, คพ.ชี้น้ำทะเลสะอาด-อากาศดี พร้อมรับ “ภูเก็ตแซนด์บ็อกซ์”

คพ.ชี้น้ำทะเลสะอาด-อากาศดี พร้อมรับ “ภูเก็ตแซนด์บ็อกซ์”

วันนี้ (2 ก.ค.2564) นายวราวุธ ศิลปอาชา รมว.ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ทส.) กล่าวว่า จากการที่รัฐบาลประกาศโครงการภูเก็ตแซนด์บ็อกซ์ นำร่องการท่องเที่ยวในพื้นที่ จ.ภูเก็ต โดยเริ่มเปิดรับนักท่องเที่ยวตั้งแต่วันที่ 1 ก.ค.ที่ผ่านมา ได้มอบหมายให้กรมควบคุมมลพิษ (คพ.) ติดตามเฝ้าระวัง และตรวจสอบสถานการณ์คุณภาพสิ่งแวดล้อมพื้นที่ จ.ภูเก็ต

ผลการสำรวจพบว่า ชายหาดท่องเที่ยว จ.ภูเก็ต มีคุณภาพน้ำทะเลดี มีคุณภาพอากาศดี และเป็นจังหวัดที่สะอาด ซึ่งประเมินเรื่องการจัดการขยะมูลฝอย พร้อมรับนักท่องเที่ยวที่จะมาเที่ยวพักผ่อนในพื้นที่ที่มีคุณภาพสิ่งแวดล้อมดีอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน

คุณภาพน้ำทะเลในชายหาดท่องเที่ยวดีมาก

นายอรรถพล เจริญชันษา อธิบดี คพ. กล่าวว่า จากฐานข้อมูล คพ.พบว่า ฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5 ค่าเฉลี่ย 24 ชั่วโมง ส่วนใหญ่อยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน มีค่า 10-41 มคก.ต่อ ลบ.ม.พบเกินค่ามาตรฐาน 1 วัน มีค่า 61 มคก.ต่อลบ.ม. 

ส่วนคุณภาพน้ำทะเล จ.ภูเก็ต มีจุดเก็บตัวอย่างน้ำทะเลทั้งหมด 20 จุด พบว่าในปี 2563 มีค่าดัชนีคุณภาพน้ำทะเลอยู่ในเกณฑ์พอใช้ถึงดีมาก ส่วนใหญ่อยู่ในเกณฑ์ดี ถึงร้อยละ 60 โดยบริเวณที่อยู่ในเกณฑ์ดีมาก ได้แก่ หาดในหานตอนกลาง

คุณภาพน้ำทะเลบริเวณชายหาดต่างๆ อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพน้ำทะเล เหมาะสมต่อกิจกรรมนันทนาการทางทะเล ยกเว้นหาดราไวย์ ที่พบแบคทีเรีย กลุ่มเอ็นเทอโรคอกไค เกินค่ามาตรฐานอย่างต่อเนื่อง จึงควรหลีกเลี่ยงการทำกิจกรรมทางน้ำ

นายอรรถพล กล่าวว่า ภาพรวม จ.ภูเก็ต มีคุณภาพสิ่งแวดล้อมดี ทั้งในด้านความสะอาด คุณภาพอากาศดี และคุณภาพน้ำทะเลดี เหมาะสำหรับกับการท่องเที่ยวและพักผ่อนเป็นอย่างดี แต่ต้องขอความร่วมมือปฏิบัติตามมาตรการควบคุมการแพร่ระบาดของ COVID-19 อย่างเคร่งครัด

 

ดูข้อมูลเพิ่มเติม : https://news.thaipbs.or.th/content/305721
ที่มาของข่าว : ThaiPBS

ข้อมูลน่าสนใจ

, ผลแล็บซาก “วัวแดง 2 ตัว” ป่าห้วยขาแข้ง ติดลัมปี สกิน

ผลแล็บซาก “วัวแดง 2 ตัว” ป่าห้วยขาแข้ง ติดลัมปี สกิน

วั& …