, การแก้ไขปัญหาคลองสี่วาพาสวัสดิ์  จ.สมุทรสาคร

การแก้ไขปัญหาคลองสี่วาพาสวัสดิ์ จ.สมุทรสาคร

วันนี้ 3 ม.ค. 62 เวลา 0830 พ.อ.ทรงศักดิ์ นิ่มนวล ผช.ผอ.ศปป. 4 กอ.รมน.ลงพื้นที่พบปะผู้บริหารระดับสูงของ กอ.รมน.ภาค 1 เพื่อแจ้งให้ทราบเกี่ยวกับความเป็นมาของแก้ไขปัญหา
คลองสี่วาพาสวัสดิ์ ใน จ.สมุทรสาคร

เดินทางไป อ.ทำเสา จ.สมุทรสาคร แนะนำชาวบ้านในพื้นที่ ในการใช้เมล็ดพันธุ์ พร้อมทั้งไปดูเครื่องสูบน้ำที่ชำรุดบริเวณ ปตร.คลองสี่วาพาสวัสดิ์ โดยมี หน.โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาภาษีเจริญ สำนักชลประทานที่11 ให้การต้อนรับ

[ngg src=”galleries” ids=”201″ display=”basic_slideshow”]

ข้อมูลน่าสนใจ

, วันที่ ๓๐ พ.ค. ๖๓ ศปป.๔ กอ.รมน.บูรณาการร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อป้องกันและปราบปรามการบุกรุก ตัดไม้ทำลายป่า และการยึดถือครอบครองพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติของนายทุนในพื้นที่ จ.เพชรบูรณ์ (ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ ป่าภูเปือย  ป่าภูขี้เถ้า และป่าภูเรือ )

วันที่ ๓๐ พ.ค. ๖๓ ศปป.๔ กอ.รมน.บูรณาการร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อป้องกันและปราบปรามการบุกรุก ตัดไม้ทำลายป่า และการยึดถือครอบครองพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติของนายทุนในพื้นที่ จ.เพชรบูรณ์ (ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ ป่าภูเปือย ป่าภูขี้เถ้า และป่าภูเรือ )

๑. เ …