, การแก้ไขปัญหาการครอบครองการใช้ประโยชน์ที่ดินในเขตพื้นที่กองทัพภาคที่ 3

การแก้ไขปัญหาการครอบครองการใช้ประโยชน์ที่ดินในเขตพื้นที่กองทัพภาคที่ 3

[ngg_images source=”galleries” container_ids=”128″ display_type=”photocrati-nextgen_basic_slideshow” gallery_width=”600″ gallery_height=”400″ cycle_effect=”blindX” cycle_interval=”5″ show_thumbnail_link=”1″ thumbnail_link_text=”[Show thumbnails]” order_by=”sortorder” order_direction=”ASC” returns=”included” maximum_entity_count=”500″]

การแก้ไขปัญหาการครอบครองการใช้ประโยชน์ที่ดินในเขตพื้นที่กองทัพภาคที่ 3 ขอใช้ประโยชน์พื้นที่ป่าจากกรมป่าไม้ ท้องที่อำเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์ ดังนี้

 1. วันที่ 24 พ.ค.61 เวลา 0900 คณะ

 เจ้าหน้าที่ ประกอบด้วยคณะทำงานฝ่ายปฏิบัติการเพื่อแก้ไขปัญหาการครอบครองการใช้ประโยชน์ที่ดินในพื้นที่ป่า ที่กองทัพภาค 3 ขอใช้ประโยชน์จากกรมป่าไม้ ในพื้นที่ อ.เขาค้อ, เจ้าหน้าที่ป่าไม้ ทหาร และฝ่ายปกครอง สนธิกำลังจำนวน กว่า 100 นาย เข้าปฏิบัติการบังคับใช้กฎหมาย โดย ปล่อยแถวกำลัง 5 ชุดปฏิบัติการ เพื่อเข้าจับกุม 135 รีสอร์ทเป้าหมายในพื้นที่ 4 ตำบล คือ ต.เขาค้อ ต.สะเดาะพง ต.หนองแม่นา และ ต.ริมสีม่วง เป็นสัปดาห์ที่ 3 จำนวน 15 รีสอร์ทรวมดำเนินการแล้ว 45 รีสอร์ท สำหรับ 15 รีสอร์ทเป้าหมายในสัปดาห์ที่ 3 คณะเจ้าหน้าที่เข้าตรวจสอบและบังคับใช้กฎหมายในวันที่ 24 – 25 พ.ค.61 ดังนี้

  1.1 พื้นที่ ต.เขาค้อ เข้าดำเนินคดี จำนวน 6 แห่ง 

    1.1.1 รุ่งอรุณรีสอร์ท ม.1 ต.เขาค้อ ไม่พบผู้ครอบครอง

    1.1.2 บ้านริมน้ำ ม.8 ต.เขาค้อ ไม่พบผู้ครอบครอง

    1.1.3 เขาค้อระเบียงภู ม.7 ต.เขาค้อ ไม่พบผู้ครอบครอง

    1.1.4 ศรีวิภาฮิลล์ ม.12 ต.เขาค้อ ไม่พบผู้ครอบครอง

    1.1.5 บายเมืองรีสอร์ท ม.12 ต.เขาค้อ ไม่พบผู้ครอบครอง

    1.1.6 ภูอร่ามรีสอร์ท ม.5 ต.เขาค้อ ไม่พบผู้ครอบครอง

 1.2 พื้นที่ ต.ริมสีม่วง เข้าดำเนินคดี 3 แห่ง

    1.2.1 รีสอร์คลาสสิก-บ้านฟาร์ม ม.4 ต.ริมสีม่วง ไม่พบผู้ครอบครอง

    1.2.2 รีสอร์เขาค้อ ฟรีเดย์ ม.3 ต.ริมสีม่วง ไม่พบผู้ครอบครอง

    1.2.3 รีสอร์เขาค้อแฟมิลี่ ม.3 ต.ริมสีม่วง ไม่พบผู้ครอบครอง

 1.3 พื้นที่ ต.สะเดาะพง เข้าดำเนินคดี จำนวน 3 แห่ง ดังนี้

    1.3.1 เนริสารีสอร์ท ไม่พบผู้ครอบครอง

   1.3.2 ยิปซีรีสอร์ท ไม่พบผู้ครอบครอง

    1.3.3 บ้านพักตากอากาศ นางมาลี จวนรุ่ง ไม่พบผู้ครอบครอง

 1.4 พื้นที่ ต.หนองแม่นา เข้าดำเนินคดี จำนวน 3 แห่ง

    1.4.1 บ้านพักตากอากาศ ริเวอร์ไซด์โฮม ไม่พบผู้ครอบครอง

    1.4.2 ภูอ้อมหมอก ไม่พบผู้ครอบครอง

    1.4.3 ม่อนเขาค้อ ไม่พบผู้ครอบครอง

2. วันที่ 24 พ.ค.61 เวลา 1300 คณะเจ้าหน้าที่ ศปป.4 กอ.รมน., กอ.รมน.ภาค 3 และผู้นำชุมชนในพื้นที่ ร่วมกันลงพื้นที่ตรวจแปลงปลูกป่า 4,200 ไร่ ใน ต.ทุ่งสมอ และต.แคมป์สน อ.เขาค้อ จ.เพชรบูรณ์ ซึ่งชุมชนในพื้นที่มีความพร้อมสามารถเริ่มปลูกป่าได้ภายใน มิ.ย.61

 

ข้อมูลน่าสนใจ

, วันที่ ๒๐ พ.ค.๖๓  ศปป.๔ กอ.รมน.บูรณาการร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อป้องกันและปราบปรามการบุกรุก ตัดไม้ทำลายป่า และการยึดถือครอบครองพื้นที่ป่าไม้ ในพื้นที่ จ.เพชรบูรณ์

วันที่ ๒๐ พ.ค.๖๓ ศปป.๔ กอ.รมน.บูรณาการร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อป้องกันและปราบปรามการบุกรุก ตัดไม้ทำลายป่า และการยึดถือครอบครองพื้นที่ป่าไม้ ในพื้นที่ จ.เพชรบูรณ์

๑. เ …