, กาฬสินธุ์ชูชุมชนนามนต้นแบบไม่เผาขยะลดฝุ่น PM 2.5

กาฬสินธุ์ชูชุมชนนามนต้นแบบไม่เผาขยะลดฝุ่น PM 2.5

วันนี้ (26 พ.ย.2563) ที่ศาลาประชาคมบ้านนามน หมู่ 1 เทศบาลตำบลนามน อ.นามน จ.กาฬสินธุ์ พล.อ.วีรชัย อินทุโศภน ประธานมูลนิธิส่งเสริมการลดก๊าซเรือนกระจก พร้อมด้วย พ.ท.หญิง กนกพร ศภานุสนธิ์ มูลนิธิส่งเสริมการลดก๊าซเรือนกระจก พล.อ.ปิยะ ครุฑเวโช หัวหน้าคณะทำงานมูลนิธิส่งเสริมการลดก๊าซเรือนกระจก และคณะ ลงพื้นที่ศึกษาดูงานชุมชนต้นแบบ บริหารจัดการขยะของบ้านนามน หมู่ 1 และโครงการจัดการชุมชนปลอดขยะของเทศบาลตำบลนามน

โดยมีนายพุทธภูมิ นาชัยเริ่ม ปลัดอาวุโส อ.นามน รักษาการนายอำเภอนานมน นายโชคชัย ญาณสถิตย์ ผู้ใหญ่บ้านนามน หมู่ 1 พร้อมด้วยผู้นำชุมชน เจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลนามน ชาวบ้านให้การต้อนรับ และนำชมกิจกรรมคัดแยกขยะ และการซื้อขายขยะนำรายได้เข้ากองทุนธนาคารขยะ นำรายได้สู่ครัวเรือนและเข้ากองทุนฌาปนกิจในชุมชนต่อไป

, กาฬสินธุ์ชูชุมชนนามนต้นแบบไม่เผาขยะลดฝุ่น PM 2.5

 

นายโชคชัย กล่าวว่า ชุมชนบ้านนามน เป็นชุมชนกึ่งเมืองกึ่งชนบท เดิมมีวัสดุเหลือใช้เป็นเศษขยะและสิ่งปฏิกูลเป็นจำนวนมาก ต่อมาทางรัฐบาลได้มีการณรงค์กำจัดขยะและคัดแยกขยะ นำขยะที่มีค่ามารีไซเคิลและจำหน่ายสร้างมูลค่าเพิ่ม ทางผู้นำชุมชนและชาวบ้าน จึงร่วมมือกับเทศบาลตำบลนามน โรงพยาบาลนามน วัด และสถานศึกษาในพื้นที่ ขับเคลื่อนกาการจัดการขยะชุมชน โดยศึกษาดูงานหลายแห่ง ก่อนนำวิธีการมาประยุกต์ปรับใช้ในชุมชน

, กาฬสินธุ์ชูชุมชนนามนต้นแบบไม่เผาขยะลดฝุ่น PM 2.5

 

ด้านพล.อ.วีรชัย กล่าวว่า จากการลงพื้นที่พบว่า ทุกภาคส่วนในชุมชน มีส่วนร่วมด้วยช่วยกันอย่างเข้มแข็ง เช่น การคัดแยกขยะ มีการรีไซเคิล สร้างมูลค่า ลดการเผาไหม้ที่เป็นสาเหตุเกิดฝุ่นละออง PM 2.5 และสามารถลดก๊าซเรือนกระจก ซึ่งสามารถต่อยอดขยายผลได้อย่างยั่งยืน ที่สำคัญ ทำให้ชุมชนเกิดความสะอาด ปลอดภัย เกิดรายได้

ดูข้อมูลเพิ่มเติม : https://news.thaipbs.or.th/content/298689
ที่มาของข่าว : ThaiPBS

ข้อมูลน่าสนใจ

, กรุงเทพฯ ฝุ่นเพิ่มขึ้น เริ่มมีผลต่อสุขภาพ-ลดกิจกรรมกลางแจ้ง

กรุงเทพฯ ฝุ่นเพิ่มขึ้น เริ่มมีผลต่อสุขภาพ-ลดกิจกรรมกลางแจ้ง

วั& …