, การแถลงผลการปฏิบัติงานของ ศปป.4 กอ.รมน.

การแถลงผลการปฏิบัติงานของ ศปป.4 กอ.รมน.

[ngg_images source=”galleries” container_ids=”176″ display_type=”photocrati-nextgen_basic_slideshow” gallery_width=”600″ gallery_height=”400″ cycle_effect=”blindX” cycle_interval=”5″ show_thumbnail_link=”1″ thumbnail_link_text=”[Show thumbnails]” order_by=”sortorder” order_direction=”ASC” returns=”included” maximum_entity_count=”500″]

พล.ท.ผดุง ยิ่งไพบูลย์สุข ผู้อำนวยการศูนย์ประสานการปฏิบัติที่ 4 กอ.รมน. เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อแถลงผล การประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผนแม่บท ประจำปี 2561 ในวันที่ 5 ก.ย.61 ณ โรงแรมอัมรินทร์ ลากูล จว.พิษณุโลก ในระหว่างวันที่ 5-7 ก.ย.61

ข้อมูลน่าสนใจ

, กอ.รมน.จังหวัดอุดรธานี พัฒนาเครือข่ายเฝ้าระวังป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเบื้องต้นในชุมชน

กอ.รมน.จังหวัดอุดรธานี พัฒนาเครือข่ายเฝ้าระวังป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเบื้องต้นในชุมชน

เม& …