, กิจกรรมการศึกษาดูงาน

กิจกรรมการศึกษาดูงาน

18 ส.ค.60
พล.ท.ชวลิต พงศ์พิทักษ์ รอง ผอ.ศปป.4 กอ.รมน. ได้นำกำลังพล ศปป.4 กอ.รมน. ศึกษาดูงานการใช้พลังงานทดแทน บริษัท ทีพีไอ โพลีน เพาเวอร์ จำกัด(มหาชน) และเยี่ยมชมกระบวนการผลิตขยะเพื่อเป็นเชื้อเพลิง RDF ใช้ในการผลิตไฟฟ้า พร้อมด้วย พ.อ.เพิ่มศักดิ์ ขุนโขลน รอง ผอ.รมน.จังหวัดสระบุรี(ท) และ กกล.รส.มทบ.18 ให้การต้อนรับและอำนวยการในการศึกษาดูงานฯ
โดยมีคุณวรวิทย์ เลศบุษราคม รองผู้จัดการใหญ่ บริษัท ทีพีไอฯ บรรยายสรุป และ คุณธวัจน์ จารุอริยานนท์ นำชมโรงงานคัดแยกขยะและโรงงานผลิตไฟฟ้าเชื้อเพลิงจากขยะ

, กิจกรรมการศึกษาดูงาน , กิจกรรมการศึกษาดูงาน , กิจกรรมการศึกษาดูงาน , กิจกรรมการศึกษาดูงาน , กิจกรรมการศึกษาดูงาน , กิจกรรมการศึกษาดูงาน , กิจกรรมการศึกษาดูงาน , กิจกรรมการศึกษาดูงาน , กิจกรรมการศึกษาดูงาน

ข้อมูลน่าสนใจ

, ๑๔ พ.ค.๖๓ ได้ร่วมกันตรวจสอบพื้นที่ป่าท้ายบ้านเพชรดำ ในเขตป่าไม้ถาวรป่าทุ่งแสลงหลวง หน่วยป้องกันและพัฒนาป่าไม้เขาค้อ และหน่วยป้องกันรักษาป่าที่ พช.๒ (เขาค้อ)

๑๔ พ.ค.๖๓ ได้ร่วมกันตรวจสอบพื้นที่ป่าท้ายบ้านเพชรดำ ในเขตป่าไม้ถาวรป่าทุ่งแสลงหลวง หน่วยป้องกันและพัฒนาป่าไม้เขาค้อ และหน่วยป้องกันรักษาป่าที่ พช.๒ (เขาค้อ)

๑. เ …