, การแก้ไขปัญหาการใช้ประโยชน์ในที่ดินรัฐ

การแก้ไขปัญหาการใช้ประโยชน์ในที่ดินรัฐ

[ngg_images source=”galleries” container_ids=”130″ display_type=”photocrati-nextgen_basic_slideshow” gallery_width=”600″ gallery_height=”400″ cycle_effect=”scrollUp” cycle_interval=”5″ show_thumbnail_link=”1″ thumbnail_link_text=”[Show thumbnails]” order_by=”sortorder” order_direction=”ASC” returns=”included” maximum_entity_count=”500″]

  วันที่ 25 พ.ค.61 เวลา 0900 คณะ ศปป.4 นำโดย พล.ท.ผดุง ยิ่งไพบูลย์สุข ผอ.ศปป.4 กอ.รมน.,พล.ต.คงเอก ขยันกิจ ที่ปรึกษา ศปป.4 กอ.รมน., พล.ต.บุญรวม พานิช ที่ปรึกษา ผอ.ศปป.4 กอ.รมน., พ.อ.นภัค  สุวรรณคีรี ผอ.สสท.ศปป.4 กอ.รมน.และ พ.อ.สิรภพ จารุหังสิน รอง ผอ.สสท.ศปป.4 กอ.รมน. ลงพื้นที่ติดตามรับฟังผลการดำเนินงานการแก้ไขปัญหาการใช้ประโยชน์ในที่ดินรัฐและหารือแนวทางร่วมใจกันทำให้เกิดเป็นผืนป่าแปลงใหญ่ ตามนโยบายของ ผบ.ทบ./รอง ผอ.รมน. โดยใช้รูปแบบและแนวทางการทำให้คนอยู่ร่วมกับป่าได้อย่างยั่งยืน ณ ห้องประชุม อบต.กกสะทอน ต.กกสะทอน อ.ด่านซ้าย จ.เลย โดยมี พ.อ.สมศักดิ์. แจ่มพันธ์. รอง ผอ.รมน.จังหวัด ล.ย.(ท.) ให้การต้อนรับ และมีส่วนราชการที่เกี่ยวข้องร่วมหารือแนวทางการแก้ไขปัญหา  เขาหัวโล้นในพื้นที่ ต.กกสะทอน ต.โ่ป่ง และพื้นที่ใกล้เคียง 

        ต่อมาเวลา 1210 ได้มีชาวบ้าน ต.กกสะทอน อ.ด่านซ้าย จว.ล.ย.  จำนวน 60 คน มาร่วมให้กำลังใจกับคณะเจ้าหน้าที่ฯ กอ.รมน. และส่วนราชการอื่น ๆ และรับฟังแนวทางการดำเนินงานของ กอ.รมน. ที่ต้องการสร้างผืนป่าให้เกิดขึ้นในพื้นที่นี้ ตามแนวทางพระราชดำรัส ที่ต้องการให้คนสามารถอยู่ร่วมกับป่าได้ และมีแนวทางการสร้างรายได้สำหรับชุมชนตามแนวทางประชารัฐ โดย ผอ.ศปป.4 กอ.รมน.

        ต่อมา เวลา 1300 คณะ ศปป.4 กอ.รมน. ได้เดินทางลงพื้นที่ เพื่อรวบรวมข้อมูลในการแก้ไขปัญหาในส่วนที่เกี่ยวข้องกับทรัพยากรธรรมชาติในพื้นที่  ผลการปฏิบัติชาวบ้านให้ความสนใจและมีจิตสำนึกรักษ์และหวงแหนป่าไม้ทรัพยากรป่าไม้มากยิ่งขึ้น รวมทั้งมีความตั้งใจที่จะร่วมมือกันพลิกฟื้นพื้นที่ให้เป็นผืนป่าแปลงใหญ่ให้ได้ภายใน 3 เดือน ทั้งนี้ทาง กอ.รมน.จังหวัด ล.ย. มีแผนงานจะเริ่มตั้งแต่ห้วงกลาง มิ.ย.61 เป็นต้นไป

ข้อมูลน่าสนใจ

, กอ.รมน.จังหวัดอุดรธานี พัฒนาเครือข่ายเฝ้าระวังป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเบื้องต้นในชุมชน

กอ.รมน.จังหวัดอุดรธานี พัฒนาเครือข่ายเฝ้าระวังป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเบื้องต้นในชุมชน

เม& …