, การให้ความช่วยเหลือประชาชน ต.บ้านนา อ.สามเงา จ.ตาก

การให้ความช่วยเหลือประชาชน ต.บ้านนา อ.สามเงา จ.ตาก

ร่วมกับมูลนิธิอุทกพัฒน์, สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำ (องค์การมหาชน), มหาวิทยาลัยอีสเทิร์น, กอ.รมน.ภาค 3 และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ ร่วมกันติดตั้งเครื่องปั้มน้ำ โดยใช้พลังงานแสงอาทิตย์เพิ่มเติมในการสูบน้ำขึ้นไปยังถังพักน้ำ เพื่อส่งต่อให้กับประชาชน บ้านโสมง อำเภอสามเงา จังหวัดตาก ระยะทาง 4 กิโลเมตร เพื่อใช้ในการอุปโภคบริโภค

(บ้านโสมง เป็น 1 ใน 12 หมู่บ้าน ก่อนสร้างเขื่อนภูมิพล ซึ่งเมื่อสร้างเขื่อนเสร็จ 7 หมู่บ้านต้องถูกน้ำท่วม คงเหลือเพียง 5 หมู่บ้าน ที่ต้องอพยพขึ้นไปบนพื้นที่สูง คือบ้านอูมวาบ, บ้านนาไฮ, บ้านหินลาด, บ้านสันป่าป๋วย และบ้านโสมง โดยทั้ง 5 หมู่บ้าน ประสบปัญหาในหลายประเด็น เช่น ไม่มีสัญญาณโทรศัพท์ ไม่มีไฟฟ้าใช้(ใช้โซล่าเซลล์) ใช้ระบบประปาภูเขา ในอดีตที่ผ่านมาการนำส่งผู้ป่วยออกมาจากพื้นที่เป็นไปด้วยความยากลำบากใช้เวลา 3 ถึง 5 ชั่วโมงทำให้มีผู้เสียชีวิต จำนวนหลายราย
          ปัจจุบัน พื้นที่ดังกล่าว ประสบภัยแล้งอย่างหนักประกอบกับประปาภูเขาที่ใช้ทุกปีแห้งขอด ไม่มีน้ำในการอุปโภคบริโภค การดำเนินการให้ความช่วยเหลือดังกล่าว แล้วเสร็จในวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2563 สามารถบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนบ้านโสมงได้จำนวน ประมาณ 500 คน โดยก่อนหน้านั้นได้เข้าดำเนินการที่บ้านหินลาดและบ้านนาไฮแล้วเสร็จแล้วซึ่งสามารถบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนทั้ง 2 หมู่บ้านจำนวนประมาณ 500 คนเช่นกัน

ข้อมูลน่าสนใจ

, วันที่ ๒๐ พ.ค.๖๓  ศปป.๔ กอ.รมน.บูรณาการร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อป้องกันและปราบปรามการบุกรุก ตัดไม้ทำลายป่า และการยึดถือครอบครองพื้นที่ป่าไม้ ในพื้นที่ จ.เพชรบูรณ์

วันที่ ๒๐ พ.ค.๖๓ ศปป.๔ กอ.รมน.บูรณาการร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อป้องกันและปราบปรามการบุกรุก ตัดไม้ทำลายป่า และการยึดถือครอบครองพื้นที่ป่าไม้ ในพื้นที่ จ.เพชรบูรณ์

๑. เ …