, การแก้ไขปัญหาพื้นที่ เขาค้อจ.เพชรบูรณ์

การแก้ไขปัญหาพื้นที่ เขาค้อจ.เพชรบูรณ์

การปฏิบัติในการป้องกัน และปราบปรามการกระทำผิดเกี่ยวกับป่าไม้ในพื้นที่ทุ่งกังหันลมผลิตไฟฟ้า อ.เขาค้อ จ.เพชรบูรณ์ 

[ngg src=”galleries” ids=”192″ display=”basic_slideshow”]
 1. วันที่ 14 ธ.ค.61 เวลา 0900 – 1130 พ.อ.พงษ์เพชร เกษสุภะ หัวหน้าชุดปฏิบัติการ ศปป.4 กอ.รมน.ได้รับเชิญให้เข้าร่วมประชุมการแก้ไขปัญหาพื้นที่ที่บริษัทเขาค้อ วินเพาเวอร์ จำกัด ณ ที่ทำการสำนักงานเขาค้อฯ ร่วมกับ พ.อ.ฐาวิรัตน์ ยังน้อย รอง ผอ.รมน.จังหวัด พ.ช. โดยมีนายอภิชาติ ศรีม่วง นายอำเภอเขาค้อ เป็นประธาน พร้อมด้วยนายสมพงษ์ ทองหนูนุ้ย ปลัดอาวุโส,ผจก.บริษัทเขาค้อฯ, นายชิต อินทระนก ป่าไม้จังหวัดเพชรบูรณ์, นายสมศักดิ์ ชวนชม หน.หน่วยฯพช.2(เขาค้อ), เจ้าหน้าที่ฐานปฏิบัติการป้องกันรักษาป่าที่ 2(หนองแม่นา), นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งสมอ, กำนันตำบลเขาค้อ, กำนันตำบลนายาว, ผู้ใหญ่บ้านหมู่ 2 และหมู่ 9, เกษตรอำเภอเขาค้อ และผู้แทนวิสาหกิจชุมชนที่จดทะเบียน จำนวน 7 กลุ่ม รวม 28 คน ได้ร่วมประชุมหารือแก้ไขปัญหา
 2. สรุปผลการประชุมดังนี้
  2.1 พื้นที่ที่บริษัท เขาค้อฯ ได้ขออนุญาตใช้พื้นที่จากกรมป่าไม้ จะต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขโดยเคร่งครัด โดยทางบริษัทจะส่งข้อมูลสิ่งปลูกสร้างที่ไม่เกี่ยวกับบริษัทเขาค้อฯที่เกิดขึ้นให้กับป่าไม้จังหวัดเพชรบูรณ์ภายในวันจันทร์ที่ 17 ธ.ค.61 และเจ้าหน้าที่ป่าไม้จะติดประกาศให้รื้อถอนสิ่งปลูกสร้างภายใน 30 วัน หากไม่รื้อถอนภายในกำหนดจะบังคับใช้กฎหมายอย่างเด็ดขาดทันที ซึ่ง
  คาดว่าจะแล้วเสร็จภายใน 31 ม.ค.62
  2.2 พื้นที่ใกล้เคียง โดยรอบกังหันลมที่จะขอใช้ประโยชน์จากกรมป่าไม้ มอบให้ทางอำเภอเขาค้อจัดประชุม และให้ อบต.ทุ่งสมอเป็นเจ้าภาพในการขอใช้พื้นที่จากกรมป่าไม้
  2.3 เรื่องวิสาหกิจชุมชน ทางเกษตรอำเภอเขาค้อแจ้งว่าใบอนุญาตจะหมดในวันที่ 31 ธ.ค.61 นายอำเภอเขาค้อแจ้งว่าจะเป็นเจ้าภาพบริหารจัดการใหม่ โดยจะรวมเป็นกลุ่มเดียว เพื่อประโยขน์กับชุมชน ไม่ให้มีนายทุนเข้ามาเกี่ยวข้อง กับรถรางที่วิ่งในกังหันลม ซึ่งต้องมีมาตรการในเรื่องความปลอดภัย กำหนดเส้นทางเดินรถใหม่ และจะต้องควบคุมมาตรฐานรถ คนขับ โดยผ่อนผันให้วิ่งในช่วงเทศกาลก่อนเพื่อไม่ให้ส่งผลกระทบการท่องเที่ยว จนถึง 31 ม.ค.62
 3. ความคืบหน้าผลการปฏิบัติจะติดตาม และรายงานให้ทราบต่อไป

ข้อมูลน่าสนใจ

, วันที่ ๒๐ พ.ค.๖๓ ศปป.๔ กอ.รมน.บูรณาการร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อป้องกันและปราบปรามการบุกรุก ตัดไม้ทำลายป่า และการยึดถือครอบครองพื้นที่ป่าไม้ ในพื้นที่ จ.เพชรบูรณ์

วันที่ ๒๐ พ.ค.๖๓ ศปป.๔ กอ.รมน.บูรณาการร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อป้องกันและปราบปรามการบุกรุก ตัดไม้ทำลายป่า และการยึดถือครอบครองพื้นที่ป่าไม้ ในพื้นที่ จ.เพชรบูรณ์

๑. เ …