, ขบวนการลักลอบทำไม้หวงห้ามในเขตป่าสงวนแห่งชาติป่าแม่ยม  อ.ปง  จ.พะเยา

ขบวนการลักลอบทำไม้หวงห้ามในเขตป่าสงวนแห่งชาติป่าแม่ยม อ.ปง จ.พะเยา

, ขบวนการลักลอบทำไม้หวงห้ามในเขตป่าสงวนแห่งชาติป่าแม่ยม  อ.ปง  จ.พะเยา
เจ้าหน้าที่จึงเข้าตรวจสอบพื้นที่ตามที่ได้รับแจ้ง พบกองไม้ และรถแบคโฮจอดอยู่ใกล้กองไม้ขนาดใหญ่อายุหลายร้อยปี กระจัดกระจาย ตรวจสอบแล้วเป็นไม้มะค่าโมง จำนวน ๙ ท่อน และแปรรูป ๓ แผ่น
ขณะเจ้าหน้าที่ตรวจสอบ ได้มีนายวุฒิชัย ไชยมงคล อายุ ๔๗ ปี เข้ามาแสดงตัวกับเจ้าหน้าที่ให้การว่าได้รับจ้างจากนายทองฯ จำนวน ๑๐,๐๐๐ บาท ให้นำรถแบคโฮมาชักลากไม้ดังกล่าว เจ้าหน้าที่ตรวจตอไม้ที่เกิดเหตุ อยู่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติป่าแม่ยม ไม่พบรูปรอยดวงตราตีประทับแต่อย่างใด
, ขบวนการลักลอบทำไม้หวงห้ามในเขตป่าสงวนแห่งชาติป่าแม่ยม  อ.ปง  จ.พะเยา
คณะเจ้าหน้าที่จึงควบคุมตัวนายวุฒิชัย ฯ ส่งดำเนินคดี โดยกล่าวหาว่ากระทำผิด ตาม พ.ร.บ.ป่าไม้ พ.ศ.๒๔๘๔ ม.๑๑ ม.๔๘, ม.๖๙ และพ.ร.บ.ป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๐๗ ม.๑๔ โดยร่วมกันจับกุม และตรวจยึดของกลาง ส่ง สภ.ปง ดำเนินคดี
, ขบวนการลักลอบทำไม้หวงห้ามในเขตป่าสงวนแห่งชาติป่าแม่ยม  อ.ปง  จ.พะเยา

ข้อมูลน่าสนใจ

, วันที่ ๒๐ พ.ค.๖๓  ศปป.๔ กอ.รมน.บูรณาการร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อป้องกันและปราบปรามการบุกรุก ตัดไม้ทำลายป่า และการยึดถือครอบครองพื้นที่ป่าไม้ ในพื้นที่ จ.เพชรบูรณ์

วันที่ ๒๐ พ.ค.๖๓ ศปป.๔ กอ.รมน.บูรณาการร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อป้องกันและปราบปรามการบุกรุก ตัดไม้ทำลายป่า และการยึดถือครอบครองพื้นที่ป่าไม้ ในพื้นที่ จ.เพชรบูรณ์

๑. เ …