, คพ.ชงค่าเสียหายสิ่งแวดล้อม-ฟ้องแพ่งเอกชนลอบทิ้งกากพิษ

คพ.ชงค่าเสียหายสิ่งแวดล้อม-ฟ้องแพ่งเอกชนลอบทิ้งกากพิษ

วันนี้ (5 ม.ค.2564) นายอรรถพล เจริญชันษา อธิบดีกรมควบคุมมลพิษ(คพ.) กล่าวว่า นายวราวุธ ศิลปอาชา รมว.ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ทส.) มีข้อสั่งการให้เร่งติดตามตรวจสอบการประกอบกิจการของโรงงานบริษัทวิน โพรเสส จำกัด อ.บ้านค่าย จ.ระยอง ที่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อประชาชน การทำเกษตรกรรม และส่งผลกระทบต่อแหล่งน้ำบริเวณใกล้เคียง โดยมีคณะทำงานจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ กรมโรงงานอุตสาหกรรม กรมวิชาการเกษตร กรมพัฒนาที่ดิน กรมประมง สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 13 ชลบุรี และคพ.มีนายสมชาย ทรงประกอบ รองอธิบดีคพ.เพื่อรวบรวมพยานหลักฐาน และค่าใช้จ่ายในการเรียกค่าสินไหมทดแทนต่อสิ่งแวดล้อม

เบื้องต้นกรมโรงงานอุตสาหกรรมหารือแนวทางการฟ้องเรียกค่าเสียหาย 13 ล้านบาทในพื้นที่ที่มีการลักลอบทิ้งกากอุตสาหกรรมบริเวณข้างโรงงาน 

, คพ.ชงค่าเสียหายสิ่งแวดล้อม-ฟ้องแพ่งเอกชนลอบทิ้งกากพิษ

สำรวจการปนเปื้อนแหล่งน้ำ-ผลกระทบประชาชน

นายอรรถพล กล่าวว่า นอกจากนี้ ให้กรมประมง ประสานสำนักงานประมงจังหวัดระยอง สำรวจและประเมินความเสียหายของสัตว์น้ำในพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบ รวมทั้งประเมินผลกระทบของสัตว์น้ำที่ได้รับการปนเปื้อนจากมลพิษที่ส่งผลกระทบต่อการบริโภคของประชาชน รวมทั้งให้กรมพัฒนาที่ดินสนับสนุนข้อมูลด้านวิชาการในการฟื้นฟูดินจากการปนเปื้อน ให้สามารถกลับมาใช้ในภาคการเกษตรกรรมได้ โดย คพ.จะจัดทำหนังสือแจ้งรายละเอียดความเสียหายจากการประกอบกิจการของบริษัทฯ เพื่อใช้อำนาจตามมาตรา 14 แห่งพ.ร.บ.พัฒนาที่ดิน พ.ศ.2551 

อธิบดีกรมควบคุมมลพิษ กล่าวว่า สำหรับกรมวิชาการเกษตร สนับสนุนข้อมูลด้านวิชาการของพืชพรรณทางการเกษตรที่ได้รับผลกระทบจากโรงงาน ขณะที่องค์การบริหารส่วนตำบลบางบุตรศึกษาข้อมูลการใช้ประโยชน์จากแหล่งน้ำของประชาชนในพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจากโรงงาน รวมทั้งค่าใช้จ่ายในการเสียโอกาสในการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรในแหล่งน้ำ

ทั้งนี้ มอบหมายฝ่ายเลขานุการฯ ประสานคณะทำงานฯ เร่งรัดสรุปผลการประเมินความเสียหาย เพื่อประกอบการพิจารณาฟ้องเรียกค่าเสียหายตาม ม.96 และ 97 แห่งพ.ร.บ.ส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ.2535

 

 

ดูข้อมูลเพิ่มเติม : https://news.thaipbs.or.th/content/299933
ที่มาของข่าว : ThaiPBS

ข้อมูลน่าสนใจ

, ชมภาพความน่ารัก “พะยูนแม่ลูก” อุทยานฯ หาดเจ้าไหม

ชมภาพความน่ารัก “พะยูนแม่ลูก” อุทยานฯ หาดเจ้าไหม

วั& …