, การแก้ไขปัญหาเร่งด่วนด้านทรัพยากรป่าไม้

การแก้ไขปัญหาเร่งด่วนด้านทรัพยากรป่าไม้

การปฏิบัติการ เพื่อปฏิรูป และแก้ไขปัญหาเร่งด่วนด้านทรัพยากรป่าไม้
และสิ่งแวดล้อมตามนโยบายของรัฐบาลในพื้นที่ จ.เลย ดังนี้

[ngg_images source=”galleries” container_ids=”159″ display_type=”photocrati-nextgen_basic_slideshow” gallery_width=”600″ gallery_height=”400″ cycle_effect=”blindX” cycle_interval=”5″ show_thumbnail_link=”1″ thumbnail_link_text=”[Show thumbnails]” order_by=”sortorder” order_direction=”ASC” returns=”included” maximum_entity_count=”500″]

1. วันที่ 10 ก.ค. 61 เวลา 1000 นายจักรภัทร พรมคล้าย ปลัดอำเภอนาแห้ว ให้การต้อนรับและประชุมร่วมกับ นายอรรถพล เจริญชันษา รองอธิบดีกรมป่าไม้ และหัวหน้าส่วนราชการ ตามคำสั่งที่คณะอนุกรรมการจัดหาที่ดิน ที่ 1/2561 (นาแห้วโมเดล) เพื่อเร่งรัดการจัดหาที่ดินทำกินและแก้ไขปัญหาการทับซ้อนของพื้นที่ อำเภอนาแห้ว จังหวัดเลย สรุปผลการประชุม
ดังนี้
1.1 ชี้แจงนโยบาย กรอบและแนวทางในการแก้ไขปัญหาเร่งด่วน ด้านทรัพยากรธรรม
ชาติ และสิ่งแวดล้อมตามนโยบายของรัฐบาล โดยกำหนดพื้นที่ขับเคลื่อน คือ อ.นาแห้ว (นาแห้วโมเดล) จ.เลย
1.2 รับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะของคณะกรรมการและภาคส่วนราชการประชาชนในพื้นที่ ในการกำหนดรูปแบบวิธีการขับเคลื่อนนาแห้วโมเดล
1) ตั้งคณะกรรมการระดับพื้นที่ (หมู่บ้าน ตำบล อำเภอ) เพื่อตรวจสอบคัดกรองผู้ถือครองที่ดิน และกำหนดข้อมูลการอยู่อาศัยทำกินของราษฎรตามหลักเกณฑ์
2) คัดแยกข้อมูลตามข้อ 1) เพื่อเสนอให้คณะกรรมการระดับจังหวัด กำหนดแนวทางในการแก้ไขปัญหา

2. เวลา 1400 ชุดปฏิบัติการ ศปป.4 กอ.รมน.เข้าร่วมการประชุมกับนายอรรถพล เจริญชันษา รองอธิบดีกรมป่าไม้ และพ.ต.ท.
ศักกพล สุขปาน รองผู้บัญชาการสำนักคดีคุ้มครองผู้บริโภคและสิ่งแวดล้อม กรมสอบสวนคดีพิเศษ (DSI) ณ ห้องประชุม
ชั้น 2 ที่ว่าการอำเภอด่านซ้าย จ.เลย กรณี
DSI รับเป็นคดีพิเศษ 2 คดี ดังนี้
2.1 คดีบุกรุกป่าของบริษัท ซี พี เคฯ (นายเปรมชัยฯ) ซึ่งมีการออกเอกสารสิทธิโดย
มิชอบด้วยกฎหมาย และถูกเพิกถอนเอกสารสิทธิแล้ว แต่ยังมีการครอบครองทำประโยชน์ พื้นที่รวม 6,215 ไร่ ค่าเสียหายรัฐ
ประมาณ 600 ล้านบาท
2.2 คดีตรวจยึดพื้นที่บุกรุกป่าสงวนฯ ป่าภูเปือย ป่าภูขี้เถ้า และป่าภูเรือ อ.ด่านซ้าย จ.เลย พื้นที่ 247 ไร่ จับกุมผู้ต้องหาได้ 4 คน ซึ่งศาลชั้นต้นได้มีคำพิพากษาแล้วเมื่อ วันที่ 11 ก.ค.59 ให้ลงโทษจำคุกจำเลยทั้ง 4 พร้อมทั้งให้จำเลย และบริวารออกจากป่าสงวนฯ คดีอยู่ในชั้นอุทธรณ์ แต่นายทุนซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่ป่าไม้ใน จ.เลย ซึ่งเป็นนายจ้างของจำเลย ไม่ได้ถูกดำเนินคดี แต่อย่างใด ญาติจำเลยทั้ง 4 คนจึงรวมตัวกันมาร้องเรียนต่อ DSI

3. เวลา 1600 คณะเจ้าหน้าที่ได้ลงตรวจสอบพื้นที่เกิดเหตุตามข้อ 2 ต.ด่านซ้าย อ.ด่านซ้าย จ.เลย

4. ก่อนการประชุมที่อำเภอด่านซ้าย เวลาประมาณ 1330 ได้มีเครือข่ายภาคประชาชน และกลุ่มรักเมืองเลยประมาณ 30 คนได้เดินทางมาให้กำลังใจพร้อมมอบช่อดอกไม้ให้กับเจ้าหน้าที่ DSI และชุดพยัคฆ์ไพร กรมป่าไม้ ในการทวงคืนผืนป่าด้วย ความคืบหน้าผลการดำเนินคดีร่วมกับ DSI และกรมป่าไม้ ชุดปฏิบัติการ ศปป.4 กอ.รมน.จะรายงานให้ทราบต่อไป

ข้อมูลน่าสนใจ

, วันที่ ๒๐ พ.ค.๖๓  ศปป.๔ กอ.รมน.บูรณาการร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อป้องกันและปราบปรามการบุกรุก ตัดไม้ทำลายป่า และการยึดถือครอบครองพื้นที่ป่าไม้ ในพื้นที่ จ.เพชรบูรณ์

วันที่ ๒๐ พ.ค.๖๓ ศปป.๔ กอ.รมน.บูรณาการร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อป้องกันและปราบปรามการบุกรุก ตัดไม้ทำลายป่า และการยึดถือครอบครองพื้นที่ป่าไม้ ในพื้นที่ จ.เพชรบูรณ์

๑. เ …