, การแก้ไขปัญหาร้องเรียนผลกระทบจากการประกอบกิจการโรงงานหลอมเหล็ก

การแก้ไขปัญหาร้องเรียนผลกระทบจากการประกอบกิจการโรงงานหลอมเหล็ก

31ส.ค.60 เวลา 1330  

พล.ท.ชัยณรงค์ แกล้วกล้า ผอ.ศปป.4 กอ.รมน. และคณะ  ร่วมกับผู้ตรวจราชการกรมโรงงานอุตสาหกรรม นายสุรพล ชามาตย์ ,ผู้แทนกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม,ผู้แทนกรมอนามัย, สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่13(ชลบุรี) เข้าติดตามผลการแก้ไขปัญหาร้องเรียนราษฎรได้รับผลกระทบจากการประกอบกิจการโรงงานหลอมเหล็ก บ.เอ บี สตีล จำกัด ตั้งอยู่หมู่7 ตำบลศาลาลำดวน อำเภอเมือง จ.สระแก้ว มี พ.อ.เฉลิม เนียมช่วย รอง ผอ.รมน.จ.สระแก้ว(ท) พร้อมหัวหน้าส่วนราชการจังหวัด ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัด, สาธารณสุขจังหวัด, ท้องถิ่นจังหวัด, ทสจ., นายอำเภอเมือง, อบต.ศาลาลำดวน และ อสม.พิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ให้การต้อนรับและร่วมประชุม

เวลา 1500 คณะได้เข้าตรวจสอบบริเวณโรงงาน พร้อมกับส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ผู้สื่อข่าว สรุปดังนี้
■พรบ.โรงงาน 2535
1.ขณะเข้าตรวจโรงงานเปิดประกอบการเป็นปกติ
2.มีเตาหลอม2เตา เป็นเตาไฟฟ้า กำลังการผลิตจริง 7000ตัน/เดือน (233 ตัน/วัน) เป็นการผิดเงื่อนไขในใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงานที่กำหนดไม่เกิน 40ตัน/วัน
3.ตะกรันจากการหลอมกองและถมอยู่นอกอาคารโรงงาน
4.มีการขยายโรงงานโดยไม่ได้รับอนุญาต /ดำเนินคดี/โทษปรับไม่เกิน 200,000.-
■พรบ.อาคาร2522 (อบต.ศาลาลำดวน)
1.ก่อสร้างอาคารโดยไม่ได้รับอนุญาตประกอบด้วย อาคารระบบบำบัดฝุ่น,อาคารหล่อเย็น จำนวน2หลัง เป็นการฝ่าฝืน ม.21
2.ก่อสร้างให้ผิดไปจากแผนผังบริเวณ แบบแปลนที่ได้รับอนุญาต เป็นการฝ่าฝืน ม.31
3.ซึ่งมีบทกำหนดโทษ ตาม ม.65 จำไม่เกิน3เดือน ปรับไม่เกิน 60,000บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ ดำเนินการตามกฎหมายต่อไป
■พรบ.สาธารณสุข 2535
1.เปิดประกอบการเป็นปกติ
2.ผู้ประกอบการไม่สามารถแสดงใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ(อภ.2)แก่เจ้าพนักงานได้
3.พบกองเศษวัสดุเหลือใช้ในที่โล่งแจ้ง
4.แจ้งคำสั้งให้หยุดประกอบการไว้เป็นการชั่วคราวจนกว่สจะได้รับอนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องถิ่น
5.ให้ดำเนินการให้เป็นไปตาม พรบ.การสาธารณสุข. 2535 เรื่องประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ เกี่ยวกับการกองวัสดุหรือของเหลือใช้ ภายใน 15 วัน ดำเนินคดีต่อไป

 

, การแก้ไขปัญหาร้องเรียนผลกระทบจากการประกอบกิจการโรงงานหลอมเหล็ก , การแก้ไขปัญหาร้องเรียนผลกระทบจากการประกอบกิจการโรงงานหลอมเหล็ก , การแก้ไขปัญหาร้องเรียนผลกระทบจากการประกอบกิจการโรงงานหลอมเหล็ก , การแก้ไขปัญหาร้องเรียนผลกระทบจากการประกอบกิจการโรงงานหลอมเหล็ก , การแก้ไขปัญหาร้องเรียนผลกระทบจากการประกอบกิจการโรงงานหลอมเหล็ก , การแก้ไขปัญหาร้องเรียนผลกระทบจากการประกอบกิจการโรงงานหลอมเหล็ก , การแก้ไขปัญหาร้องเรียนผลกระทบจากการประกอบกิจการโรงงานหลอมเหล็ก , การแก้ไขปัญหาร้องเรียนผลกระทบจากการประกอบกิจการโรงงานหลอมเหล็ก , การแก้ไขปัญหาร้องเรียนผลกระทบจากการประกอบกิจการโรงงานหลอมเหล็ก , การแก้ไขปัญหาร้องเรียนผลกระทบจากการประกอบกิจการโรงงานหลอมเหล็ก , การแก้ไขปัญหาร้องเรียนผลกระทบจากการประกอบกิจการโรงงานหลอมเหล็ก , การแก้ไขปัญหาร้องเรียนผลกระทบจากการประกอบกิจการโรงงานหลอมเหล็ก , การแก้ไขปัญหาร้องเรียนผลกระทบจากการประกอบกิจการโรงงานหลอมเหล็ก , การแก้ไขปัญหาร้องเรียนผลกระทบจากการประกอบกิจการโรงงานหลอมเหล็ก , การแก้ไขปัญหาร้องเรียนผลกระทบจากการประกอบกิจการโรงงานหลอมเหล็ก , การแก้ไขปัญหาร้องเรียนผลกระทบจากการประกอบกิจการโรงงานหลอมเหล็ก , การแก้ไขปัญหาร้องเรียนผลกระทบจากการประกอบกิจการโรงงานหลอมเหล็ก , การแก้ไขปัญหาร้องเรียนผลกระทบจากการประกอบกิจการโรงงานหลอมเหล็ก , การแก้ไขปัญหาร้องเรียนผลกระทบจากการประกอบกิจการโรงงานหลอมเหล็ก , การแก้ไขปัญหาร้องเรียนผลกระทบจากการประกอบกิจการโรงงานหลอมเหล็ก , การแก้ไขปัญหาร้องเรียนผลกระทบจากการประกอบกิจการโรงงานหลอมเหล็ก , การแก้ไขปัญหาร้องเรียนผลกระทบจากการประกอบกิจการโรงงานหลอมเหล็ก

ภาพข่าว

ข้อมูลน่าสนใจ

, กอ.รมน.จังหวัดอุดรธานี พัฒนาเครือข่ายเฝ้าระวังป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเบื้องต้นในชุมชน

กอ.รมน.จังหวัดอุดรธานี พัฒนาเครือข่ายเฝ้าระวังป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเบื้องต้นในชุมชน

เม& …