ไม่พบผู้ครอบครอง
1.3.2 อินเวเปอร์ ม.3 ไม่พบผู้ครอบครอง
1.3.3 อินดาการ์
เด้นท์ฮิลล์ ม.3 ไม่พบผู้ครอบครอง
1.3.4 บ้านพักเกดกนก 1 ม.3 ไม่พบผู้ครอบครอง
1.3.5 บ้านพักเกดกนก 2 ม.3 ไม่พบผู้ครอบครอง
1.3.6 บ้านพักตากอากาศ(นายธีรพลฯ) ม.3 ไม่พบผู้ครอบครอง
1.3.7 KWC camping ม.3 ไม่พบผู้ครอบครอง
1.3.8 บ้านฟาร์ม ม.4 ไม่พบผู้ครอบครอง

2. สรุปจำนวนรีสอร์ทที่อยู่นอกแปลง รอส.ยอดเดิม 135 แห่ง ดำเนินการแล้ว 111 แห่ง คงเหลือ 24 แห่ง ซึ่งเคยถูกจับกุมแล้ว เจ้าหน้าที่จะตรวจสอบก่อน และเข้าดำเนินการต่อ
ในเดือน ก.ค.61 ความคืบหน้าจะรายงานให้ทราบต่อไป

ข้อมูลน่าสนใจ

, ๑๔ พ.ค.๖๓ ได้ร่วมกันตรวจสอบพื้นที่ป่าท้ายบ้านเพชรดำ ในเขตป่าไม้ถาวรป่าทุ่งแสลงหลวง หน่วยป้องกันและพัฒนาป่าไม้เขาค้อ และหน่วยป้องกันรักษาป่าที่ พช.๒ (เขาค้อ)

๑๔ พ.ค.๖๓ ได้ร่วมกันตรวจสอบพื้นที่ป่าท้ายบ้านเพชรดำ ในเขตป่าไม้ถาวรป่าทุ่งแสลงหลวง หน่วยป้องกันและพัฒนาป่าไม้เขาค้อ และหน่วยป้องกันรักษาป่าที่ พช.๒ (เขาค้อ)

๑. เ …