กิจกรรมการศึกษาดูงาน

18 ส.ค.60
พล.ท.ชวลิต พงศ์พิทักษ์ รอง ผอ.ศปป.4 กอ.รมน. ได้นำกำลังพล ศปป.4 กอ.รมน. ศึกษาดูงานการใช้พลังงานทดแทน บริษัท ทีพีไอ โพลีน เพาเวอร์ จำกัด(มหาชน) และเยี่ยมชมกระบวนการผลิตขยะเพื่อเป็นเชื้อเพลิง RDF ใช้ในการผลิตไฟฟ้า พร้อมด้วย พ.อ.เพิ่มศักดิ์ ขุนโขลน รอง ผอ.รมน.จังหวัดสระบุรี(ท) และ กกล.รส.มทบ.18 ให้การต้อนรับและอำนวยการในการศึกษาดูงานฯ
โดยมีคุณวรวิทย์ เลศบุษราคม รองผู้จัดการใหญ่ บริษัท ทีพีไอฯ บรรยายสรุป และ คุณธวัจน์ จารุอริยานนท์ นำชมโรงงานคัดแยกขยะและโรงงานผลิตไฟฟ้าเชื้อเพลิงจากขยะ